Rugbyinstituut, Oor Ons

NWU-PUK-RUGBYINSTITUUT

Oor ons

Die NWU-Puk-Rugbyinstituut van die Noordwes-Universiteit is in 2000 begin met André Markgraaff as eerste uitvoerende direkteur. Die instituut het sedertdien gegroei in gedugte teenstander op die rugbyveld.

Koshuisrugby het gegroei van die aanvanklike 14 spanne in 2000 tot altesame 34 spanne in die huidige ligas. Hierdie massiewe groei in ywerige spelers is ’n aanduiding van die totale rugbygees wat op die Pukkampus heers.


Die NWU-Puk-Rugbyinstituut het ook deur verskeie ander prestasies homself as ’n toonaangewende tersiêre instelling op die gebied van rugby in die land gevestig. Ons kan dus met reg se die NWU-Puk-Rugbyinstituut berei jou voor vir ’n loopbaan in rugby én daarna.


Die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) en die Universiteit van Noordwes (UNW) het ingevolge wetgewing saamgesmelt wat tot die totstandkoming van die Noordwes-Universiteit (NWU) gelei het. Die destydse PU vir CHO is nou bekend as die Potchefstroomkampus van die NWU, wat ook die NWU-Pukke genoem word.


Die NWU-Puk-Rugbyinstituut is deel van die NWU-Pukke. Dus is die kwalifikasies wat jy ontvang terwyl jy  by die NWU-Puk-Rugbyinstituut speel, ten volle geakkrediteerde universiteitskursusse.