Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Akademiese Steundienste, Graphikos

Graphikos Dienste:

  •     Grafiese Ontwerp
  •     Webontwerp
  •     Formatering
  •     Drukwerk
  •     Laminering (tot en met A0)
  •     Advertensies
  •     Grootformaatdrukwerk (tot en met A3)
  •     Powerpoint-aanbiedinge
  •     Fotomanipulering
  •     En veel meer…  

 

Waar op die Potchefstroomkampus kry ek vir Graphikos?

J Chris Coetzee-gebou (E8) Kamer 32 (in die kelder)

Kontak Graphikos vir enige navrae (0182994105).