Studierigtings

Stefan Van Dyk -- Fri, 15/07/2016 - 10:14

Prospektus 9MB

Wat kan ek swot?

In ‘n ontwikkelende land soos Suid-Afrika se groeiende en toenemend mededingende arbeidsmark, is dit vanselfsprekend dat werksoekers nodig het om hulself te onderskei van ander hoopvolle kandidate as hulle ‘n potensiale werkgewer se kortlys wil maak . 'n Goeie tersiêre opvoeding vanaf ‘n internasionaal erkende leerinstituut is uiters belangrik om uit te styg bo die kompetisie.

Vir hierdie doel bied die Noordwes-Universiteit (NWU ) ‘n magdom van opsies vir studente wat hoop om hul nagraadse studies te voltooi in 'n verskeidenheid van verskillende velde. Die NWU het kampusse in die histories belangrike dorp van Potchefstroom, die Noordwes provinsie se hoofstad Mafikeng, en ook in die Vaaldriehoek streek van die nabygeleë Gautengprovinsie.

Die NWU is ‘n hoë geplaasde navorsingsentiteit wat kan spog met verskeie bande met ander leer- instellings in die buiteland. Vir die kandidaat wie hoop om sy / haar Meesters -of Doktorsgraad te voltooi bied hierdie aspek van die universiteit talle geleenthede - soos internasionale reis en samewerking met van die blinkste denkers in die akademiese geledere aan projekte wat aan die voorpunt staan van ‘n beter begrip van die menslike toestand.

Inligting oor studie opsies sal binnekort beskikbaar wees.