Nagraadse Studies

Stefan Van Dyk -- Fri, 15/07/2016 - 10:37

MyNWU Nagraads

Nagraadse Studies @MyNWU

"Die doel van navorsing is om probleme wat die groei en ontwikkeling van die samelewing, gemeenskappe, besighede en individue beperk op te los. By die NWU, ons herinner onsself daagliks dat ons hier is om 'n verskil in mense se lewens te maak en om die natuur te koester. Deur 'n paar van die probleme wat die mensdom tans in die gesig staar op te los en studente te lewer wat gereed is om die wêreld te verander, bou ons 'n beter universiteit en 'n beter Suid-Afrika." Prof Dan Kgwadi, NWU Vise-kanselier, NWU Navorsingsdinamika

Die NWU se doel is om ons nagraadse studente op te lei en te bemagtig deur kwaliteit programme aan te bied, wat verseker dat hulle goed opgeleide gegradueerdes is wat in staat is om krities en lateraal te dink.

Een van die belangrikste faktore in die besluit om in te skryf vir meesters of doktorale studies is die beskikbare akademiese kundigheid.

In hierdie verband kan jy verseker weet: die Noordwes-Universiteit is trots op sy verhoogde navorsings-intensiteit soos duidelik sigbaar in ons wye keuse van nagraadse kursusse.

Maar hoekom vir 'n Meesters- of Doktersgraad inskryf?

  • Dit versterk jou mededingendheid as 'n gegradueerde in 'n gespesialiseerde arbeidsmark.
  • Dit verbreed en verdiep jou kennis en vaardighede in 'n steeds veranderende internasionale mark.
  • Dit bied jou navorsingsvoorbereiding wat jou vermoë om 'n komplekse samelewing te betree, verstaan en nuwe kennis in te samel verhoog.
  • Dit versterk selfvertroue en geloofwaardigheid as 'n hoogs geskoolde gegradueerde.
  • Dit verskaf geweldige persoonlike bevrediging en beloning.
Potchefstroom
Mafikeng
Vaaldriehoek

Mafikengkampus
Shuping Mokgothu
018 389 2669
shuping.mokgothu@nwu.ac.za Potchefstroomkampus
Safiya Waja
018 299 4065
Safiya.Waja@nwu.ac.za