Oor Ons | Finansiële Steundienste | NWU | Noordwes-Universiteit

Finansiële Steundienste

Finansiële Steundienste is verantwoordelik vir die doeltreffende administrasie van alle beurse en lenings wat deur eksterne belanghebbers verskaf word, asook vir die beurse wat deur die Noordwes-Universiteit (NWU) aangebied word.

Ons streef daarna om aan alle betrokke partye aan die hand van die beleid en prosedures van die NWU kwaliteitdiens te verskaf.

 

Visie en Missie

  • Om finansiële steun aan studente te verskaf.

 

Kontak ons asseblief oor enige navrae – ons help graag.