Studierigtings

Stefan Van Dyk -- Fri, 15/07/2016 - 10:14

Prospektus 9MB

Wat kan ek swot?

In ‘n ontwikkelende land soos Suid-Afrika se groeiende en toenemend mededingende arbeidsmark, is dit vanselfsprekend dat werksoekers nodig het om hulself te onderskei van ander hoopvolle kandidate as hulle ‘n potensiale werkgewer se kortlys wil maak . 'n Goeie tersiêre opvoeding vanaf ‘n internasionaal erkende leerinstituut is uiters belangrik om uit te styg bo die kompetisie.

Vir hierdie doel bied die Noordwes-Universiteit (NWU ) ‘n magdom van opsies vir studente wat hoop om hul nagraadse studies te voltooi in 'n verskeidenheid van verskillende velde. Die NWU het kampusse in die histories belangrike dorp van Potchefstroom, die Noordwes provinsie se hoofstad Mafikeng, en ook in die Vaaldriehoek streek van die nabygeleë Gautengprovinsie.

Die NWU is ‘n hoë geplaasde navorsingsentiteit wat kan spog met verskeie bande met ander leer- instellings in die buiteland. Vir die kandidaat wie hoop om sy / haar Meesters -of Doktorsgraad te voltooi bied hierdie aspek van die universiteit talle geleenthede - soos internasionale reis en samewerking met van die blinkste denkers in die akademiese geledere aan projekte wat aan die voorpunt staan van ‘n beter begrip van die menslike toestand.

Dit begin alles hier:

8 fakulteite oor
3 kampusse by
1 Universiteit
Mafikeng
Potchefstroom
Vaal

Agriculture, Science and Technology

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/ PROGRAMME MANAGER
MSc Agric Agricultural Economics
(277 103 - N873M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Agric Agricultural Extension
(277 104 - N874M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Agric Animal Health
(277 101 - N870M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Agric Crop Science
(277 102 - N873M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Agric Animal Science
(277 105 - N870M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Geography
(203 124 - N806M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Environmental Science and Management
(203 133 - N830M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Mcur Community Nursing
(833 100 - N830M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Mcur Health Service Management
(833 100 - N831M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Mcur Health Sciences Education
(833 100 - N832M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Chemistry
(203 123 - N805M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Computer Science
(203 180 - N808M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
Msc Mathematics
(203 135 - N830M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Applied Mathematics
(203 121 - N804M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Statistics
(203 138)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Physics
(203 136 - N807M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MSc Applied Radiation Science and Technology
(285 100 - N881M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319
MA Indigenous Knowledge System
(103 122- N801M)
PROF USEH & MUSANCHI SICHEMBE
018 389 2319

Law

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/ PROGRAMME MANAGER
LLM Dissertation
(604 104 - R801M)
DR LINDA MUSWAKA & PROF MBAO
018 389 2492
LLM Labour Law
(Coursework and Minor Dissertation)
(604 105 - R804M)
DR LINDA MUSWAKA & PROF MBAO
018 389 2492
LLM Coursework and Minor Dissertation
(604 106 - R801M)
DR LINDA MUSWAKA & PROF MBAO
018 389 2492

Human and Social Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/ PROGRAMME MANAGER
MA Communication
(103 123 - L802M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA English Dissertation
(103 129 - L810M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA History Dissertation
(103 133 - L801M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Indigenous Knowledge Systems
(103 122 - L806M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA International Relations
(103 190 - L807M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Political Studies
(103 138 - L802M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Peace Studies and International Relations
(103 126 - L810M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Dogmatics
(103 150)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Ethics
(103 151)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Catechetics
(103 154)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Church and Dogma History
(103 155)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Liturgics
(103 157)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Missiology
(103 158)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA New Testament
(103 159)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Old Testament
(103 160)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Pastoral Studies
(103 161)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Afrikaans
(103 119)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MA Setwana
(103 140)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
M Social Work
(113 104)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Development Studies
(911 100 - L815M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Sociology
(911 104 - L851M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Psychology
(911 105 - L817M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Clinical Psychology
(925 100- L802M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC International Relations
(911 103 - L822M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Social Work
(914 100 - L814M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MSOCSC Population and Sustainable Development
(911 102 - L821M)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222
MPHIL IRL
(187 104)
PROF MTURI & MAGGIE SMIT
018 389 2222

Education and Training

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/ PROGRAMME MANAGER
MEd Education Management
(403 107 - O804M)
PROF PETRUSA DU TOIT &
MS INONGE KAKULA & PROF SEPENG
018 389 2498
MEd Mathematics/Science Education
(403 114 - O814M)
PROF PETRUSA DU TOIT &
MS INONGE KAKULA & PROF SEPENG
018 389 2498
MEd Curriculum Development
(403 116)
PROF PETRUSA DU TOIT &
MS INONGE KAKULA & PROF SEPENG
018 389 2498

Commerce

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/ PROGRAMME MANAGER
MCom Economics
(505 120 - E803M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom ECN
(505 112 )
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Computer Science and Information Systems
(505 138 - E870M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Operations Research
(505 118 - E813M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Statistics
(505 117 - E810M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Human Resource Management
(505 113 - E803M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Industrial Psychology
(504 114 -E805M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Industrial Relations
(505 115 - E807M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Management
(505 116 - E809M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Entrepreneurialship
(505 124 - E814M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Business Management
(505 134 - E816M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MCom Marketing Management
(505 125 - E815M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MAdmin Human Resource Management
(550 100 - E814M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MAdmin Industrial Psychology
(550 101 - E816M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MAdmin Industrial Relations
(550 102 - E819M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MAdmin Public Administration
(550 103 - E820M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MPA Public Adminsitration
(557 100 - E831M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MPhil Public Administration
(187 105 - E860M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653
MBA Busniess Administration
(551 100 - E833M)
PROF VAN LIL & MS DALENE VOSTER
018 389 2653

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Ekonomie

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MCom Ekonomie 505120:E803P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat ongeveer 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word,plus twee gespesialiseerde modules. Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Waldo Krugell TRADE
MCom Internasionale Handel 505121:E804P Tans bestaan die graad uit 'n verhandeling wat ongeveer 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus twee gespesialiseerde modules. Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met 'n totale kredietwaarde van 180. Prof Waldo Krugell TRADE
MCom Risikobestuur E506122:E805P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat ongeveer 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus twee gespesialiseerde modules. Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Waldo Krugell WorkWell
PhD Internasionale Handel 506121: E901P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof Waldo Krugell TRADE
PhD Risikobestuur 506122: E902P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof Waldo Krugell WorkWell

Ondernemingsbestuur

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MCom Toerismebestuur 505123:E817P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat 70% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus ‘n gespesialiseerde module.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Melville Saayman TREES
MA Toerismebestuur 103170:E818P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat 70% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus ‘n gespesialiseerde module.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Melville Saayman TREES
MCom Entrepeneurskap 505124:E814P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word,plus ‘n gespesialiseerde module.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Renier J van Rensburg WorkWell
MCom Bemarkings- bestuur 505125:E815P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus ‘n gespesialiseerde module.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Renier J van Rensburg WorkWell
MCom Ondernemings-bestuur 505134:E816P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling wat 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus ‘n gespesialiseerde module.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Renier J van Rensburg WorkWell
PhD Bemarkings-bestuur 506125:E914P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Renier J van Rensburg WorkWell
PhD Entrepeneurskap 506124:E915P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Renier J van Rensburg WorkWell
PhD Ondernemings-bestuur 506108:E916P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Renier J van Rensburg WorkWell
PhD Toerismebestuur 506126:E917P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Melville Saayman TREES

Mensehulpbronwetenskappe

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MCom Bedryfsielkunde 505126:E850P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 50% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog vyf gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Jan Visagie WorkWell
MA Bedryfsielkunde 103171:E851P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 50% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog twee gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180. Prof Jan Visagie WorkWell
MCom Mensehulpbron-bestuur 505128:E852P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog twee gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Jan Visagie WorkWell
MA Mensehulpbron-bestuur 103173:E853P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 80% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog vyf gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Jan Visagie WorkWell
MCom Arbeidsverhoudinge- bestuur 505145:E826P Tans bestaan die graad net uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Jan Visagie WorkWell
MA Arbeidsverhoudinge- Bestuur 103186:E827P Tans bestaan die graad net uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Jan Visagie WorkWell
PhD Bedryfsielkunde 506127:E921P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Jan Visagie WorkWell
PhD Arbeidsverhoudinge- bestuur 506136:E923P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Jan Visagie WorkWell

Rekeningkundige Wetenskappe

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MCom Bestuursrekenmeester-skap(Gedoseer) 505129:E840P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 46% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog twee gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Bestuursrekenmeester-skap(Verhandeling) 505129:E841P Tans bestaan die graad net uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Rekenmeesterskap (Verhandeling) 505130:E842P Tans bestaan die graad net uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Suid-Afrikaanse en Internasionale Belasting (Verhandeling) 505132:E834P Tans bestaan die graad net uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan slegs deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 188 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Internasionale Belasting (gedoseer – deeltyds) 505132:E835P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 48% beslaan en wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, plus nog twee gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan slegs deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 188 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Internasionale Belasting (gedoseer) 505132:E839P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 30% beslaan en kan in Afrikaans of Engels gedoen word, plus nog drie gespesialiseerde modules.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan slegs deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 188 Prof Danie Schutte WorkWell
MCom Forensiese Rekenmeesterskap 505133:E844P Tans bestaan die graad uit ‘n verhandeling en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur is een jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof Danie Schutte WorkWell
PhD Bestuursrekenmeester-skap 506129:E935P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Danie Schutte WorkWell
PhD Rekenmeesterskap 506130:E936P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Danie Schutte WorkWell
PhD Belasting 506132:E937P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Danie Schutte WorkWell

NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
PGDip Nagraadse Diploma in Bestuur Tans bestaan die Diploma uit 10 modules. 5 in die eerste semester en 5 in die tweede semester. Die duur van die program is een jaar. Van 2016, sal die kursus voltyds in Afrikaans aangebied word en deeltyds in Engels. Die program is op NKR-vlak 8 met 'n totale kredietwaarde van 120. Prof Tommy du Plessis / Program Leier: Me Retha Scholtz
MBA Besigheidsadministrasie 508102:E784P Tans bestaan die graad uit ‘n skripsie wat ongeveer 20% beslaan en wat in Afrikaans en Engels gedoen kan word plus nog dertien gespesialiseerde modules.Die minimum duur is twee jaar en die maksimum duur is drie jaar.Dit word slegs deeltyds gedoen, is op NKR-vlak 9 met‘n totale kredietwaarde van 210 Prof Tommy du Plessis WorkWell
PhD Besigheidsadministrasie 509102:E901P Die graad bestaan uit ‘n proefskrif en kan in Afrikaans of Engels gedoen word.Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur vier jaar.Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof Tommy du Plessis / Program Leier: Prof Christoff Botha WorkWell

