Navorsingsondersteuning : Navorsingsentiteite 2013

NAVORSINGSONDERSTEUNING

Navorsingsentiteite

Navorsingsentrums van Uitnemendheid

Entiteitsdirekteur

Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV)

Sentrum vir Ruimtenavorsing

Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)

Prof Johann Jerling

Prof Stefan Ferreira

Prof Jeanetta du Plessis

 

Navorsingseenhede

Entiteitsdirekteur

Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)

Eenheid vir Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks

Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika

Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur

Eenheid vir Reformatoriese Teologie

Navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid

Eenheid vir Energiestelsels

Eenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (WorkWell)

Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART)

Navorsingseenheid vir Onderwys en Menseregte in diversiteit

Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en Samelewing (TREES)

Prof Annamarie  Kruger

Prof Attie de Lange

Prof Magda Huisman

Prof Nico Smit

Prof Ferdi Kruger

Prof Willemien du Plessis

Prof Albert Helberg

Prof Pieter Buys

Prof Hugo W Huisman

Prof JP Rossouw

Prof Melville Saayman

 

Navorsingsfokusareas

Entiteitsdirekteur

Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)

Sosiale Transformasie

Veredeling van Chemiese Hulpbronne (CRB)

Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Omgewings (UPSET)

Optimale Uitdrukking van Individuele, Sosiale en Institusionele Potensiaal  (OPTENTIA)

Gehalte in Verpleeg- en Verloskunde (INSINQ)

Materiaalwetenskap-innovasie en -modellering (MaSIM)

Selfgerigte Leer (SDL)

Handel en Ontwikkeling(TRADE)

Prof Hanlie Moss

Prof André Duvenhage

Prof Manie Vosloo

Prof Bertus van Rooy

Prof Ian Rothmann


Dr Karin Minnie

Prof Eno Ebenso

Prof Elsa Mentz

Prof Wilma Viviers

 

Navorsingsnisareas

Entiteitsdirekteur

Beroepshigiëne en-gesondheidsnavorsingsinisiatief (OHHRI)

Musiekkuns in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA)

Medisynegebruik in Suid-Afrika (MGSA)

Voedselsekuriteit en -veiligheid in die Noordwesprovinsie

Bevolking en Gesondheid

Meertalige Spraaktegnologieë (MuST)

Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette

Prof Johan du Plessis

Prof Hetta Potgieter

Prof Martie Lubbe

Prof Simeon Materechera

Prof Akim Mturi

Prof Marelie Davel

Dr Rita Swanepoel

 

Gasheer-navorsingsentiteite (Sentrum, Platform, Instituut)

Entiteitsdirekteur

DST/NWU Prekliniese Geneesmiddelontwikkelingplatform (PKGOP)

TIA-Sentrum vir Menslike Metabonomika.

DWT-Bevoegdheidsentrum vir waterstofproduksie (HySA Infrastructure)

Die TDI-Sentrum vir Gevorderde Vervaardiging

DWT-Sentrum van Uitnemendheid in Inheemse Kennisstelsels

Prof Anne Grobler

Prof Chris Vorster

Dr Dmitri Bessarabov

Mr Danie Vorster

Prof Simeon Materechera

 

Kommersiële Navorsingsentiteite

Entiteitsdirekteur

Sentrum vir Farmaseutiese en Biomediese Dienste

Prof Banie Boneschans

 

Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI)

Leerstoel

Kerningenieurswese

Astrofisika en Ruimtefisika

Vroeë Opsporing en Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte in Afrika

Steenkoolnavorsing

Biobrandstof Navorsing

Rekenaarchemie

Prof Pieter Rousseau

Prof Markus Böttcher

Prof Alta Schutte

Prof John Bunt

Prof Sanette Marx

Vacant

 

Eskom-Leerstoel

Leerstoel

Uitstralingsbeheer

Prof Stuart Piketh
Prof Ray Everson

 

Wêreld Handel Organisasie-Leerstoel

Leerstoel

WHO Leerstoelprogram

Prof Wilma Viviers