Fakulteit Regte | Potchefstroom Kampus

FAKULTEIT REGTE

Oor Ons

Die Fakulteit Regte handhaaf 'n hoë standaard in onderrig-leer, navorsings-uitsette en betrokkenheid in ons gemeenskap.

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om jong regsgeleerdes met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur hulle navorsing uit te bou.

Die Fakulteit se Navorsingseenheid: Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse Regstaat is in projekte en subprojekte georganiseer.


Prominente nasionale en internasionale bydraes word gelewer onder meer deur die bestuur van die geakkrediteede regstydskrif, PER, die sekretariaat van die Omgewingsregvereniging (ELA) en die aanbied van gereelde vakkundige konferensies.


Onder die alumniereprofessore en  buiten-gewone professore van die Fakulteit tel verskeie prominente persoonlikhede.


Die Fakulteit handhaaf noue bande met verskillende buitelandse eweknieë.


Die studente van die Fakulteit geniet 'n stimulerende omgewing en 'n verskeidenheid opvoedkundige programme en geleenthede, waaronder deelname aan skynhofkompetisies,  uitruilbesoeke en uitruilstudie, deelname aan die Studente Regsvereniging en deskunde gaslesings.


Nagraadse studie bied aan graduandi besondere geleenthede vir spesialisering en verdieping in verskeie areas van die reg. Die Fakulteit is besonders trots op die gestruktureerde navorsings-metodologie-program en ondersteuning wat vir nagraadse studente beskikbaar is.

Prof Melissa Powers van Lewis & Clark Law School, Portland, Oregon is tans op besoek aan die Fakulteit. Sy het 'n NRF toekenning ontvang. Melissa het 'n voordrag by die "Environmental Law Association Conference" gelewer, sowel as by 'n streeksbyeenkoms van die ELA te Kaapstad. Sy het ook verskeie voordragte by "Wits Law School" gelewer.  Sy neem deel aan 'n gesamentlike  NWU Navorsingsmetodologie werkswinkel op  Woensdag, 29 Oktober 2014. Die Navorsingswerkswinkel word aangebied deur Mafeking, Potchefstroom en die Vaaldriehoek.

Kyk op die youtube video wat Melissa te sê het oor die Energie in SA


_DSC4901

 

Meer inligting oor ons:


Inligting vir eerstejaarstudente 2015

Nagraadse Programme

 Terug na bo