EBW Fakulteitsprestasies

FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Fakulteitsprestasies (PUK Nuuskamer)

Die Fakulteit is besonder trots daarop om die beste dosent op die Potchefstroomkampus oor die afgelope 5 jaar op te lewer.  Dr Alf Henrico (Skool vir Ondernemingsbestuur) is  hierdie jaar aangewys as die beste dosent van die NWU vir 2012!

SKOOL VIR EKONOMIE

Twee van die Skool vir Ekonomie se Magisterstudente is gekies vir die SA Reserwebank se Kadetprogram in 2011.  Slegs 20 kandidate is gekies uit meer as 1000 aansoekers.

Prof Paul Styger, een van die Skool vir Ekonomie se senior personeellede, het onlangs die Stalsprys vir Ekonomie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verwerf.
Die SA Akademie meld dat prof Styger se werk van buitengewone vakkundigheid getuig en dat hy as ’n wêreld-outoriteit op sy gebied beskou word. Hy ontvang die prys vir sy bydrae tot die wetenskap, die akademie en in besonder die Ekonomie. Hy het in besonder die grondslae van Bankrisikobestuur as vakgebied gelê wat steeds tot voordeel van die land benut word, asook vir uitvoerende bestuurders van banke regoor die wêreld. Hy is ook ’n outoriteit op monetêre ekonomie, wisselkoerse, verskansing met afgeleide instrumente, bankregulasies, asook die strategiese bestuur van kommersiële en sentrale banke.
’n Navorsingspan van die Skool vir Ekonomie werk sedert 2006 saam aan ’n model om vir die Departement van Handel en Nywerheid realistiese uitvoermoontlikhede vir Suid-Afrika te identifiseer. Op 1 September 2010 het die span aan senior DTI-lede die resultate van die Decision Support Model (DSM) op HS6-kodevlak produkte en lande bekend gemaak. Die span het ook ’n sogenaamde DSM-dashboard ontwikkel om die resultate van die DSM verbruikersvriendelik aan die Departement van Handel en Nywerheid, uitvoerrade en uitvoerders aan te bied.


SKOOL VIR MENSEHULPBRONWETENSKAPPE

Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking word befonds deur die Belgiese regering en is 'n samewerkingsooreenkoms tussen Gent Universiteit België en die Noord-Wes Universiteit se Potchefstroomkampus. Dit is 'n voortvloeisel van 'n informele navorsingsamewerking tussen Prof Cara Jonker van die NWU (Skool vir Mensehulpbronwetenskappe) en Prof Johnny Fontaine, Gent Universiteit België. 'n Totaal van 246410 € sal oor 'n tydperk van drie tot vier jaar in die projek geinvesteer word. Die ontwikkeling van kapasiteit in jong akademici (lektore) van die agtergeblewe groepe is een van die oorhoofse doelwitte (die verwerwing van drie PhD’s). Die projek poog om kruis-kulturele navorsingvaardighede te verhoog en die eindresultaat sal 'n emosie bevoegdheidsprogram vir die Suid-Afrikaanse Polisiediens daarstel. Die persone in die program sal ook elke jaar vir die duur van die projek drie tot vier maande in Brussel België spandeer vir die aanleer van navorsingsmetodologie en statistiese metodes


SKOOL VIR REKENINGKUNDE

Program vir Geoktrooieerde Rekenmeesterskap  GR-nuusbrief
Die GR-uitslae van die NWU was weerreens uitstekend aan die einde van 2011 met 'n 90% slaagsyfer, teenoor die land se gemiddeld van 73%.  Een van ons studente het die kwalifiserende eksamen met lof geslaag en ons belastingafdeling was tweede in die land. 

SAICA Deel 1 :  Kwalifiserende eksamen slaagsyfers: 2009: 87% 2010: 81% 2011:  84% 2012: 92% teenoor landsgemiddeld van 78%
SAICA Deel 2 : Kwalifiserende eksamen slaagsyfers: 2009: 96%  2010: 95% 2011: 90%

Vier van ons GR-Honneursstudente is genooi na die SAICA Student Leadership Summit Networking Event in Johannesburg.  Daar was 126 inskrywings, waaruit net 30 uitgenooi is.  Hulle sal nou die geleentheid kry om netwerke te bou met die land se top sakelui.


Program vir Bestuursrekenmeesterskap: (CIMA)
'n Span van ons Bestuursrekenmeesterprogram het in Augustus 2010 aan die CIMA Global Business Challenge deelgemeen.  Hulle het die Suid-Afrika-been gewen en internasionaal algeheel vierde geindig.
Die toppresteerder in Suid-Afrika in 2009 in die CIMA-eksamen se vraestel TOPCIMA kom van die PUK.  Daar was ook in 2011 drie studente van die PUK onder die top tien in Suid-Afrika vir die vraestel "TOPCIMA".

 

SKOOL VIR ONDERNEMINGSBESTUUR

Die honneursstudente in Bemarkingsbestuur werk vanaf 2010 saam met die privaatsektor om hul voor te berei vir die sakewêreld.  Ons studente het by Aquasol voordragte gelewer oor Finansiële bestuur vir die direkteure van die maatskappy.