Fakulteits Opvoedingswetenskappe | Oor ons

< Fakulteit Opvoedingswetenskappe

Oor ons

Skole

Strategiese dokumentasie

Nuttige Bronne

Praat Uit Seminare

 

Diversiteit, verandering en verskille is onderwerpe wat ons van nature uitdaag ten opsigte van ons begrip van wie ons is asook ons beskouing van wat reg en normaal is binne 'n samelewing. Die "Praat uit" seminare is verbind daartoe om:

  • 'n Reeks kwessies te konfronteer wat krities is vir die voort bestaan van ons demokrasie;
  • gesprekke te ontlok rakende verskille, geslag, ras en ook klas as 'n verskynsel in 'n veranderende samelewings; asook
  • bydrae te lewer tot nasionale sowel as wetenskaplike debatte
     

Seminaar 1 - "Voorstellings van Seksualiteit" in akademiese literatuur, geloof en geestelikheid   >>


Seminaar 2 - Dialogiese ruimtes: Die Pedagogie van menswees. Vrae rondom tradisie en mag   >>


Seminaar 3 - “Die politiek van verteenwoordiging in toekomstige konseptualiserings van universiteite: Geslagsin-/uitsluiting” >> 


Seminaar 4 - "Homoseksualiteit in die akademie"


Seminaar 5 - "Language and multilingualism" >>


Seminaar 6 - "Decolonising the higher education curriculum" >>


 

Open: Section I, Section II, or Section III

 twitter facebook%20icon