Institutional Office, NWU, Supplemental Instruction, Oor Ons

AANVULLINGSONDERRIG

Oor ons

Die NWU het onlangs die eerste universiteit in die wêreld geword wie se versoek toegestaan is om 'n streekkantoor vir Aanvullingsonderrig (AO) te vestig in 'n land wat reeds 'n nasionale AO-kantoor het.

Me Mariaan Klopper van die NWU se Institusionele Akademiese Ondersteuningsdienste het tegelykertyd die derde persoon in Suid-Afrika - en een uit slegs 14 mense wêreldwyd - geword om as AO-opleier geakkrediteer te word.

AO is 'n hoofstroom akademiese ondersteuningstelsel vir studente in hoërisiko-modules.  Die studente ontvang in klein, informele groepe ondersteuning van opgeleide AO-leiers (studente wat reeds die module met welslae afgehandel het).

Die AO-streekkantoor by die NWU is amptelik op 30 Julie 2010 geopen.  By daardie geleentheid het dr Theuns Eloff, die NWU se Visekanselier, en dr Glen Jacobs, Uitvoerende Direkteur van die Internasionale Sentrum vir AO by die Universiteit van Missouri in Kansas City, VSA, 'n samewerkingsooreenkoms by die NWU se Institusionele Kantoor onderteken.

Die NWU se streekkantoor bied AO-toesighoueropleidingsprogramme en ondersteun universiteite in die streek om Aanvullingsonderrigprogramme op hulle kampusse te beplan en in te stel.


Dr Glen Jacobs, Uitvoerende Direkteur van die Internasionale Sentrum vir AO (links) en dr Theuns Eloff, Visekanselier (regs), by die ondertekening van die samewerkingsooreenkoms en opening van die NWU se AO-streekkantoor.

2011-03-15