Konvokasie aansoek- en adresveranderingsvorm

Konvokasie aansoek- en adresveranderingsvorm
 


Persoonlike inligting
bv. BCom
bv. Kommunikasie
bv. 2002-2004
bv. 2002-2004
bv. Primaria, Huiskomitee
Lid van 'n studenteorganisasie (bv. Alabama, Radio PUK, Wapad, Studenteraad, HK, SJGD)
bv. bestuurslid, voorsitter
bv. rugby, hokkie, netbal, atletiek

Bankbesonderhede

Ooreenkomstig die Statuut van die Noordwes-Universiteit heg ek hierby die bedrag of depositobewys van R50 (vyftig rand) aan vir opname as NWU-konvokasielid.

 

Rekeningnaam: PUK No. 2

Nommer: 670640086

Bank: ABSA Noordbrug

Takkode: 335-138

Verwysing: KON voorletters en van (bv. KON R Nel)