Lettere en Wysbegeerte

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Magister Artium (MA) Afrikaans en Nederlands 103 130 Hierdie is 'n navorsings-gebaseerde program met spesialisasie in Afrikaans-Nederlandse taalkunde of -letterkunde met 'n verhandeling as eindproduk. Suksesvolle voltooiing van die kurrikulum bied toelating tot die PhD in Afrikaans en Nederlands of in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) Algemene Taal- en Literatuur-wetenskap 103 165 Hierdie program fokus op algemeen teoretiese aspekte binne taalkunde of letterkunde. Die kurrikulum behels die afhandeling van 'n navorsings-gebaseerde verhandeling of 'n skripsie en twee gevorderde modules in die taal- of literatuurwetenskap. Suksesvolle voltooiing van die kurrikulum bied toelating tot die PhD in Afrikaans en Nederlands of in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) Toegepaste Taalstudie 103 166 Hierdie is 'n navorsings-gebaseerde studie binne die breë domein van die toegepaste linguistiek met 'n verhandeling as eindproduk. Suksesvolle voltooiing van die kurrikulum bied toelating tot die PhD in Afrikaans en Nederlands of in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) English 103 129 This is a research based program specialising in either English literature or linguistics. The results of the research are to be presented as a dissertation. After successful completion of the curriculum, students can be admitted to the PhD in English. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) Applied Language Studies 103 168 This research based program primarily focuses on solving applied linguistic problems in a critical and creative manner. The results of the research are to be presented as a dissertation. After successful completion of the curriculum, students can be admitted to the PhD in English. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) Setswana 103 140 Hierdie is 'n navorsings-gebaseerde program met spesialisasie in die letterkunde of taakunde van Setswana met 'n verhandeling as uitkoms. Ná suksesvolle voltooiing van die kurrikulum kan studente toegelaat word tot die PhD-graad in Setswana. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Magister Artium (MA) Bedryfsosiologie 103 172 Om hierdie kwalifikasie te verwerf moet die student 'n navorsingsgerigte verhandeling indien en slaag. In die verhandeling moet die student gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes ten opsigte van Bedryfsosiologie demonstreer. Die program kan voltyds of deeltyds geneem word. Dit kan binne een jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Geskiedenis 103 133 Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Geskiedenis. Die program beskik op die Potchefstroomkampus net oor 'n volle verhandelingsopsie, word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Kommunika-siestudie 103 134 L827P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard betstaan slegs uit 'n navorsingsgerigte verhandeling. Die program bied aan die student die geleentheid om kommunikasieprobleme uit die komplekse en veranderende kommunikasie-omgewing te identifiseer, analiseer en te kan kontekstualiseer en toepaslike kommunikasieteorieë en navorsingsmetodes toe te pas om die probleem beide op akademiese en praktykgerigte vlak aan te pak. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Kommunika-siestudie 103 134 L828P Die kurrikulum wat vir hierdie program saamgestel is, bestaan uit beide praktiese en akademiese modules, insluitend 'n skripsie in dokumentêre video. Die program bied aan die student die geleentheid om gespesialiseerde kommunikasiebeginsels, -strategieë, -tegnieke en –praktyke toe te pas in spesifieke en geïntegreerde winsgewende sowel as niewinsgewende omgewings, met betrekking tot Dokument'êre video. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting.
Magister Artium (MA) Openbare Bestuur en Regering 103 137 Die akademiese program sluit 'n navorsingsgerigte verhandeling in en bied geleentheid vir die ontwikkeling van gevorderde navorsingsvaardighede. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 2 jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Politieke Studie 103 138 Die Meestersgraadprogram in Politieke Studie vereis die voltooiing van 'n oorspronklike verhandeling. Die program bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis in die veld van Politieke Studie en verwante sub-dissiplines. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet binne 'n maksimum van drie jaar voltooi word. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Sosiologie 103 139 Om hierdie kwalifikasie te verwerf moet die student 'n navorsingsgerigte verhandeling indien en slaag. In die verhandeling moet die student gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes ten opsigte van Sosiologie demonstreer. Die program kan voltyds of deeltyds geneem word. Dit kan binne een jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister in Ontwikkeling en Bestuur (MOB) Ontwikkeling en Bestuur 195 100 Die multidissiplinêre program berei studente voor om te spesialiseer in een van die volgende kurrikulums, naamlik:
Rampbestuur
Waterstudies
Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid
Openbare Bestuur en Regering
Regeerkunde en Politieke Transformasie Sekerheidstudie en Bestuur
Sosiale Transformasie en Bestuur
Die doel van die program is om studente voor te berei om onafhanklike navorsingsprojekte te konseptualiseer, implementeer en daarop te rapporteer. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 2 jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting.
PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister in Publieke Ad-ministrasie (MPA) Publieke Administrasie 557 100 Die program berei studente voor om met vertroue hulle bestuursposisies in die owerheidsektor te beklee. Die doel van die program is om studente toe te rus met beide bestuurs- en navorsingsvaardighede vir die effektiewe funksionering binne 'n komplekse omgewing. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 2 jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Filosofie 103 132 Hierdie program stel studente in staat om op gevorderde vlak navorsing oor filosofiese verskynsels te onderneem en op 'n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen. Die eindproduk van hierdie studie is 'n verhandeling. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Artium (MA) Sosiale Antropologie 103 193 Die program stel studente in staat om etnografiese navorsing op gevorderde vlak te kan beplan, onderneem en opskryf in 'n verhandeling. Die program bied n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde kennis in die veld van Sosiale Antropologie aanverwante subdissiplines en moet binne 'n maksimum van drie jaar voltooi word. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Magister Musicae (MMus) Musiekwetenskap 117 108 Twee kurrikulums is vir hierdie program beskikbaar: 1. 'n verhandeling oor 'n goedgekeurde navorsingsonderwerp; of 2. 'n gestruktureerde kurrikulum wat bestaan uit 'n skripsie (1/3 van die kurrikulum) en drie gedoseerde modules oor geselekteerde onderwerpe uit die musiekwetenskap. DR L V/D MERWE Navorsingseenheid: MUSIKALE KUNSTE IN SUID-AFRIKA: HULPBRONNE EN TOEPASSINGS
Magister Philosophiae (MPhil) Filosofie 187 100 Hierdie studie spreek 'n gevorderde vlak navorsing oor die filosofiese grondslae van die moderne kultuur en wetenskap aan en behels modules en 'n skripsie. Suksesvolle voltooiing van die kurrikulum bied toelating tot die doktorsgraadstudie in Filosofie. PROF MF HEYNS MAGISTERGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA
Magister Artium (MA) Grafiese Ontwerp 103 143 Die MA in Grafiese Ontwerp fokus hoofsaaklik op praktykgeleide navorsing. 'n Praktiese portefeulje word ontwikkel en die proses word deeglik gedokumenteer. Die vorm wat die praktiese portefeulje aanneem kan wissel na aanleiding van jou gekose navorsingsveld. Die kreatiewe produksieproses word bespreek en daar word daaroor gereflekteer, dit word geanaliseer en geëvalueer. Dit vind plaas in die vorm van aanbiedinge van seminare, ontwikkeling van 'n navorsingsvoorstel en 'n mini-skripsie. Die program word verkieslik voltyds aangebied, maar kan ook deeltyds geneem word. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF MC SWANEPOEL NISAREA: Visuele narratiewe en kreatiewe uitsette deur interdissiplinêre en praktykgeleide navorsing.
Magister Artium (MA) Kunsgeskiedenis 103 135 Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Kunsgeskiedenis, kunsfilosofie en -teorie en kunswaardering. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF MC SWANEPOEL MAGISTERGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA: Visuele narratiewe en kreatiewe uitsette deur interdissiplinêre en praktykgeleide navorsing.
Magister Musicae (MMus) Uitvoerend 117 109 Die kurrikulum bestaan uit 'n skripsie (1/3 van die kurrikulum) en drie konsertprogramme van ten minste 50 minute (blasers & sangers) of 60 minute (ander instrumente) elk. MNR PJ VAN DER MERWE MAGISTERGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA
Magister Musicae (MMus) Komposisie 117 110 Die kurrikulum bestaan uit 'n skripsie (1/3 van die kurrikulum) en drie portefeuljes van oorspronklike komposisies van minstens 20 minute elk, met 'n totale tydsduur van minstens 75 minute. MNR PJ VAN DER MERWE MAGISTERGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA
Magister Musicae (MMus) Komposisie 117 110 Die kurrikulum bestaan uit 'n skripsie (1/3 van die kurrikulum) en drie portefeuljes van oorspronklike komposisies van minstens 20 minute elk, met 'n totale tydsduur van minstens 75 minute. MNR PJ VAN DER MERWE MAGISTERGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA
Philosophiae Doctor (PhD) Afrikaans en Nederlands 104 111 Hierdie is 'n navorsings-gebaseerde program met spesialisasie in Afrikaans-Nederlandse taalkunde of -letterkunde met 'n doktorale proefskrif as uitkoms. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid : TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Philosophiae Doctor (PhD) Algemene Taal- en Literatuur-wetenskap 104 128 Hierdie program fokus op algemeen teoretiese aspekte binne taalkunde of letterkunde. Die kurrikulum behels die afhandeling van 'n navorsings-gebaseerde doktorale proefskrif. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid: TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Doctor of Philosophy (PhD) English 104138 This is a research based program specialising in either English literature or linguistics. The results of the research are to be presented as a doctoral dissertation. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid : TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Philosophiae Doctor (PhD) Setswana 104 122 Hierdie is 'n navorsingsgebaseerde program met spesialisasie in die letterkunde of taakunde van Setswana met 'n doktorale proefskrif as uitkoms. PROF AM DE LANGE Navorsingseenheid : TALE EN LITERATUUR IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS
Philosophiae Doctor (PhD) Bedryfsosio-logie 104 145 Om hierdie kwalifikasie te verwerf moet die student 'n navorsingsgerigte tesis indien en slaag. In die tesis moet die student gespesialiseerde en gevorderde kennis, vaardighede, houdings en waardes ten opsigte van Bedryfsosiologie demonstreer en 'n oorspronklike navorsingsbydrae lewer. Die program kan voltyds of deeltyds geneem word. Dit kan binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van vier jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Geskiedenis 104 114 Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte proefskrif indien wat 'n oorspronklike bydrae tot die wetenskap moet wees. Die program bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Geskiedenis. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van drie jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Kommunika-siestudie 104 115 Hierdie program stel die student om na suksesvolle afhandeling van die proefskrif, 'n gekose kommunikasieprobleem in die veranderde kommunikasiew'êreld na te speur, ontleed en in konteks te plaas deur toepaslike navorsingsmetodes te kies en die navorsingsprobleem te hanteer. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Openbare Bestuur en Regering 104 127 Die program stel studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Met die kennis wat met hierdie program opgedoen sal word, sal die student ook beter toegerus wees m sy/haar beroep met vertroue te beklee en om op gevorderde vlak die verwikkelde Suid-Afrikaans sosiale spektrum beter te kan verstaan. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Openbare Bestuur en Regering 104 127 Die program stel studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Met die kennis wat met hierdie program opgedoen sal word, sal die student ook beter toegerus wees m sy/haar beroep met vertroue te beklee en om op gevorderde vlak die verwikkelde Suid-Afrikaans sosiale spektrum beter te kan verstaan. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Politieke Studie 104 120 Die Doktorsgraadprogram in Politieke Studie vereis die voltooiing van 'n oorspronklike proefskrif. Die program stel dus studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Sosiologie 104 121 Om hierdie kwalifikasie te verwerf moet die student 'n navorsingsgerigte tesis indien en slaag. In die tesis moet die student gespesialiseerde en gevorderde kennis, vaardighede, houdings en waardes ten opsigte van Sosiologie demonstreer en 'n oorspronklike navorsingsbydrae lewer. Die program kan voltyds of deeltyds geneem word. Dit kan binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van vier jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Ontwikkeling en Bestuur 104 119 Rampbestuur L941P Waterstudies L942P Korporatiewe Sosiale Ver-antwoordelik-heid L943P Openbare Bestuur en Regering L944P Die program stel studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Met die kennis wat met hierdie program opgedoen sal word, sal die student ook beter toegerus wees om sy/haar beroep met vertroue te beklee en om op gevorderde vlak die verwikkelde Suid-Afrikaans sosiale spektrum beter te kan verstaan. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Regeerkunde en Politieke Transforma-sie L945P Die program stel studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Met die kennis wat met hierdie program opgedoen sal word, sal die student beter in staat wees om die dinamiek van politieke transformasie in die Suid-Afrikaanse openbare sektor te verstaan. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Sekerheid-studie en Bestuur L946P Die program stel studente in staat om navorsing op gevorderde vlak te kan onderneem en op die hoogste vlak wetenskaplik daaroor verslag te kan doen. Met die kennis wat met hierdie program opgedoen sal word, sal die student beter in staat wees om die Suid-Afrikaanse sekerheidsomgewing, asook die bestuur daarvan, te verstaaan. Die program word voltyds en deeltyds aangebied en moet verkieslik binne 3 jaar voltooi word. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Sosiale Transforma-sie en Bestuur L947P Om hierdie kwalifikasie te verwerf moet die student 'n navorsingsgerigte tesis indien en slaag. In die tesis moet die student gespesialiseerde en gevorderde kennis, vaardighede, houdings en waardes ten opsigte van Sosiale Transformasie en Bestuur demonstreer en 'n oorspronklike navorsingsbydrae lewer. Die program kan voltyds of deeltyds geneem word. Dit kan binne twee jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van vier jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Filosofie 104 113 Hierdie program stel die student in staat om 'n bydrae te lewer tot nuwe kennis oor 'n betrokke filosofiese probleem. PROF A DUVENHAGE Navorsingseenheid: SOSIALE TRANSFORMASIE
Philosophiae Doctor (PhD) Musiek 104 118 Die kurrikulum bestaan uit 'n proefskrif oor 'n goedgekeurde navorsingsonderwerp wat 'n bydrae moet maak tot die ontwikkeling van nuwe kennis in die musiekwetenskap DR L V/D MERWE Navorsingseenheid: MUSIKALE KUNSTE IN SUID-AFRIKA: HULPBRONNE EN TOEPASSINGS
Philosophiae Doctor (PhD) Kunsgeskie-denis 104 116 Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n gevorderde navorsingsgerigte proefskrif indien. Die program bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van nuwe kennis en die vestiging van gespesialiseerde en gevorderde nuwe gespesialiseerde vakinhoudelike bydraes. Nuwe vaardighede met betrekking tot kennis, houdings en waardes as navorsers in Kunsgeskiedenis, kunsfilosofie en -teorie en kunswaardering. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne drie jaar voltooi word, alhoewel 'n maksimum akademiese tydperk van vier jaar deur die Fakulteit vergun word met verswarende finansiële verpligting. PROF MC SWANEPOEL DOKTORSGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA: Visuele narratiewe en kreatiewe uitsette deur interdissiplinêre en praktykgeleide navorsing.
Doctor Musicae (DMus) Uitvoerend 106 104 Die kurrikulum bestaan uit 'n skryfstuk (1/3 van die kurrikulum) en vier konsertprogramme van ten minste 50 minute (blasers & sangers) of 60 minute (ander instrumente) elk. MNR PJ VAN DER MERWE DOKTORSGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA
Doctor Musicae (DMus) Komposisie 106 105 Die kurrikulum bestaan uit 'n skripsie ( 1/3 van die kurrikulum) en vier portefeuljes van oorspronklike komposisies van minstens 20 minute elk, met 'n totale tydsduur van minstens 100 minute. MNR PJ VAN DER MERWE DOKTORSGRADE BUITE DIE NAVORSINGSEENHEID, NAVORSINGSEENHEID EN NISAREA

