NWU, Potchefstroomkampus, Akademiese Steundienste

Ons is verbind tot die ondersteuning en professionele onderrigontwikkeling van ons dosente, die verbetering van die gehalte van ons studente se leerervarings, en die bevordering van onderrigvakkundigheid gemik op die voortdurende verbetering van leergehalte. 

Kliek asb hier om na die personeel intranet te navigeer waar u waardevolle dokumentasie en inligting kan verkry om u onderrig leer behoeftes te ondersteun. Opleidingsgeleenthede en kontakbesonderhede van personeel is ook hier beskikbaar.