Kwalifikasies - Fakulteit van Landbou, Wetenskap en Tegnologie, Skool vir Landbouwetenskappe

FAKULTEIT VAN LANDBOU, WETENSKAP EN TEGNOLOGIE
Skool vir Landbouwetenskappe

Kwalifikasies en Programme

Voorgraadse programme en kwalifikasies

Undergraduate Diplomas
Diploma in Crop Science
Diploma in Animal Health
Diploma in Animal Science

Bachelor's degrees
Bachelor of Science in Agriculture (Animal Science) - BSc Agric (Animal Sci)
Bachelor of Science in Agriculture (Agric Economics) - BSc Agric (Agric Economics)
Bachelor of Science in Agriculture (Animal Health) - BSc Agric (Animal Health)
Bachelor of Science in Agriculture (Crop Science) - BSc Agric (Crop Sci)
Bachelor of Science (Land Management) - BSc (Land Management)
Bachelor of Science (Land Management) - BSc (Land Management)
 
Nagraadse programme en kwalifikasies

Postgraduate Diplomas
Post-graduate Diploma in Agricultural Economics and Management - PGD (Agriculture)
Post-graduate Diploma in Agricultural Extension - PGD (Agric Ext)

Honours degrees
Bachelor of Science (Honours) (Agricultural Economics and Management) - BSc Agric
Hons (Agric Econ & Man)
Bachelor of Science (Honours) (Agricultural Extension) - BSc Agric Hons (Agric Ext)
Bachelor of Science (Honours) in Agriculture (Animal Science) - BSc Hons (Animal Sci)
Bachelor of Science (Honours) in Agriculture (Crop Science) - BSc Hons (Crop Sci)
Bachelor of Science (Honours) in Agriculture (Animal Health) - BSc Hons (Animal Health).
Bachelor of Science (Honours) in Land Management - BSc Hons (Land Management)
 
Master’s degrees
Master of Science in Agriculture - MSc (Agric)
Master of Science (Applied Radiation Science & Technology) - MSc (ARST)

Doctorate degrees
Doctor of Philosophy (Agriculture) - PhD (Agric)