Fakulteit Regte | Potchefstroom Kampus

FAKULTEIT REGTE

Oor Ons

Die Fakulteit Regte handhaaf 'n hoë standaard in onderrig-leer, navorsings-uitsette en betrokkenheid in ons gemeenskap.

Daarom ons leuse - Ons bied kwaliteit regsopleiding, ons navorsing is gefokus en ons is betrokke in ons gemeenskap.

Die akademiese personeel van die Fakulteit streef daarna om jong regsgeleerdes met die kennis, etiek en vaardighede wat hulle in hulle professionele lewens sal benodig, toe te rus en ook om die regswetenskap deur hulle navorsing uit te bou.

Die Fakulteit se Navorsingseenheid: Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse Regstaat is in projekte en subprojekte georganiseer.


Prominente nasionale en internasionale bydraes word gelewer onder meer deur die bestuur van die geakkrediteede regstydskrif, PER, die sekretariaat van die Omgewingsregvereniging (ELA) en die aanbied van gereelde vakkundige konferensies.


Onder die alumniereprofessore en  buiten-gewone professore van die Fakulteit tel verskeie prominente persoonlikhede.


Die Fakulteit handhaaf noue bande met verskillende buitelandse eweknieë.


Die studente van die Fakulteit geniet 'n stimulerende omgewing en 'n verskeidenheid opvoedkundige programme en geleenthede, waaronder deelname aan skynhofkompetisies,  uitruilbesoeke en uitruilstudie, deelname aan die Studente Regsvereniging en deskunde gaslesings.


Nagraadse studie bied aan graduandi besondere geleenthede vir spesialisering en verdieping in verskeie areas van die reg. Die Fakulteit is besonders trots op die gestruktureerde navorsings-metodologie-program en ondersteuning wat vir nagraadse studente beskikbaar is.


Prof Ig Vorster - In Memoriam

 

Dit is met groot hartseer wat ons verneem het dat prof Ig Vorster, ’n voormalige dekaan van die Fakulteit Regte, vanoggend oorlede is. Ons betuig ons meelewing met sy gade, prof Estie Vorster, en die res van sy familie. Enige iemand wat die voorreg gehad het om in sy klas te sit of saam met hom te werk sal getuig dat prof Ig ’n spesiale persoon was - nie net uitstekend in sy werk nie maar ook universeel bemind. Sy afsterwe laat ’n groot leemte. Langehoven het gesê ‘Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie.’ Prof Ig se lewe was ’n kunsskat wat ons vir ’n kort rukkie kon deel maar altyd sal waardeer en bewonder. Prof Ig se begrafnis is Dinsdag 12 Mei om 11:00 by die graf en die diens is 12:00 in die Gereformeerde kerk, die Bult te Molenstraat, Potchefstroom.

 

Op 22 Mei 2015 is 'n ere doktorsgraad van die Fakulteit Regte toegeken aan  prof Manfred Weiss


Nagraadse Opedag

15 Augustus 2015 om 9:00 - 12:00
Adres: 2 Hoffman Straat, Potchefstroom

U word vriendelik uitgenooi na die tweede NWU opedag vir nagraadse studente. Kom geniet die oggend saam met ons terwyl u uself vergewis van die studiegeleenthede vir nagraadse studente soos aangebied deur die NWU.

Registreer voor die dag


 

U kan reeds registreer vir die KAS en NWU Konferensie oor "Critical Law and Governance Perspectives on Food Security in South Africa"

Registrasie vorm


More info about us:

 

 


 

 

Inligting vir eerstejaarstudente 2015

Nagraadse Programme

 Terug na bo