Kontak FSD

FINANSIËLE STEUNDIENSTE

Kontak Ons

Algemene Navrae

Posadres

Mafikengkampus:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Private Bag X2046
Mmabatho
2745

Potchefstroomkampus:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Private Bag X6001
Potchefstroom
2520

Vaaldriehoekkampus:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
PO Box 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese Adres

Mafikengkampus:
Noordwes-Universiteit
Mafikengkampus
Hoek van Albert Luthuli
en Universiteits-rylaan
Gebou A2F
Mmabatho
2745

Potchefstroomkampus:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffman Straat 4
Gebou F19
Potchefstroom
2531

Vaaldriehoekkampus:
Noordwes-Universiteit
Vaaldriehoekkampus
Hendrik Van Eck- boulevard
Gebou 24
Vanderbijlpark
1900

Kontaknommers

Mafikengkampus:
+27 (0)18 389 2521  

Potchefstroomkampus:
+27 (0)18 299 2672/3

Vaaldriehoekkampus:
+27 (0)16 910 3157 

E-pos

Voorgraadse Navrae 

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae    

MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Voorgraadse Navrae 

PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae         

PUK-PostGradBurs@nwu.ac.za

 

Voorgraadse Navrae 

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae    

VC-PostGradBurs@nwu.ac.za