Nagraadse Aansoekproses

Nagraadse Aansoekproses

Hoe doen ek aansoek?

Voortsetting: Honneursgraad

Aansoekers wat 'n geregistreerde student by die NWU was en met honneurs studies wil voortgaan kan so hier doen.

Voortsetting (jy is tans 'n student by die Noordwes-Universiteit)

Aansoekers wat in 2016 'n geregistreerde student by die NWU was en in 2017 met Magister en/of Doktorale studies wil voortgaan moet die volgende dokumente indien:

 • Voltooide aansoekvorm (elektronies/gedruk); en
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument (vir Suid-Afrikaanse burgers) of jou paspoort (vir internasionale studente).

Alumni (voormalige studente)

Aansoekers wat in 2016 'n geregistreerde student by die NWU was en in 2017 met Magister en/of Doktorale studies wil voortgaan moet die volgende dokumente indien:

 • Voltooide aansoekvorm (elektronies/gedruk); 
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument (vir Suid-Afrikaanse burgers) of jou paspoort (vir internasionale studente);
 • Bewys van betaling vir aansoekfooi (nie terugbetaalbaar nie):
  • R150.00 vir Suid-Afrikaanse burgers; of
  • R550.00 vir nie-Suid-Afrikaanse burgers 
 • Gesertifiseerde afskrifte van alle relevante akademiese rekords van kwalifikasies wat by ander tersiêre instansies verwerf is. 

Nuwe NWU-aansoekers

Alle aansoekers wat vir die eerste keer by die NWU wil aansoek doen moet die onderstaande dokumente indien:

 • Voltooide aansoekvorm (elektronies/gedruk); 
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument (vir Suid-Afrikaanse burgers) of jou paspoort (vir internasionale studente);
 • Gesertifiseerde afskrifte van alle relevante akademiese rekords van kwalifikasies wat by ander tersiêre instansies verwerf is;
 • Gesertifiseerde afskrifte van alle sertifikate/diplomas/grade;
 • Bewys van betaling vir aansoekfooi (nie terugbetaalbaar nie):
  • R150.00 vir Suid-Afrikaanse burgers; of
  • R550.00 vir nie-Suid-Afrikaanse burgers
 • Indien enige van die aansoeker se kwalifikasies verwerf is by 'n buitelandse instelling moet 'n evaluasiesertifikaat, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO) die aansoek vergesel. Aansoekers kan die evaluasiesertifikaat versoek by www.saqa.org.za.
 • Indien enige van die bogenoemde dokumente in die aansoeker se nooiensvan vrygestel is, moet 'n gewaarmerkte huweliksertifikaat die aansoek vergesel.
 • Die betrokke Fakulteit mag dalk verdere inligting benodig.


Belangrik

 • Alle aansoeke word in elektroniese en gedrukte formaat aanvaar.
 • Geen aansoek sal verwerk en/of oorweeg word indien bogenoemde dokumente ontbreek nie
 • Alle dokumente moet deur 'n kommissaris van ede gewaarmerk word.