Opvoedkundigewetenskappe

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MEd Kurrikulumstudies 403116; O815P Die graad bestaan uit ‘nnavorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw Edu-HRight
MEd Natuurwetenskap-onderwys 403 121; O802P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw Skool vir Natuurwetenskappe Fakulteit Natuurwetenskappe
MEd Onderwysbestuur 403 122;O803P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Jan Heystek Edu-Lead
MEd Onderwysreg 403 123; O804P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw Edu-HRight
MEd Opvoedkundige Sielkunde 403 124; O805P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Lesley Wood COMBER
MEd Vergelykende Opvoedkunde 403 125;O806P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Charl Wolhuter Skool vir Opvoedkundestudies
MEd Wiskunde-onderwys 403 126; O807P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Elsa Mentz SDL
MEd Leerderondersteuning 403 127; O808P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Lesley Wood COMBER
MEd Filosofie van die Opvoeding 403 129; O810P s Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw Edu-HRight
MEd Bewegingsonderwys 403 130; O811P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof H Moss FASREK
MEd Rekenaarwetenskap-onderwys 403 131; O812P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Prof Elsa Mentz SDL
MEd Opleiding en Ontwikkeling 403 132; O813P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsverhandeling wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is een jaar en ‘n maksimum van twee jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is drie jaar. NKR-vlak is 9, met ‘n totale kredietwaarde van 240. Prof JP Rossouw of Dr Helen Meyer Skool vir Opvoedkundestudies
PhD PhD Kurrikulumstudies 404 130; O914P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw Edu-HRight
PhD Natuurwetenskaponderwys 404 111; O902P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw Skool vir Natuurwetenskappe Fakulteit Natuurwetenskappe
PhD Onderwysbestuur 404 112;O903P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Jan Heystek Edu-Lead
PhD Onderwysreg 404 113; O904P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw Edu-HRight
PhD Opvoedkundige Sielkunde 404 114; O905P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Lesley Wood Skool vir Opvoedkundestudies of COMBER
PhD Vergelykende Opvoedkunde 404 115;O906P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Charl Wolhuter Skool vir Opvoedkundestudies
PhD Wiskunde-onderwys 404 116; O907P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Elsa Mentz Skool vir Natuurwetenskaponderwys of SDL
PhD Leerderondersteuning 404 117; O908P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Lesley Wood COMBER
PhD Filosofie van die Opvoeding 404 119; O910P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw Edu-HRight
PhD Bewegingsonderwys 404 120; O911P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof H Moss FASREK
PhD Rekenaarwetenskap-onderwys 404 121; O912P Die graad bestaan uit ‘n navorsingsproefskrif wat 100% tel, en kan in Afrikaans of Engels gedoen word. Die minimum duur is twee jaar en ‘n maksimum van vier jaar vir voltydse studente, maksimum duur vir deeltydse studente is vier jaar. NKR-vlak is 10, met ‘n totale kredietwaarde van 360. Prof JP Rossouw of Prof Elsa Mentz SDL

Regte
LLD (Doktorsgrade)

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
LLD Internasionale Aspekte van die Reg, 605 104, R906P, LVIA 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp inenige regsmodule wat handel oor die Internasionale Aspekte van die Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur:Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aanstudente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moethul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar naregistrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Perspektiewe op die Reg, 605 104, R907P, LVPE 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Perspektiewe op die Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Handels- en Besigheidsreg, 605 104, R908P, LVTB 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Handels- en Besigheidsreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Privaatreg, 605 104, R909P, LVPR 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor Privaatreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Staatsreg, 605 104, R910P, LVCL 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Staatsreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Formele Reg, 605 104, R911P, LVFL 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Formele Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLD Regsprofessie, 605 104, R912P, LVLP 971 Die graad bestaan uit 'n proefskrif wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Internasionale Aspekte van die Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens twee studiejare. Binne vier jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL D voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 10 met ‘n totale kredietwaarde van 360 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat

Regte
LLM Verhandeling

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
LLM Verhandeling Internasionale Aspekte van die Reg, 604 104, R826P, LVIA 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Internasionale Aspekte van die Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente dieKontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar naregistrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL Mvoldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word,is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Perspektiewe op die Reg, 604 104, R827P, LVPE 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Perspektiewe op die Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Handel- en Besigheidsreg, 604 104, R828P, LVTB 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Handel- en Besigheidsreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Privaatreg, 604 104, R829P, LVPR 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor Privaatreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Staatsreg, 604 104, R830P, LVCL 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Staatsreg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Formele Reg, 604 104, R831P, LVFL 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Formele Reg. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Verhandeling Regsprofessie, 604 104, R832P, LVLP 871 Die graad bestaan uit 'n verhandeling wat in Afrikaans of Engels gedoen kan word, oor 'n onderwerp in enige regsmodule wat handel oor die Regsprofessie. Goedkeuring om met die graad te kan voort gaan word na aanleiding van die oordeel van die Direkteur: Nagraadse Programme gedoen indien voldoende deskundigheid vir effektiewe leiding aan studente in die Fakulteit beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon. Studente moet hul navorsingsvoorstel aan die Fakulteit voordra. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LL M voldoen. Dit kan voltyds of deeltyds gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Prof GJ Pienaar Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat

