Research Entities | Research Support

Navorsingsentrums van Uitnemendheid

Entiteitsdirekteur

Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV) Prof Marius Smuts
Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen) Prof Lesetja Legoabe (waarnemend)
Sentrum vir Ruimte Navorsing Prof Stefan Ferreira
Hipertensie in Afirka-navorsingspan (HART) Prof Hugo Huisman
Koolstof-gebaseerde Brandstowwe Prof Frans Waanders

 

Navorsingseenhede

Direkteur

Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika (BWI) Prof Magda Huisman
Navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid Prof Willemien du Plessis
Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) Prof JP Rossouw
Eenheid vir Energie en Tegnologiestelses Prof Frans Waanders
Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur Prof Nico Smit
Eenheid vir Tale en Literatuur in die Suitd-Afrikaanse Konteks Prof Phil van Schalkwyk (waarnemend)
Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing Prof Ferdi Kruger
Toerismenavorsing in Ekonomie, Omgewings en Samelewing (TREES) Prof Melville Saayman
Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidnavorsing (AUTHeR) Prof Petra Bester
WorkWell: Navorsingseenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Prof Pieter Buys

 

Navorsingsfokusareas

Entiteitsdirekteur

Antieke Tekste: Teks, Konteks en Resepsie Prof Hans van Deventer
Chemiese Hulpbronveredeling Prof Manie Vosloo
Gemeenskaps- Psigososiale Navorsing (Compres) Prof Herman Grobler
Instaatstelling van Optimale Uitdrukking van I ndividuele, Sosiale en Institusionele Potensiaal (OPTENTIA) Prof Ian Rothmann
Menslike Metabolomika Prof du Toit Loots
Materiaalwetenskapinnovasie en -modellering (MaSIM) Prof Eno Ebenso
 Fisiese A ktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) Prof Hanlie Moss
 Bevolking en Gesondheid Prof Yaw Amoateng (waarnemend)
Gehalte in Verpleeg- en Verloskunde (INSINQ) Prof Karin Minnie
Selfgerigte Leer (SGL) Prof Josef de Beer (waarnemend)
Sosiale Transformasie Prof André Duvenhage
Handel en Ontwikkeling (TRADE) Prof Wilma Viviers
Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Omgewings (UPSET) Prof Bertus v Rooy

 

Navorsingsnisareas

Entiteitsdirekteur

Gemeenskapsgebaseerde Opvoedkundige Navorsing (COMBER) Prof Lesley Wood
Edu-Lead Prof Jan Heystek
Voedselsekuriteit en -veiligheid Prof Olubukola Babalola
Globale Innoverende Voorpunttalent (GIFT) Prof Nicolene Barkhuizen
Inheemse Taalmedia in Afrika (ILMA) Prof Abiodun Salawu
Leefstylsiektes Prof Ushotanefe Useh
Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MGSA) Prof Martie Lubbe
Meertalige S praaktegnologieë (MuST) Prof Marelie Davel
Musiekkuns in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA) Dr Albi Odendaal
Beroepshigiëne en -gesondheidsnavorsingsinisiatief (BHGNI ) Prof Johan du Plessis (JL)
Tegnologieverbeterde Leer en Innoverende Onderwys en Opleiding, Suid-Afrika (TELIT-SA) Prof Seugnet Blignaut
 Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing Mnr Willem Venter (waarnemend)

 

Gasheer-navorsingsentiteite (Sentrum, Platform, Instituut)

Entiteitsdirekteur

DWT/HySA Infrastruktuur-bevoegdheidsentrum vir waterstofproduksie, -opberging, -retikulering en veiligheidskodes en standaarde Dr Dmitri Bessarabov
DWT/NWU Prekliniese Geneermiddelontwikkelingsplatform (PKGOP) Prof Anne Grobler
DHN-sentrum vir Gevorderede Vervaardiging (SVGV) Prof LJ Grobler
DWT/NNS-sentrum vir Inheemse Kennisstelsels (IKS) Prof Simeon Materechera
Sentrum vir Menslike Metabolomika Prof Chris Vorster
Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) Prof Attie de Lange
Mediese Navorsingsraad- Buitemuurse Eenheid vir Hipertensie en Kardiovaskulêre Siekte Prof Alta Schutte

 

Kommersiële Navorsingsentiteite

Entiteitsdirekteur

Sentrum vir Farmaseutiese & Biomediese Dienste

Prof Banie Boneschans

 

Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI)

Leerstoel

DWT/NNS-Navorsingsleerstoel in Astrofisika en Ruimtewetenskap (SARChI) Prof Markus Bottcher
DWT/NNS-Navorsingsleerstoel in Steenkoolnavorsing (SARChI) Prof John Bunt
DWT/NNS-Navorsingsleerstoel in Biobrandstowwe en Ander Skoon Alternatiewe Brandstowwe (SARChI) Prof Sanette Marx
DWT/NNS-Navorsingsleerstoel in Kerningenieurswese (SARChI) Prof Jat du Toit
DWT/NNS-Navorsingsleerstoel in die Vroeë Opsporing en Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte in Afrika Prof Alta Schutte
DWT/NNS-SA-NAM- Bilaterale Navorsingsleerstoel in Astronomie en Astrofisika (SARChI) Prof S Wagner (Namibie)
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Stede, Reg en Omgewingsvolhoubaarheid Prof Anel du Plessis
ETDP-SETA-navorsingsleerstoel in Vroeë Kinderopvoeding Prof Rosemarie Wildsmith-Cromarty
ESKOM EPPEI-Spesialisasiesentrum vir Emissiebeheer Prof Hein Neomagus & Stuart Piketh
Wêreldhandelsorganisasie-leerstoel (WHO) Prof Wilma Viviers