NWU, Potchefstroomkampus, Profiel van die Potchefstroomkampus

POTCHEFSTROOMKAMPUS

Profiel

As die grootste en oudste NWU-kampus, met ’n geskiedenis wat 140 jaar in die verlede terugstrek, het die Potchefstroomkampus ’n lang prestasierekord met die lewering van graduandi van ’n hoë gehalte en die uitvoer van baanbrekernavorsing.

PUK hoofgebou

Die kampus, wat in die geskiedkundige universiteitsdorp Potchefstroom geleë is, het tradisioneel sy studente uit die Afrikaanssprekende gemeenskap getrek, maar omarm vandag ’n veeltalige, multikulturele werk- en onderrigomgewing. Om nie-Afrikaanssprekende studente te help, word intydse klaskamer-tolkdienste gebruik vir akademiese programme wat as noodsaaklik vir die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse ekonomie beskou word. Dit het bygedra tot die deurlopende groei van die Potchefstroomkampus, wat in 2008 35 174 studente gehad het, insluitend 18 800 studente wat vir afstandsprogramme ingeskryf was.

Die Potchefstroomkampus het agt akademiese fakulteite:

•  Lettere en Wysbegeerte;
•  Natuurwetenskappe;
•  Teologie;
•  Opvoedingswetenskappe;
•  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe;
•  Regte;
•  Ingenieurswese; en
•  Gesondheidswetenskappe.

Daarby het dit ook 20 navorsingsentiteite, talle sentrums en instellings en 102 navorsers met graderings van die Nasionale Navorsingstigting. Laasgenoemde sluit ’n fisikus in met ’n A1-gradering, wat die hoogste moontlike akkreditering is.

 PUK

Die kampus is ook ’n gesogte vennoot van verskeie nasionale en internasionale akademiese en navorsingskonsortiums. 

Sy Instituut vir Industriële Farmasie is onder andere deel van ’n 15-organisasie-konsortium wat deur die Amerikaanse Departement van Gesondheid aangestel is om antiretrovirale en ander voorkomende medikasie in ontwikkelende lande te versprei. Op die gebied van ruimtefisika was ’n groep navorsers van die kampus deel van die transnasionale Hoë-Energie Stereoskopiese Stelsel (HESS) wat die Descartes-prys vir 2006 gekry het. Suid-Afrika se Departement van Wetenskap en Tegnologie het meer onlangs die kampus gekies om mede-gasheer van ’n Waterstofinfrastruktuur-Bevoegdheidsentrum te wees.

’n Ander sterk punt is kerningenieurswese.  Die NWU is deur middel van die Potchefstroomkampus die eerste universiteit in Suid-Afrika om nie slegs een nie, maar twee goedgekeurde meestersgraadkwalifikasies in hierdie dissipline aan te bied – die MIng en die MSc in Kerningenieurswese. Die kampus is ook ’n belangrike vennoot in die tegnologie-ontwikkeling van Suid-Afrika se modulêre korrelbedreaktorprojek.

Benewens sy indrukwekkende akademiese en navorsingsprestasies is die Potchefstroomkampus ook bekend vir sy sportprestasies en -geriewe. Dit sluit die ENB-hoëprestasie-instituut in, waar verskeie Olimpiese atleetspanne ter voorbereiding vir die 2008 Olimpiese Spele geoefen het. Die HPI is ook deur die Internasionale Fietsry-unie en die Internasionale Driekampfederasie as Afrika se Sportontwikkelingsentrum gekies.