Regte
LLM Gestruktureerde Programme

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
LLM Aarbeidsreg, 604 105, R810P Die LLM in Arbeidsreg bestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde modules naamlik: Individuele Arbeidsreg, Kollektiewe Arbeidsreg en Geskilbeslegting, Volke- en Vergelykende Arbeidsreg, Sosiale Sekerheid, Beroepsbesigheid- en veiligheidsreg. Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graadword deur middel van verpligte kontaksessies aangebied en studente wordassesseerdeur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar naRegistrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LLM Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde Arbeidsreg program, word soos volg bereken: 60% van punt toegeken vir skripsie, 20% vir opdragte/werkstukke en 20% vir module eksamen. Dit kan voltyds of deeltyds en in Afrikaans of Engels gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Prof PH Myburgh / Mej A Botes Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Boedelreg, 604 111, R823P Die LLM in Boedelregbestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde modules naamlik: Boedelbeplanningsreg, Beslastingreg, Sakereg en Eiendomswetgewing, Gevorderde Huweliksgoedere- en Erfreg, Finansiële Beplanningsreg. Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graad word deur middel van verpligte kontaksessies aangebied en studente word assesseer deur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na Registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LLM Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde Boedelreg program, word soos volg bereken: 50% van punt toegeken vir skripsie, 25% vir opdragte/werkstukke en 25% vir module eksamen. Dit kan voltyds of deeltyds en in Afrikaans of Engels gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Dr HJ Kloppers Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM In en Uitvoerreg, 604 112, R824P Die LLM in In- en Uitvoerreg bestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde verpligte modules naamlik: Internasionale Betalingsinstrumente en Waarborge; Internasionale Kontrakreg; Internasionale Vervoerreg en Doeane en Aksynsreg. Studente kan een van die volgende modules kies nl: Oorgrens Insolvensiereg en Internasionale Oordrag van Tegnologie; Internasionale Omgewingsreg; Internasionale Privaatreg en Aspekte van Versekeringsreg; Internasionale Kommersiële Arbitrasie; en Internasionale Belastingreg. Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graad word deur middel van verpligte kontaksessies aangebied en studente word assesseer deur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na Registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LLM Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde In en Uitvoerreg program, word soos volg bereken: 50% van punt toegeken vir skripsie, 25% vir opdragte/werkstukke en 25% vir module eksamen. Dit kan voltyds of deeltyds en in Afrikaans of Engels gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Prof SPLR de la Harpe Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Omgewingsreg en –Beheer, 604 114, R821P Die LLM in Omgewingsreg bestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde modules naamlik: Suid-Afrikaanse Omgewing- en Beplanningsreg en dan kan studente drie van die volgende modules kies nl: Internasionale Omgewingsreg; Regionale Omgewingsreg; Administratiefreg; Plaaslike Owerheid- en Omgewingsreg; Beroepsgesondheid- en Veiligheidsreg; Klimaatsveranderingsreg en -beheer. Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graad word deur middel van verpligte kontaksessies aangebied en studente word assesseer deur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na Registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LLM Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde Omgewingsreg en –Beheer program,word soos volg bereken: 50% van punt toegeken vir skripsie, 25% vir opdragte/werkstukke en 25% vir module eksamen. Dit kan voltyds of deeltydsen in Afrikaans of Engels gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 180 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Prof LJ Kotze Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
LLM Vergelykende Kinderreg Die LLM in Vergelykende Kinderreg bestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde modules naamlik:“Comparative Child and Family Law – part 1; International Family Law – Transborder Issues part 1; Comparative Social Justice; Comparative Child and Family Law – part 2; International Family Law – Immigration Law part 2; International Children’s Human Rights; Juvenile Criminal Justice and Internship”. Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graad word deur middel van verpligte voltydse kontaksessies aangebied en studente word assesseer deur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na Registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad LLM Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde Vergelykende Kinderreg program, word soos volg bereken: 34% van punt toegeken vir skripsie, 33% vir opdragte/werkstukke en 33% vir module eksamen. Dit kan slegs Voltyds en in Engelsgedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 196 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Prof JA Robinson Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat
MPhil Omgewingareg en –Beheer 187 101, R822P Die MPhil in Omgewingsreg bestaan uit die skryf van ‘n skripsie en geselekteerde modules naamlik: Suid-Afrikaanse Omgewing- en Beplanningsreg en Omgewingsbestuur en dan kan studente een van die volgende modules kies nl: Internasionale Omgewingsreg; Regionale Omgewingsreg; Administratiefreg; Plaaslike Owerheid- en Omgewingsreg; Beroepsgesondheid- en Veiligheidsreg; Klimaatsveranderingsreg en -beheer . Dit is verpligtend dat studente die Kontaksessies van module Navorsingsmetodologie bywoon en assesserings meemaak. Die navorsingsvoorstel moet binne ses maande na registrasie deur die Navorsingseenheid goedgekeur word. Die graad word deur middel van verpligte kontaksessies aangebied en studente word assesseer deur middel van geskrewe of mondelinge opdragte/werkstukke en moet ook skriftelike eksamen aflê. Die studietydperk strek oor minstens een studiejaar. Binne twee jaar na Registrasie moet 'n student aan al die vereistes vir die graad MPhil Voldoen. Finale punte vir die Gestruktureerde MPhil program word soos volg bereken: 50% van punt toegeken vir skripsie, 25% vir opdragte/werkstukke en 25% vir module eksamen. Dit kan voltyds of deeltyds en in Afrikaans of Engels gedoen word, is op NKR-vlak 9 met ‘n totale kredietwaarde van 184 Direkteur: Prof GJ Pienaar Program Leier: Prof LJ Kotze Ontwikkeling in die Suid Afrikaanse Regstaat

Gesondheidswetenskappe
MA Meestersgrade

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Magister Artium (MA) Rekreasiekunde: 103182 G815P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Rekreasiekunde. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Artium (MA) Biokinetika: 103191 G801P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Biokinetika. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Artium (MA) Kinderkinetika: 103192G802P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Kinderkinetika. Die program word voltyds en deeltydsin Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Mos Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Artium (MA) Sportwetenskap: 103193G803P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Sportwetenskap. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Artium (MA) Psigologie: 103181 G801P Die program is gemik op akademiese navorsing in Psigologie en die student sal 'n verhandeling indien. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Dr CM (Tersia) Oosthuizen Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Artium in Positiewe Psigologie Positiewe Psigologie: 103195 G801P Die doel van hierdie program is om aan studente gevorderde kennis en navorsingskundigheid te bied in die aard, ontwikkeling en bevordering van psigo-sosiale welstand en gesondheid binne diverse kontekste en ontwikkelingsfases. Konstrukte soos positiewe emosies, die belewing van betekenis, veerkragtigheid, karakter-sterktes, verhoudingswelstand, bemagtigende sosiale kontektse en positiewe instellings word verken. ‘n Basiese uitgangspunt van Positiewe Psigologie is dat menslike florering nie alleenlik bereik word deur die genesing van patologie en die eliminering van gedrags- en emosionele probleme nie, maar vereis die bou en kapitalisering van sterktes en bekwaamhede. Hierdie 2-jaar program behels onderrig- en navorsingskomponente. The onderrig-komponent bestaan uit vier op-kampus sessies van ses dae elk wat in die eerste jaar van studie aangebied word. Studente ontvang opdragte tydens kontaksessies wat voor die volgende kontaksessie voltooi moet word. In die tweede jaar van studie is navorsing in die vorm van ‘n mini-verhandeling die fokus. As deel van die navorsingskomponent, moet studente etiekopleiding van drie dae op kampus bywoon. Die MA in Positiewe Psigologie is ‘n gespesialiseerde graad in Positiewe Psigologie en nie ‘n kliniese kwalifikasie nie – dit lei ook nie tot registrasie by die HPCSA nie. Dr Lusilda Schutte Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)
Magister Artium (MA) Kliniese Psigologie: 103183 G801P

Aansoekvorm

Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Kliniese Psigologie program bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Kliniese Sielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA). Die program bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Me H (Heleen) Coetzee Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Artium (MA) Voorligtingpsigo-logie:103184 G801P

Aansoekvorm

Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Voorligtingspsigologieprogram bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Voorligtingsielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA).Die program bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Me H (Heleen) Coetzee Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Artium (MA) Navorsingpsigologie: 103185 G801P

Aansoekvorm

Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Navorsingpsigologieprogram bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Sielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA. Die program bestaan uit vier gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Dr W (Werner) de Klerk Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)

