Fakulteit Opvoedingswetenskappe - Oor ons

FAKULTEIT OPVOEDINGSWETENSKAPPE

Oor ons

 

'n Leier in Onderwysopleiding sedert 1919


 

Onderwysopleiding in Potchefstroom het al sedert 1919 'n trotse geskiedenis en die Fakulteit Opvoedingswetenskappe is tans die grootste voorsiener van kontak en oopafstands-onderrig in Suid-Afrika. Die feit dat so baie onderwysers kies om hulle professionele kwalifikasies by ons op te gradeer en soveel voornemende studente aansoek doen vir BEd en ons ander programme spreek boekdele. Ons dink dit sê iets oor…

  1. die kwaliteit van die werk wat in ons programme gedoen word (gegrond, professioneel, krities en akademies);  
  2. die aandag wat personeel aan studente skenk  (toegewyde, professionele akademiese en administratiewe personeel wat omgee);
  3. die kwaliteit studentelewe en ontwikkeling wat die Potchefstroomkampus bied (sosiaal, kultuur, sport, geïntegreerde ontwikkeling en uitreiking na die gemeenskap);
  4. die uitstekende reputasie wat ons studente en afgestudeerde onderwysers geniet en hoog aangeskryf word deur skole regdeur die land.

Die Fakulteit doen lank reeds navorsing in die velde van menseregteopvoeding in diversiteit, geletterdheidsteorie en praktyk, selfgerigte leer en werksomgewings.

Die Fakulteit funksioneer in die volgende skole:

Navorsing

 

 Diversiteit, verandering en verskille is onderwerpe wat ons van nature uitdaag ten opsigte van ons begrip van wie ons is asook ons beskouing van wat reg en normaal is binne 'n samelewing. Die "Praat uit" seminare is verbind daartoe om:

  • 'n Reeks kwessies te konfronteer wat krities is vir die voort bestaan van ons demokrasie;
  • gesprekke te ontlok rakende verskille, geslag, ras en ook klas as 'n verskynsel in 'n veranderende samelewings; asook
  • bydrae te lewer tot nasionale sowel as wetenskaplike debatte
 

Seminaar 1 - "Voorstellings van Seksualiteit" in akademiese literatuur, geloof en geestelikheid   >>

Seminar 2 - Dialogiese ruimtes: Die Pedagogie van menswees. Vrae rondom tradisie en mag   >>