Onderwysbeurse

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

 

Onderwysbeurse

 

Belangrike inligting vir Funza Lushaka beursaansoeke:

http://www.funzalushaka.doe.gov.za/application/application.jsp

 

PROSEDURE VIR AANSOEK:

 •   Studente moet aanlyn aansoek doen sodat die aansoek direk op die databasis van die 
    Departement van Onderwys vasgelê word.
 •   Beide die aanlyn aansoekvorm en nodige dokumentasie moet ingehandig word by
    navrae toonbanke, Gebou F1 (Joon van Rooy), Studentegelde en Beurse, toonbank 6 tot 12.
        Aanlyn aansoeke kan ook per e-pos gestuur word aan: PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za

      OF

        Gepos word aan: Funza Lushaka Beurse, Privaatsak X6001, Potchefstroom, 2520

 

Voornemende Gr 12-studente heg die volgende dokumente aan:

         -  Gesertifiseerde afskrif van ID

         -  Gesertifiseerde afskrif van matrieksertifikaat

         -  Uitdruk van elektroniese aanlyn aansoek
                         

Studente van die Universiteit heg die volgende dokumente aan:

        -  Gesertifiseerde afskrif van ID

        -  Gesertifiseerde afskrif van akademiese rekord

        -  Registrasiebewys 2018

 

Sluitingsdatums

Heraansoeke:     1 Oktober 2018 tot 16 November 2018

Nuwe aansoeke: 1 Oktober 2018 tot 11 Januarie 2019

 

 

Navrae: http://www.funzalushaka.doe.gov.za/

 

Sien notas ten opsigte van voltooiing van die aansoekvorm