Gesondheidswetenskappe
MSc Meestersgrade

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Magister Scientiae (MSc) Biokinetika: 203195 G801P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Biokinetika. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Scientiae (MSc) Kinderkinetika: 203196 G802P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Kinderkinetika. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Scientiae (MSc) Sportwetenskap: 203197 G803P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en die student sal 'n navorsingsgerigte verhandeling indien. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Sportwetenskap. Die program word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Magister Scientiae (MSc) Farmaseutiese Chemie: 203184 G801P Die MSc-graad in Farmaseutiese Chemie is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n navorsingsprojek en die skryf van 'n verhandeling. Die doel van die kurrikulum is om in Suid-Afrika se behoefte te voorsien aan hoë-vlak mensekrag in die Aptekersprofessie op die gebied van Farmaseutiese Chemie. Die student sal hom/haar onderskei as 'n spesialis en sal bevoeg wees om navorsingsmetodologie op die vlak en in die betrokke veld van studie toe te pas. Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof A (Anél) Petzer Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Magister Scientiae (MSc) Farmakologie: 203185 G801P Die MSc-graad in Farmakologie is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n navorsingsprojek en die skryf van 'n verhandeling. Die doel van die kurrikulum is om in Suid-Afrika se behoefte te voorsien aan hoë-vlak mannekrag in die toepaslike gesondheidsprofessie op die gebied van Farmakologie. Die student sal hom/haar onderskei as 'n spesialis en sal bevoeg wees om navorsingsmetodologie op die vlak en in die betrokke veld van studie toe te pas.Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof BH (Brian) Harvey Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Magister Scientiae (MSc) Farmaseutika: 203186 G801P Die MSc-graad in Farmaseutika is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n navorsingsprojek en die skryf van 'n verhandeling. Die doel van die kurrikulum is om in Suid-Afrika se behoefte te voorsien aan hoë-vlak mannekrag in die Aptekersprofessie op die gebied van Farmaseutika. Die student sal hom/haar onderskei as 'n spesialis en sal bevoeg wees om navorsingsmetodologie op die vlak en in die betrokke veld van studie toe te pas.Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof JH (Sias) Hamman Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Magister Scientiae (MSc) Beroepshigiëne: 203160 G851P Die doel van hierdie kwalifikasie is die opleiding van nagraadse studente ten einde hulle te bemagtig om op ’n hoogs gespesialiseerde vlak te kan funksioneer as beroepshigiëniste in die industrie en navorsers in die gesondheidswetenskappe. Die kurrikulum word op 'n voltydse kontakwyse aangebied en bestaan uit vier gedoseerde modules en 'n skripsie. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof JL (Johan) du Plessis Prof FC (Fritz) Eloff Nisarea: Beroepshigiëne en Gesondheid Navorsingsinisiatief (OHHRI)
Magister Scientiae (MSc) Voeding: 203166 G870P 203166 G871P Die program fokus daarop om 'n relevante navorsingsvraag binne die veld van Voeding te identifiseer en is so saamgestel dat die student ’n keuse kan uitoefen tussen die navorsingsgerigte kurrikulum (G871P) wat ’n verhandeling insluit, óf die gedoseerde kurrikulum (G870P) wat drie modules en ’n skripsie, gebaseer op ’n navorsingsprojek, insluit. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels en moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure Prof CM (Marius) Smuts Prof HS (Salome) Kruger Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (CEN)
Magister Scientiae (MSc) Dieetkunde: 203169 G851P 203169 G875P Dit is moontlik om direk na die vierjarige BSc (Dieetkunde) graad vir hierdie program te registreer mits aan die toelatingsvereistes voldoen word. Die program fokus op die algemene wetenskaplike metode van navorsing, met toespitsing op die besondere navorsingsmetodologie in Dieetkunde/Voeding. ’n Student kan ’n keuse uitoefen tussen ’n skripsie en drie modules (G851P) of 'n verhandeling (G875P).Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CM (Marius) Smuts Prof HS (Salome) Kruger Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (CEN)
Magister Scientiae (MSc) Fisiologie: 203171 G855P Die doel van hierdie kwalifikasie is die opleiding van nagraadse studente ten einde hulle te bemagtig om op 'n hoogs gespesialiseerde vlak te kan funksioneer as navorsers in die gesondheidswetenskappe en fokus op die relevante navorsingsvraag binne die veld van Gesondheidswetenskappe of kardiovaskulêre Fisiologie. Dit is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n navorsingsprojek en die skryf van 'n verhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof H (Hugo) Huisman Fokusarea: Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART)
Magister Scientiae (MSc) Kliniese Psigologie: 203176 G801P Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Kliniese Psigologie program bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Kliniese Sielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA). Die program bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Ms H (Heleen) Coetzee Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Scientiae (MSc) Voorligtingpsigologie: 203177 G801P Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Voorligtingspsigologieprogram bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Voorligtingsielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA).Die program bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Ms H (Heleen) Coetzee Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Scientiae (MSc) Navorsingpsigologie: 203165 G801P Die program is professioneel van aard. In die ontwikkeling van die kurrikulum vir die program is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem. Die Navorsingpsigologieprogram bied ’n geleentheid tot gespesialiseerde en gevorderde opleiding en is ’n voorvereiste vir registrasie as Sielkundige by die Health ProfessionsCouncil of SouthAfrica (HPCSA. Die program bestaan uit vier gedoseerde modules en 'n navorsingsverhandeling en word slegs voltyds in Afrikaans en Engels aangebied. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Dr W (Werner) de Klerk Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Pharmaciae (MPharm) Farmasiepraktyk: 803104 G802P Die M Pharm graad het die opleiding van nagraadse studente ten doel ten einde hulle te bemagtig om op 'n hoogs-gespesialiseerde vlak te kan praktiseer as aptekers om sodoende 'n doeltreffende en omvattende farmaseutiese diens aan die inwoners van Suid-Afrika te kan lewer. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied en bestaan uit 'n verhandeling en twee modules. Dit moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof MS (Martie) Lubbe Nisarea: Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA)
Magister Pharmaciae (MPharm) Gevorderde Kliniese Farmasie 803105 G801P "Studente in die program vir Magister in Farmasie in Gevorderde Kliniese Farmasie kry die geleentheid om hulle professionele bevoegdhede met pasiëntgesentreerde sorg, apteekbestuursdienste en leierskapvaardighede verby die intreevlak te ontwikkel wat in enige situasie ongeag van die praktykopset toegepas kan word. Dit verskaf die basis vir kliniese navorsing en verleen die vaardighede wat daartoe bydra om as ’n gemotiveerde en innoverende apteker suksesvol in die gesondheidsorgomgewing te werk. Die kursus strek oor 2 jaar en maak van sowel kontak- en afstandsonderrig gebruik. Om die doelwitte van die graad te bereik, word ’n verskeidenheid onderrigmetodes gebruik, onder meer lesings, oefeninge, opdragte, sowel as groepbesprekings en –werk. Die program word in vier semesters (twee studiejare) verdeel. Die eerste twee semesters is daarop gemik om studente se kennis van die onderwerpe van die spesialisasie met kursuswerk te verbreed en behels onderrigmodules wat studente verpligtend moet bywoon. Die laaste twee semesters word aan kliniese praktykervaring, ’n navorsingsprojek en die voltooiing van ’n mini-verhandeling (in artikelformaat) oor die navorsingsprojek gewy. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure." Prof MS (Martie) Lubbe Dr JM (Jesslee) du Plessis Nisarea: Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA)
Magister in Verbruikerswetenskappe (MVerbr) 836100G880P Die verhandeling is gerig op studente wat navorsing wil onderneem oor Verbruikersgedrag deur gebruik te maak van toepaslike professionele en akademiese hulpbronne sowel as om ‘n navorsingsverslag wat aan die standaard van die betrokke akademiese instansie voldoen te lewer. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof P (Petra) Bester Prof M (Daleen) of der Merwe Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)
Magister in Maatskaplike Werk (MMW) Maatskaplike Werk 113104G801P Die verhandeling is gerig op studente wat navorsing wil onderneem oor 'n onderwerp van eie keuse wat binne die navorsing van die Vakgroep Maatskaplike Werk ressorteer. Studente wat vir hierdie studieprogram inskryf moet bewys lewer van registrasie as Maatskaplike Werker soos vereis deur die Wet op Maatskaplike Diensberoepe 1978 (Wet 110 van 1978). Die program word voltyds en deeltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Prof WJH (Wim) Roestenburg Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister in Maatskaplike Werk (MMW) Kinderbeskerming: 113108G803P Die gedoseerde kurrikulum is gerig op studente wat of sy/haar kennisbasis en vaardighede in maatskaplike werk oor 'n breë front wil uitbrei ten einde op ’n gevorderde vlak te praktiseer of in Maatskaplike Werk in Kinderbeskerming wil spesialiseer. Die kurrikulum bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingskripsie. Die program word voltyds en deeltyds aangebied in Afrikaans en Engels.Studente wat vir hierdie studieprogram inskryf moet bewys lewer van registrasie as Maatskaplike Werker soos vereis deur die Wet op Maatskaplike Diensberoepe 1978 (Wet 110 van 1978).Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Dr H (Hanelie) Malan Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister in Maatskaplike Werk (MMW) Forensiese Praktyk: 113109G801P Hierdie gedoseerde kurrikulum is gerig op studente wat of sy/haar kennisbasis en vaardighede in maatskaplike werk oor 'n breë front wil uitbrei ten einde op ’n gevorderde vlak te praktiseer of in Maatskaplike Werk in Forensiese Praktyk wil spesialiseer. Die kurrikulum bestaan uit vyf gedoseerde modules en 'n navorsingskripsie. Die program word voltyds en deeltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Studente wat vir hierdie studieprogram inskryf moet bewys lewer van registrasie as Maatskaplike Werker soos vereis deur die Wet op Maatskaplike Diensberoepe 1978 (Wet 110 van 1978). Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Prof CC (Cornelia) Wessels Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Magister Curationis (MCur) Verpleegkunde: 833100 G836P Hierdie kurrikulum word in werkswinkel formaat en deur middel van begeleiding in die navorsingsprojek aangebied, waarna 'n navorsingsverhandeling ingedien word. Om in enige van hierdie verpleegkundige programme/kurrikula te spesialiseer moet 'n student bewys lewer van die besondere registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging of ekwivalente registrasie indien die student nie 'n Suid-Afrikaanse burger is nie. Suksesvolle voltooiing van die module Navorsingsmetodologie (VPKN874), asook die aanbied van 'n aanvaarbare navorsingsvoorstel word as voorvereiste gestel vir vordering na die tweede studiejaar. Die program word voltyds en deeltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CS (Karin) Minnie Fokusarea: Kwaliteit in Verpleging en Vroedvrousorg (INSINQ)
Magister Curationis (MCur) Psigiatriese Verpleegkunde: 833100 G834P Hierdie is 'n gestruktureerde kwalifikasie bestaande uit vyf modules en 'n navorsingskripsie. Om in die program te spesialiseer moet 'n student bewys lewer van die besondere registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging of ekwivalente registrasie indien die student nie 'n Suid-Afrikaanse burger is nie. Die program word voltyds en deeltyds aangebied in Afrikaans en Engels. Die graad moet verkieslik binne twee jaar voltooi word. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CS (Karin) Minnie Fokusarea: Kwaliteit in Verpleging en Vroedvrousorg (INSINQ)
Master of Health Sciences in Transdisciplinary Health Promotion (MHSc) Transdisciplinary Health Promotion 862100 G801P "Hierdie kwalifikasie word slegs in Engels aangebied. This qualification affords health professionals access to doctoral studies, subsequently increasing the candidate pool for leadership in health. The programme will offer candidates from various disciplines articulation on different levels (both horizontal and vertical) along the teaching-learning-research–practice continuum with possibilities to articulate towards transdisciplinary research. Researchers from different backgrounds (disciplines/scientific fields) will get the opportunity to transcend disciplined focused conceptual, theoretical and methodological frameworks, share their ideas and results, and thus enhance their knowledge in order to understand health and alleviate health problems, resulting in an improved quality of life. This degree is presented fulltime or part-time via contact learning with a blended learning environment approach, including two theoretical modules as well as a research dissertation via contact and on-line delivery. The maximum duration is two years. Refer to the yearbook for admission requirements and selection process" Prof P (Petra) Bester Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)
Master of Health Sciences in Gerontology (MHSc) Gerontology 862101 G801P Health care professionals credited with this qualification will be able to function with advanced intellectual and practical competencies in complex and ill defined areas of health focusing on a transdisciplinary team approach of health promotion in old age. The programme aims at advancing existing professional skills and developing research skills but do not lead to an additional professional qualification. The programme will enable health care professionals from various disciplines to assist the elderly in communities to increase control over and improve their own health. The health care professional will be able to act as leaders, consultants, educators, specialist practitioners and researchers in gerontology. This qualification affords health professionals access to doctoral studies, further increasing the candidate pool for leadership in health. The maximum duration is two years. Refer to the yearbook for admission requirements and selection process Prof P (Petra) Bester Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)
Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) Menslike Bewegingskunde: 805109 G925P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en behels die skryf van 'n proefskrif. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die program bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Menslike Bewegingskunde, en word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied. Die minumum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)

