Fakulteit Regte | Potchefstroom Kampus

FAKULTEIT REGTE

Oor Ons

Die Fakulteit Regte handhaaf 'n hoë standaard in onderrig-leer, navorsingsuitsette en betrokkenheid in ons gemeenskap.

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om jong regsgeleerdes met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur hulle navorsing uit te bou. Die Fakulteit se Navorsingseenheid Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse Regstaat is in projekte en sub-projekte georganiseer.

Prominente nasionale en internasionae bydraes word gelewer onder meer deur die bestuur van die geakkrediteede regstydskrif, PER, die sekretariaat van die Omgewingsregvereniging (ELA) en die aanbied van gereelde vakkundige konferensies.

Onder die alumniereprofessore en buitengewone professore van die Fakulteit tel verskeie prominente persoonlikhede.

Die Fakulteit handhaaf noue bande met verskillende buitelandse eweknieë.

Die studente van die Fakulteit geniet 'n stimulerende omgewing en 'n verskeidenheid opvoedkundige programme en geleenthede, waaronder deelname aan skynhofkompetisies, uitruilbesoeke en uitruilstudie, deelname aan die Studente Regsvereniging en deskunde gaslesings.

Nagraadse studie bied aan graduandi besondere geleenthede vir spesialisering en verdieping in verskeie areas van die reg. Die Fakulteit is besonders trots op die gestruktureerde navorsingsmetodologie-program en -ondersteuning wat vir nagraadse studente beskikbaar is.

Proff Francois Venter en Christa Rautenbach het by die Juris Diversitas Konferensie 'n aanbieding gelewer oor die Vergelykende Reg van 17-19 Julie 2014 — at Aix-Marseille University.

Die volgende persone het die toekennings gekry vir eerste publikasies by NWU in 2013 tydens 'n geleentheid op 4 Junie 2014. Anri Botes en Chantelle Feldhaus was nie teenwoordig nie. Van links na regs Allison Geduld, Wian Erlank, Monray Botha, Nicola Smit.


REGSPRAKTYK JURI 312


Inligting vir eerstejaarstudente 2014

Nagraadse Programme


Potchefstroom Elektroniese Regstydskrif

Fakulteit Regte se nuutste Nuusbrief

 Terug na bo