Fakulteit Regte | Potchefstroom Kampus

FAKULTEIT REGTE

Oor Ons

Die Fakulteit Regte handhaaf 'n hoë standaard in onderrig-leer, navorsings-uitsette en betrokkenheid in ons gemeenskap.

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om jong regsgeleerdes met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur hulle navorsing uit te bou.

Die Fakulteit se Navorsingseenheid: Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse Regstaat is in projekte en subprojekte georganiseer.


Prominente nasionale en internasionale bydraes word gelewer onder meer deur die bestuur van die geakkrediteede regstydskrif, PER, die sekretariaat van die Omgewingsregvereniging (ELA) en die aanbied van gereelde vakkundige konferensies.


Onder die alumniereprofessore en  buiten-gewone professore van die Fakulteit tel verskeie prominente persoonlikhede.


Die Fakulteit handhaaf noue bande met verskillende buitelandse eweknieë.


Die studente van die Fakulteit geniet 'n stimulerende omgewing en 'n verskeidenheid opvoedkundige programme en geleenthede, waaronder deelname aan skynhofkompetisies,  uitruilbesoeke en uitruilstudie, deelname aan die Studente Regsvereniging en deskunde gaslesings.


Nagraadse studie bied aan graduandi besondere geleenthede vir spesialisering en verdieping in verskeie areas van die reg. Die Fakulteit is besonders trots op die gestruktureerde navorsings-metodologie-program en ondersteuning wat vir nagraadse studente beskikbaar is.

_DSC4901

DSC_7468

Gelukwense aan Prof Robinson! Hy is onlangs in Brasilië verkies as adjunk-president van die Internasionale Vereeniging van Familiereg. 

 

 


 

Prof Christa Rautenbach  het van 18-26 Augustus 2014 die kursus “Mixed  and Plural Legal Order”  aangebied in Suriname. Vir meer inligting .........

 


 

Meer inligting oor ons:


Inligting vir eerstejaarstudente 2015

Nagraadse Programme

 Terug na bo