Gesondheidswetenskappe
PhD

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Philosophiae Doctor (PhD) Rekreasiekunde: 805111 G935P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard en behels die skryf van 'n proefskrif. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Rekreasiekunde, en word voltyds en deeltyds in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof SJ (Hanlie) Moss Fokusarea: Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek)
Philosophiae Doctor (PhD) Farmaseutiese Chemie: 805116 G910P Die doktorsgraad is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n studie (navorsingsprojek) en 'n proefskrif in Farmaseutiese Chemie. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof A (Anél) Petzer Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Philosophiae Doctor (PhD) Farmaseutika: 805117 G911P Die doktorsgraad is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n studie (navorsingsprojek) en 'n proefskrif in Farmaseutika. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof JH (Sias) Hamman Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Philosophiae Doctor (PhD) Farmakologie: 805118 G912P Die doktorsgraad is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n studie (navorsingsprojek) en 'n proefskrif in Farmakologie. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof J (Jeanetta) du Plessis Prof BH (Brian) Harvey Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen)
Philosophiae Doctor (PhD) Farmasiepraktyk: 805119 G913P Die doktorsgraad is 'n navorsingsgebaseerde graad en bestaan uit 'n studie (navorsingsprojek) en 'n proefskrif in Farmasiepraktyk. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof MS (Martie) Lubbe Nisarea: Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA)
Philosophiae Doctor (PhD) Dieetkunde: 805105 G905P Die doel van die doktorsgraad is om aan die student in die veld van Dieetkunde die geleentheid te bied om deur ’n doktorale proefskrif te toon dat hy/sy ’n betekenisvolle bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van (1) nuwe wetenskaplike kennis en/of (2) nuwe vaardighede in ’n bepaalde navorsingsveld. Die tweede doel van die kwalifikasie is om Suid-Afrika te voorsien van wetenskaplike navorsers wat oor breë teoretiese kundigheid en praktiese vaardighede in die voedingwetenskap beskik. Sodoende sal bygedra word tot die verbreding van die leierskapsbasis vir innoverende en kennisgebaseerde voedingsorg in die land. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CM (Marius) Smuts Prof HS (Salome) Kruger Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (CEN)
Philosophiae Doctor (PhD) Fisiologie: 805107 G915P Die doel van die kwalifikasie is om aan 'n student wat reeds oor 'n magistergraad in die veld van Kardiovaskulêre Fisiologie beskik, of oor 'n kwalifikasie wat as gelykwaardig erken word, in staat te stel om by wyse van 'n doktorale proefskrif bewys te lewer dat hy/sy 'n definitiewe wetenskaplike bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van nuwe kennis en/of toepasbare vaardighede. 'n Verdere doel van die kwalifikasie is om Suid-Afrika te voorsien van wetenskaplike navorsers wat oor breë teoretiese kundigheid en praktiese vaardighede in die Gesondheidswetenskap beskik, met spesialisering en meesterskap in Kardiovaskulêre Fisiologie. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof H (Hugo) Huisman Fokusarea: Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART)
Philosophiae Doctor (PhD) Verbruikerswetenskappe: 805112 G940P Die doktorsgraad behels die beplanning en uitvoering van ’n navorsingsprojek en die skryf van ’n proefskrif. In diekurrikulum kan die student fokus op Gesinshulpbronbestuur, Kleding of Voedsel. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof P (Petra) Bester Prof M (Daleen) of der Merwe Fokusarea: Afrika-Eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR)
Philosophiae Doctor (PhD) Voeding: 805114 G960P Die doel van doktorsgraad is om aan die student in die veld van Voeding die geleentheid te bied om deur ’n doktorale proefskrif te toon dat hy/sy ’n betekenisvolle bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van (1) nuwe wetenskaplike kennis en/of (2) nuwe vaardighede in ’n bepaalde navorsingsveld. Die tweede doel van die kwalifikasie is om Suid-Afrika te voorsien van wetenskaplike navorsers wat oor breë teoretiese kundigheid en praktiese vaardighede in die voedingwetenskap beskik.Sodoende sal bygedra word tot die verbreding van die leierskapsbasis vir innoverende en kennisgebaseerde voedingsorg in die land. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CM (Marius) Smuts Prof HS (Salome) Kruger Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (CEN)
Philosophiae Doctor (PhD) Maatskaplike Werk: 805108 G921P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard. Dit bied 'n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, en behoort die gekwalifiseerde student in staat te stel om hom/haar as ’n leier en navorser in die veld van Maatskaplike Werk te onderskei. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Studente wat vir hierdie studieprogram inskryf moet bewys lewer van registrasie as Maatskaplike Werker soos vereis deur die Wet op Maatskaplike Diensberoepe 1978 (Wet 110 van 1978). Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Prof WJH (Wim) Roestenburg Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Philosophiae Doctor (PhD) Psigologie: 805110 G931P Die kurrikulum wat in hierdie program saamgestel is, is akademies van aard. Die kurrikulum bied ’n geleentheid tot die ontwikkeling van gespesialiseerde en gevorderde kennis, toegepaste vaardighede, houdings en waardes as navorsers in Psigologie en berei ook die student voor vir ná-doktorale studie in Psigologie. In die ontwikkeling van hierdie kurrikulum is nasionale- en streeksbehoeftes in ag geneem deur dit aan te spreek in die spesifieke navorsingseenheid. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof HB (Herman) Grobler Prof KFH (Karel) Botha Fokusarea: Gemeenskap Psigososiale Navorsing (COMPRES)
Philosophiae Doctor (PhD) Verpleegkunde: Psigiatriese Verpleegkunde 805113 G954P Die student behoort in staat te wees om die professie van Verpleegkunde te beoefen as 'n vakkundige op 'n hoë, gespesialiseerde vlak en hom/haar as 'n leier en navorsing in die veld van Verpleegkunde te onderskei. Hy/sy behoort bevoeg te wees om navorsing te inisieer en om toekomstige tendense te verstaan en te voorspel. Verder behoort hy/sy bevoeg te wees om ander te lei in die gebruik van gevorderde navorsingsmetodologie in verpleegkundige studies en om kennis by die kennisbasis van verpleegkunde te voeg. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CS (Karin) Minnie Fokusarea: Kwaliteit in Verpleging en Vroedvrousorg (INSINQ)
Philosophiae Doctor (PhD) Verpleegkunde: Verloskundige en Neonatologiese Verpleegkunde 805113 G955P Die student behoort in staat te wees om die professie van Verpleegkunde te beoefen as 'n vakkundige op 'n hoë, gespesialiseerde vlak en hom/haar as 'n leier en navorsing in die veld van Verpleegkunde te onderskei. Hy/sy behoort bevoeg te wees om navorsing te inisieer en om toekomstige tendense te verstaan en te voorspel. Verder behoort hy/sy bevoeg te wees om ander te lei in die gebruik van gevorderde navorsingsmetodologie in verpleegkundige studies en om kennis by die kennisbasis van verpleegkunde te voeg. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CS (Karin) Minnie Fokusarea: Kwaliteit in Verpleging en Vroedvrousorg (INSINQ)
Philosophiae Doctor (PhD) Verpleegkunde: 805113 G956P Die student behoort in staat te wees om die professie van Verpleegkunde te beoefen as 'n vakkundige op 'n hoë, gespesialiseerde vlak en hom/haar as 'n leier en navorsing in die veld van Verpleegkunde te onderskei. Hy/sy behoort bevoeg te wees om navorsing te inisieer en om toekomstige tendense te verstaan en te voorspel. Verder behoort hy/sy bevoeg te wees om ander te lei in die gebruik van gevorderde navorsingsmetodologie in verpleegkundige studies en om kennis by die kennisbasis van verpleegkunde te voeg. Die proefskrif kan ook in die formaat van navorsingsartikels ingedien word. Bewys moet gelewer word dat ten minste een artikel by 'n geakkrediteerde joernaal ingedien is vir publikasie. Die kurrikulum word op 'n voltydse en deeltydse basis in Afrikaans en Engels aangebied. Die minimum duur van die studie is twee jaar en die maksimum duur drie jaar. Verwys na die fakulteitsjaarboek vir toelatingsvereistes en keuringsprosedure. Prof CS (Karin) Minnie Fokusarea: Kwaliteit in Verpleging en Vroedvrousorg (INSINQ)

Natuurwetenskappe

GRAAD STUDIERIGTING (Kurrikulum) OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEURE NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Hons BSc BIOCHEMIE      2DW L01: N601P Hierdie program is ontwerp met die oog op die opleiding van Biochemici as
natuurwetenskaplikes.
  Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
Hons BSc CHEMIE    202117 : N651P     Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
Hons BSc FISIKA   202121 : N652P     Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
Hons BSc REKENAARWETENSKAP EN INLIGTINGSTELSELS    202134 : N653P     Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
Hons BSc STATISTIEK   202135 : N654P      Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
Hons BSc TOEGEPASTE WISKUNDE  202136 : N601P ’n Student wat ʼn BSc in N152P, N155P, N159P, N176P (of soortgelyke graad)
suksesvol voltooi het, mag inskryf vir hierdie kurrikulum. Hierdie kurrikulum is
saamgestel uit die modules in die tabel. Die kurrikulum is ontwerp met die oog
op die opleiding van Toegepaste Wiskundiges en bevat verskeie Wiskunde en
Toegepaste Wiskunde modules, asook 'n praktykgerigte navorsingsprojek. Die
kurrikulum fokus op wiskundige modellering en studente kan kies tussen
finansiële wiskundige modellering of meganiese wiskundige modellering.
Hierdie kurrikulum gee toelating tot ‘n MSc-studie in Toegepaste Wiskunde.
Hierdie kurrikulum gee toegang tot loopbane in die opvoedkundige sektor
(sekondêr, tersiêr), finansiële sektor, mynbou, weerkunde en
omgewingsmodellering en by ingenieursfirmas en bedrywe wat spesialiste
benodig in programmering, besigheidsanalise of data-analise.
  Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
Hons BSc WISKUNDE   202137 : N601P ’n Student wat ʼn BSc in N152P, N154P, N157P, N158P, N159P, N176P,
N135P (of soortgelyke graad) suksesvol voltooi het, mag inskryf vir hierdie
kurrikulum. Hierdie kurrikulum is saamgestel uit die modules in die tabel. Die
kurrikulum is ontwerp met die oog op die opleiding van Wiskundiges en bevat
verskeie Wiskunde en Toegepaste Wiskunde modules, asook 'n
praktykgerigte navorsingsprojek. Hierdie kurrikulum gee toelating tot MScstudie
in Wiskunde en (in kombinasie met 'n nagraadse onderwyskwalifikasie
en die modulekeuses WISN616/626 binne die program) toelating tot MScstudie
in Natuurwetenskap-Onderwys. Hierdie kurrikulum gee ook toegang tot
loopbane in die opvoedkundige sektor (sekondêr, tersiêr), en in finansiële-,
industriële- en navorsingsektore.
  Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
Hons BSc AKTUARIËLE WETENSKAP   202126 : N609P      Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
Hons BSc KWANTITATIEWE RISIKOBESTUUR  2DP L01: N601P     Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
Hons BSc FINANSIËLE WISKUNDE  2DQ L01: N601P     Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
Hons BSc DATA-ONTGINNING  202129: N612P     Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET GEOGRAFIE EN
OMGEWINGSBESTUUR    2DM L07: N601P
    Skole vir Biologiese en Geo- en Ruimtelike Wetenskappe 
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET EKOLOGIESE INTERAKSIE
EN EKOSISTEEM VEERKRAGTIGHEID   2DM L01:N601P
Studente mag nie vir meer as vier (4) modules in die eerste semester
registreer nie (uitgesluit die navorsingsprojek wat ’n jaarmodule is). Keuses
word uitgeoefen na gelang van kennis en vaardighede wat benodig word vir
die navorsingsprojek. Die navorsingsprojekleier, programbestuurder asook
die Skooldirekteur moet dus skriftelik die student se keuses goedkeur.
  Skool vir Biologiese Wetenskappe
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET BIODIVERSITEIT EN
BEWARINGSEKOLOGIE   2DM L02:N601P
Studente mag nie vir meer as vier (4) modules in die eerste semester
registreer nie (uitgesluit die navorsingsprojek wat ’n jaarmodule is). Keuses
word uitgeoefen na gelang van kennis en vaardighede wat benodig word vir
die navorsingsprojek. Die navorsingsprojekleier, programbestuurder asook
die Skooldirekteur moet dus skriftelik die student se keuses goedkeur.
  Skool vir Biologiese Wetenskappe
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET AKWATIESE
EKOSISTEEMWELSTAND      2DM L03:N601P
Studente mag nie vir meer as vier (4) modules in die eerste semester
registreer nie (uitgesluit die navorsingsprojek wat ’n jaarmodule is). Keuses
word uitgeoefen na gelang van kennis en vaardighede wat benodig word vir
die navorsingsprojek. Die navorsingsprojekleier, programbestuurder asook
die Skooldirekteur moet dus skriftelik die student se keuses goedkeur.
  Skool vir Biologiese Wetenskappe
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE : OMGEWINGSGEOLOGIE   2DM L05:N601P Studente mag nie vir meer as vier (4) modules in die eerste semester
registreer nie (uitgesluit die navorsingsprojek wat ’n jaarmodule is). Keuses
word uitgeoefen na gelang van kennis en vaardighede wat benodig word vir
die navorsingsprojek. Die navorsingsprojekleier, programbestuurder asook
die Skooldirekteur moet dus skriftelik die student se keuses goedkeur.
   
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE: GEïNTERGREEDE PLAAGBEHEER 2DM L04:N601P     Skool vir Biologiese Wetenskappe
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET HIDROLOGIE   2DM L06:N601P Keuses word uitgeoefen na gelang van kennis en vaardighede wat benodig
word vir die navorsingsprojek. Die navorsingsprojekleier, programbestuurder
asook die Skooldirekteur moet dus skriftelik die student se keuses goedkeur.
  Sentrum vir Water Wetenskappe en -bestuur 
Hons BSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET AFVALBESTUUR 2DM L08:N601P     Skool vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe
         
MSc REKENAARWETENSKAP 203155:N861P   Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc WISKUNDIGE STATISTIEK  2CY P01:N801P   Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc TOEGEPASTE WISKUNDE 203157:N863P   Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc WISKUNDE 203158:N864P   Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc NATUURWETENSKAPONDERWYS  2CU N01:N801P Voornemende studente moet oor 'n toepaslike honneursgraad en die
Nagraadse Onderwyssertifikaat (NGOS) beskik.
Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA 203127:N865P Neem asseblief kennis dat al BWI se nagraadse programme in Engels
aangebied word.
Die kurrikulum bestaan uit ʼn verhandeling en ʼn vraestel oor onderwerpe wat
ondersteunend is vir die navorsing wat gedoen word vir die verhandeling. Die
studieleier saam met die navorsingsdirekteur en
skooldirekteur/sentrumdirekteur, besluit op die gepaste onderwerpe.
Prof PJ de Jongh EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc KWANTITATIEWE RISIKOBESTUUR  203181:N809P   Prof PJ de Jongh EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc FINANSIËLE WISKUNDE  203182:N810P   Prof PJ de Jongh EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA (Spesialisasie in Bedryfsanalise) 203183:N811P   Prof PJ de Jongh EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
MSc ASTROFISIESE WETENSKAPPE  2CQ P01:N801P   Prof SES Ferreira SENTRUM VIR RUIMTENAVORSING
MSc ASTROFISIKA EN RUIMTEWETENSKAP  2CR P01:N801P Hierdie program word gevolg deur studente in die National Astrophysics and
Space Science Programme (NASSP). Dit is saamgestel uit FSKS872 en
gedoseerde modules. Die gedoseerde modules wat 60 kredietpunte verteenwoordig,
word deur die NASSP-konsortium aangebied en geëksamineer en
word gekies uit die lys hieronder. Studente word slegs toegelaat om met
die verhandeling te begin nadat die gedoseerde modules geslaag is.
Lesings vir die gedoseerde modules van hierdie graad word slegs in Engels
aangebied
Prof SES Ferreira SENTRUM VIR RUIMTENAVORSING
MSc CHEMIE  2CN P01:N801P Daar is vyf navorsingsrigtings in hierdie navorsingsentiteit en 'n
navorsingsonderwerp vir 'n MSc-verhandeling moet dus uit een van hierdie
navorsingsrigtings gekies word. Die navorsingsrigtings is:
a) Chroomtegnologie
b) Katalise en Sintese
c) Membraantegnologie
d) Elektrochemie vir Energie en Omgewing
e) Steenkoolchemie
Prof HCM Vosloo  
MSc BIOCHEMIE 203132:N869P   Prof DT Loots FOKUS AREA VIR MENSLIKE METABOLOMIKA
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE 2CT N02:N801P (Voltyds en Deeltyds) Hierdie program kan slegs gevolg word indien die student reeds oor ʼn
toepaslike honneursgraad beskik.
Die onderwerp vir 'n MSc verhandeling moet in oorleg met die direkteure van
die Skool en Navorsingseenheid, uit een van die volgende navorsingsrigtings
gekies word:
a) Klimaatsverandering, luggehalte en invloede
a) Akwatiese ekosisteemwelstand
b) Biodiversiteit en bewaringsekologie
c) Ekologiese interaksies en ekostelsel veerkragtigheid
d) Ruimtelike beplanning, ontwikkeling en implementering
e) Omgewings geologie en grondkunde
Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET ATMOSFERIESE CHEMIE  2CT N03:N801P (Voltyds en Deeltyds)   Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET RAMPRISIKOWETENSKAP  2CT N07:N801P (Voltyds en Deeltyds) Prof Magda Huisman EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET GE-INTEGREERDE PLAAGBESTUUR 2CT N05:N801P (Voltyds en Deeltyds)     EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc DIERKUNDE 2DD N01:N801P  (Voltyds en Deeltyds) In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit die
Dierkunde, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie.
Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc GEOGRAFIE EN OMGEWINGSBESTUUR 2DG N01:N801P Daar kan in hierdie program navorsing gedoen word oor enige aspek van
Geografie en die bestuur van die omgewing, alhoewel die Eenheid die reg
voorbehou om ʼn student nie te aanvaar, as daar nie genoegsame spesifieke
kundigheid onder personeel oor die spesifieke navorsingstema is nie.
Spesialisvelde sluit in (maar is nie eksklusief nie):
a) Ruimtelike studies
b) Omgewingsinvloedanalise en alle aspekte daarvan
c) Omgewingsbestuur en alle aspekte daarvan
d) Fisiese en menslike Geografie
Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc MIKROBIOLOGIE  2DE N01:N801P (Voltyds en Deeltyds) In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit
Mikrobiologie, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie.
Prof Nico Smit OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc PLANTKUNDE  2DF N01:N801P (Voltyds en Deeltyds In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit die
Plantkunde, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie..
Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET MYNHIDROLOGIE  2CT N06:N801P (Voltyds en Deeltyds Daar kan in hierdie program navorsing gedoen word oor enige aspek van
Mynbou Hidrologie, alhoewel die Sentrum die reg voorbehou om ʼn student nie te aanvaar, as daar nie genoegsame spesifieke kundigheid onder personeel
oor die spesifieke navorsingstema is nie.
  SENTRUM VIR WATERWETENSKAPPE EN BESTUUR
MSc OMGEWINGSWETENSKAPPE MET HIDROLOGIE EN GEOHIDROLOGIE  2CT N04:N801P (Voltyds en Deeltyds) Daar kan in hierdie program navorsing gedoen word oor enige aspek van
Hidrologie of Geohidrologie, alhoewel die Sentrum die reg voorbehou om ʼn
student nie te aanvaar, as daar nie genoegsame spesifieke kundigheid onder
personeel oor die spesifieke navorsingstema is nie.
Prof Ingrid Dennis EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
OMGEWINGS-BESTUUR  2CD P01:N801P   Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
Mcom REKENAARWETENSKAP EN INLIGTINGSTELSELS   505138:N870P   Prof Magda Huisman EENHEID VIR BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Mart et Scien STADS- EN STREEKSBEPLANNING  2DH N01:N801P   Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
MSc  LANDBOU EKONOMIE   2CG N01:N801P (Voltyds en Deeltyds)   Prof Nico Smit EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN -BESTUUR
         
Phd REKENAARWETENSKAP EN INLIGTINGSTELSELS   2CB R02:N901P     Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd STATISTIEK  2CC R20:N901P     Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd TOEGEPASTE WISKUNDE  204139:N903P     Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd WISKUNDE 204140:N904P     Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd NATUURWETENSKAPONDERWYS 2CC R09:N901P Voornemende studente moet oor 'n toepaslike meestersgraad en die
Nagraadse Onderwyssertifikaat (NGOS) beskik.
  Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd BEDRYFSWISKUNDE 2CC R01:N901P      Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd RISIKO-ANALISE  2CC R15:N901P     Eenheid vir BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA
Phd RUIMTEFISIKA  204112:N906P Daar is slegs een kurrikulum in hierdie program. 'n Onderwerp vir 'n proefskrif
kan uit een van die volgende navorsingsrigtings gekies word:
a) Gammastraal-astronomie
b) Optiese astronomie
c) Fisika van Kosmiese Strale
d) Heliosferiese Fisika
e) Eksperimentele/tegniese werk op neutronmonitors as detektore van
kosmiese strale, en die analise van hulle data.
f) Tegnologiese innovasie-studies gebaseer op Astro-tegnologie
  SENTRUM VIR RUIMTENAVORSING
Phd CHEMIE  2CC R11:N901P Daar is vyf navorsingsrigtings in hierdie navorsingsentiteit en 'n
navorsingsonderwerp vir 'n PhD-proefskrif moet dus uit een van hierdie
navorsingsrigtings gekies word. Die navorsingsrigtings is:
a) Chroomtegnologie
b) Katalise en Sintese
c) Membraantegnologie
d) Elektrochemie vir Energie en Omgewing
e) Steenkoolchemie
  FOKUS AREA VIR CHEMIESE HULPBRONVEREDELING
Phd OMGEWINGSWETENSKAPPE  2CC R04:N901P a) Klimaatsverandering, luggehalte en invloede
b) Akwatiese ekosisteemwelstand
c) Biodiversiteit en bewaringsekologie
d) Ekologiese interaksies en ekostelsel veerkragtigheid
e) Ruimtelike beplanning, ontwikkeling en implementering
f) Omgewings geologie en grondkunde
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd ATMOSFERIESE CHEMIE   2CC R05:N901P     EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd RAMPRISIKOWETENSKAP  2CC R14:N901P     EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd DIERKUNDE 2CC R18:N901P In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit die
Dierkunde, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie.
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd GEOGRAFIE EN OMGEWINGS-BESTUUR   2CC R19:N901P Daar kan in hierdie program navorsing gedoen word oor enige aspek van
Geografie en die bestuur van die omgewing, alhoewel die Eenheid die reg
voorbehou om ʼn student nie te aanvaar, as daar nie genoegsame spesifieke
kundigheid onder personeel oor die spesifieke navorsingstema is nie.
Spesialisvelde sluit in (maar is nie eksklusief nie):
a) Ruimtelike studies
b) Omgewingsinvloedanalise en alle aspekte daarvan
c) Omgewingsbestuur en alle aspekte daarvan
d) Fisiese en menslike Geografie
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd MIKROBIOLOGIE   2CC R17:N901P In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit
Mikrobiologie, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie.
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd PLANTKUNDE  2CC R16:N901P In hierdie program kan navorsing gedoen word oor enige onderwerp uit die
Plantkunde, alhoewel die Eenheid die reg voorbehou om 'n kandidaat nie te
aanvaar, in gevalle waar daar nie voldoende kapasiteit bestaan nie
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd STADS- EN STREEKSBEPLANNING 2CC R07:N901P Die doel van die program is om aan ʼn student wat reeds oor ʼn erkende
magistergraad in Stads- en Streekbeplanning beskik, in staat te stel om by wyse van ʼn doktorale proefskrif bewys te lewer dat hy/sy ʼn definitiewe wetenskaplike bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van nuwe kennis en/of toepasbare vaardighede binne die vakgebied.
'n Verdere doel van die program is om Suid-Afrika te voorsien van wetenskaplike navorsers wat oor breë teoretiese kundigheid en praktiese vaardighede in Beplanning beskik, om bydrae te lewer tot die verbreding van die leierskapsbasis vir innoverende en kennisgebaseerde
omgewingswetenskaplikes in die land.
‘n Artikelopsie sal slegs op meriete oorweeg word, in welke geval die regulasies
van die Fakulteit Natuurwetenskappe sal geld. ʼn Volledige proefskrif op grond
van oorspronklike navorsing in een van die kernfokusse binne Stads- en
Streekbeplanning sal onderneem moet word, met ʼn spesifieke bydrae tot die
ontsluiting van nuwe vakkennis binne die vakgebied van Stads- en
Streekbeplanning. Studieleiding sal intern verskaf word deur ʼn Professionele
Stads- en Streekbeplanner, wat by SACPLAN geregistreer is.
  EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd LANDBOU MET  LANDBOU-EKONOMIE  2EA R03:N901P Om vir toelating tot PhD-studie te kwalifiseer moet ’n student ’n MAgric of MSc Agric of MA-graad hê. By die Potchefstroomkampus moet kandidate op die voorgeskrewe vorm by die Direkteur van die Navorsingseenheid aansoek doen om toelating tot PhDstudie.   EENHEID VIR OMGEWINGSWETENSKAPPE EN BESTUUR
Phd BIOCHEMIE   2CC R08:N901P     FOKUS AREA VIR MENSLIKE METABOLOMIKA
Phd HIDROLOGIE EN GEOHIDROLOGIE   2CC R06:N901P     SENTRUM VIR WATERWETENSKAPPE EN -BESTUUR

Ingenieurswese

GRAAD STUDIERIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD DIREKTEUR/ PROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
Postgraduate Diploma in Nuclear Science and Technology 705 100 - I501P
M.Eng Chemical Engineering 702 110 - I871P
702 110 - I872P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof FB Waanders Unit for Energy and Technology Systems
M.Eng Computer and Electronic Engineering 702 109 - I886P
702 109 - I887P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
M.Eng Development and Management 702 111 - I891P
702 111 - I892P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
M.Eng Electrical and Electronic Engineering 702 108 - I883P
702 108 - I883P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
M.Eng Mechanical Engineering 702 107 - I880P
702 107 - I881P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
M.Eng Nuclear Engineering 702 104 - I803P Option B: Dissertation plus elective modules Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
MSc Chemical Engineering 203 152 - I890P
203 152 - I891P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof FB Waanders Unit for Energy and Technology Systems
MSc Computer and Electronic Engineering 203 154 - I896P
203 154 - I897P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
MSc Electrical and Electronic Engineering 203 153 - I893P
203 153 - I894P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
MSc Mechanical Engineering 203 151 - I887P
203 151 - I888P
Option A: Full Dissertation
Option B: Dissertation plus elective modules
Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
MSc Nuclear Engineering 203 200 - I803P Option B: Dissertation plus elective modules Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
PhD Chemical Engineering 703 104 - I901P Module Code: CEMI 971 Prof FB Waanders Unit for Energy and Technology Systems
PhD Computer Engineering 703 113 - I910P Module Code: EREI 971 Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
PhD Computer and Electronic Engineering 703 109 - I906P Module Code: REI 971 Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
PhD Development and Management Engineering 703 111 - I908P Module Code: IIOB 971 Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
PhD Electrical Engineering 703 105 - I902P Module Code: EERI 971 Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
PhD Electronic Engineering 703 106 - I903P Module Code: EEEI 971 Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
PhD Electrical and Electronic Engineering 703 108 - I905P Module code: ELEI 971 Prof G van Schoor Unit for Energy and Technology Systems
PhD Engineering Science 703 110 - I907P Prof L van Dyk Unit for Energy and Technology Systems
PhD Mechanical Engineering 703 107 - I904P Module Code: MEGI 971 Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems
PhD Nuclear Engineering 703 112 - I909P Module Code: NUCI 971 Prof JH Wichers Unit for Energy and Technology Systems

Teologie

GRAAD STUDIE-RIGTING OMSKRYWING VAN DIE GRAAD PROJEKGROEP, SUBPROGRAM-BESTUURDER NAVORINGSENTITEIT (Indien van toepassing)
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh DOGMATIEK T802P 344102 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh ETIEK T803P 344103 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. MORELE ONTWIKKELING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING Prof AL (Riaan) Rheeder Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh HOMILETIEK T804P 344104 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh KATEGETIEK T802P 344102 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh KERK- EN DOGMA GESKIEDENIS T806P 344106 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh KERKREG T807P 344107 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh LITURGIEK T808P 344108 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh MISSIOLOGIE T809P 344109 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. MISSIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Dr IW Ferreira Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh NUWE TESTAMENT T810P 344110 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh OU TESTAMENT T811P 344111 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER THEOLOGIAE: MTh PASTORALE STUDIES T812P 344112 Die MTh is 'n kwalifikasie wat gevorderde navorsingstudie in die Christelike Teologie en Bediening vereis. Dit is 'n gerigte kwalifikasie in Teologie met keusemodules en 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA DOGMATIEK T813P 103150 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA ETIEK T814P 103151 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. MORELE ONTWIKKELING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING Prof AL (Riaan) Rheeder Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA GRIEKS T815P 103152 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA HOMILETIEK T816P 103153 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA KATEGETIEK T817P 103154 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA KERK- EN DOGMA GESKIEDENIS T818P 103155 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA KERKREG T819P 103156 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA LITURGIEK T820P 103157 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruge Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA MISSIOLOGIE T821P 103158 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. MISSIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Dr IW Ferreira Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA NUWE TESTAMENT T822P 103159 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA OU TESTAMENT T823P 103160 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA PASTORALE STUDIE T824P 103161 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA SEMITIESE TALE T825P 103162 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Dr A (At) Lamprecht Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA LATYN T847P 103163 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Dr A (At) Lamprecht Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD DOGMATIEK T901P 307104 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD ETIEK T902P 307105 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. Prof AL (Riaan) Rheeder MORELE ONTWIKKELING VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD GRIEKS T903P 307106 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD GRIEKS T903P 307106 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD HOMILETIEK T904P 307107 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokke promotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD KATEGETIEK T905P 307108 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD KERK- EN DOGMA GESKIEDENIS T906P 307109 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Prof J (Johannes) Smit Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD KERKREG T907P 307110 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. EKKLESIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD LITURGIEK T908P 307111 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD MISSIOLOGIE T909P 307112 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokke promotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. MISSIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Dr IW Ferreira Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD NUWE TESTAMENT T910P 307113 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokkepromotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD OU TESTAMENT T911P 307111 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokke promotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD PASTORALE STUDIES T912P 307115 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokke promotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
PHILOSPOPHIAE DOCTOR: PhD SEMITIESE TALE T913P 307116 Die PhD vereis gevorderde spesialisnavorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale. Dit is 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op doktorale vlak. Die studie kan voltyds of deeltyds onderneem word. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die betrokke promotor(s) en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Dr A (At) Lamprecht Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA LITURGIEK T820P 103157 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA MISSIOLOGIE T821P 103158 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. MISSIOLOGIESE PERSPEKTIEWE Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA NUWE TESTAMENT T822P 103159 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA OU TESTAMENT T823P 103160 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. BIBLIOLOGIESE & HERMENEUTIESE PERSPEKTIEWE Dr H (Hennie) Goede Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA PASTORALE STUDIE T824P 103161 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. PRAKTIES-TEOLOGIESEPERSPEKTIEWE Prof FP (Ferdi) Kruger Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA SEMITIESE TALE T825P 103162 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Dr A (At) Lamprecht Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing
MAGISTER ARTIUM: MA LATYN T847P 103163 Die MA is 'n kwalifikasie wat navorsingstudie in die Christelike Teologie of Bybeltale vereis. Dis 'n gerigte kwalifikasie met 'n navorsingskomponent in 'n spesialiteitsterrein op meestersvlak. Studente kan tydens hulle studie, met die skriftelike toestemming van die Skool-direkteure en Bestuurder M- en D-Programme, van kurrikulum verander of die kurrikulum waarvoor hulle geregistreer is, wysig. ANTIEKE TEKSSTUDIES Dr A (At) Lamprecht ANTIEKE TEKSSTUDIES Eenheid vir Reformatoriese Teologie en Ontwikkeling in Suid-Afrikaanse Samelewing

Masters of Commerce (MCom)
Accounting Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MCom Accounting
(505 130 - E842V)
Prof Heleen Janse van Rensburg
MCom Management Accountancy
(505 129 - E841V)
Prof Heleen Janse van Rensburg

Economic Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
Mcom Economics
(505 120 - E803V)
Prof Wynand Grobler
MCom International Trade
(505 121 - E804V)
Prof Wynand Grobler
MCom Risk Management
(505 122 - E805V)
Prof Wynand Grobler
MCom Marketing Management
(505 125 - E815V)
Prof Wynand Grobler
MCom Business Management
(505 134 - E816V)
Prof Wynand Grobler
MCom Applied Risk Management
(505 146 - E810V)
Dr Fred Goede UARM (Centre for Applied Risk Management)
MCom Entrepreneurship
(505 124 - E814V)
Prof Wynand Grobler

Behavioural Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MCom Human Resource Management(505 128 - E852V)
MCom Industrial Psychology
(505 126 - E850V)
Mcom Labour Relations Management
(505 145 - E826V)

Masters of Science (MSc)

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MSc "Computer Science
(203 180 - N802V)
Ms Daleen Gerber MuST,Telit-SA
MSc "Operational Research
(203 180 - N801V)
Ms Daleen Gerber

Master of Arts (MA)
Basic Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MA Biblical Studies / Theology
(L801V - L802 Lectured)
(L813V - L818V Dissertation)
Prof H. van Deventer
MA History
(103 133 - L801V)
Prof E. van Eeden
MA Political Studies
(103 138 - L801V)
Dr H. van der Elst
MA Public Management and Governance
(195 100 - L800V; L865V)
Prof C. Hofisi, PhD
MA Water Studies
(195 100 - L874V; L881V)
Prof Johann Tempelhoff

Behavioural Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MA Psychology
(103 181 - G801V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA Positive Psychology
(103 195 - G801V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA Medical Sociology
(L835V or L805V Dissertation)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA Human Resource Management
(103 173 - E853V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA Industrial Psychology
(103 171 - E851V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA Labour Relations Management
(103 186 - E827V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MA "Social Work
Dissertation
(113 104 - G801V)
Mrs Marinda Malan Optentia

Languages

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MA Afrikaans and Dutch
(103 130 - L800V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA Linguistics and Literary Theory
(103 165 - L802V; L803V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA Applied Language Studies
(102 168 - L812V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA English
(103 129 - L810V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA Comparative Languages and Literatures
(103 196 - L810V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA "Sesotho
(102 144 - L801V Lectured)
(103 144 - L801V Dissertation)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
MA Language Practice
(103 145 - L835V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET

Master of Education (MEd)

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
MA Learning and Teaching
(403 120 - O801V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MEd Education Management
(403 122 - O803V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MEd Education Law
(403 123 - O804V)
Mrs Marinda Malan Optentia
Educational Psychology
(403 124 - O805V)
Mrs Marinda Malan Optentia
MEd Learner Support
(403 127 - O808V)
Mrs Marinda Malan Optentia

Doctorates (PhD)
Accounting Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Accounting
(5006 130 - E936V)
Prof Heleen Janse van Rensburg
PhD Management Accountancy
(506 129 - E935V)
Prof Heleen Janse van Rensburg

School fo Economic Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Economics
(506 120 -E903V)
Prof Wynand Grobler
PhD International Trade
(506 121 - E901V)
Prof Wynand Grobler
PhD Risk Management
(506 122 - E902V)
Prof Wynand Grobler
PhD Marketing Management
506 125 - E914V)
Prof Wynand Grobler
PhD Business Management
(506 108 - E916V)
Prof Wynand Grobler
PhD Entrepreneurship
(506 125 - E914V)
Prof Wynand Grobler

Information Technology

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Information Technology
(204 130 -N938V)
Prof Philip Pretorius MuST,Telit-SA
PhD Operational Research
(204 131 - N901V)
Prof Philip Pretorius

Basic Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Biblical Studies / Theology
(103 164 - L906V)
Prof. H. van Deventer
PhD Public Management and Governance
(103 137 - L900V)
Prof. C. Hofisi
PhD History
(103 133 - L901V)
Prof. E. van Eeden
PhD Political Studies
(104 120 - L901V)
Dr H. van der Elst
PhD Water Studies
(195 100 - L942V)
Prof. J. Tempelhoff

Behavioural Sciences

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Human Resource Management
(505 128 - E852V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Industrial Psychology
(506 127 - E920V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Labour Relations Management
(505 145 - E826V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Social Work
(805 108 - G921V)
Mrs Marinda Malan Optentia

Languages

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Afrikaans and Dutch
(104 111 - L900V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
PhD Linguistics and Literary Studies
(104 128 - L901V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
PhD English
(104 138 - L905V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
PhD Sesotho
(104 125 - L932V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET
PhD Language Practice
(104 126 - L934V)
Prof. S. Coetzee-Van Rooy UPSET

Education

DEGREE FIELD OF STUDY DIRECTOR/SUBJECT CHAIR RESEARCH ENTITY (If applicable)
PhD Learning and Teaching
404 110 - O901V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Education Management
(404 112 - O903V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Education Law
(404 113 - O904V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Educational Psychology
(404 114 - O905V)
Mrs Marinda Malan Optentia
PhD Learner Support
(404 117 - O908V)
Mrs Marinda Malan Optentia