Studiebeurse Verenigde Koningkryk-Rhodes

Verenigde Koningkryk

 

 

Rhodes-beurse

 

Agtergrondinligting:

Die Rhodes-beurs wat in 1903 ingestel is kragtens die testament van Cecil John Rhodes, is die oudste en miskien die mees toonaangewende internasionale graadstudiebeursprogram in die wêreld. ’n Klas van 83 beurshouers word elke jaar gekeur uit Australië, Bermuda, Kanada, Duitsland, Hongkong, Indië, Jamaika & die Statebonds-Karibiese Eilande, Kenia, Nieu-Seeland, Pakistan, Suider-Afrika (insluitend Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië en Swaziland), die Verenigde State van Amerika, Zambië en Zimbabwe.

Rhodes se visie by die totstandbrenging van die Studiebeurs was om uitmuntende leiers te help ontwikkel wat gemotiveer sou wees om 'die wêreld se stryd te stry’ en om 'die uitvoering van openbare diens hoog te ag as hul hoogste strewe', en om internasionale begrip en vrede te bevorder.

Sy testament stip die vier kriteria uit wat aangewend moet word by die keuring van beurshouers:

 1. Literêre en akademiese prestasies.

 2. Energie om jou talente ten volle te gebruik.

 3. Waarheid, moed, toewyding aan plig, deernis vir en beskerming van swakkeres, welwillendheid, onselfsugtigheid en kameraadskap.

 4. Morele karakter en insig om die leiding te neem, en belangstelling in medemense.

Kortom, Rhodes-studiebeurskeurkomitees sal soek na jong manne en vroue van uitstaande intellek, karakter, leierskap en toewyding aan diens.  Die Rhodes-studiebeurse ondersteun studente wat ’n sterk neiging demonstreer om na vore te tree as 'leiers vir die wêreld se toekoms'.

Rhodes House, Oxford, is die tuiste van die Rhodes-studiebeurse en die Rhodes-trust (’n opvoedkundige welwillendsorganisasie waarvan die vernaamste bedrywigheid is om die Rhodes-beurse te administreer en te finansier).

Alhoewel alle beurshouers geaffilieer word by ’n residensiële kollege terwyl hulle aan die Universiteit van Oxford studeer, geniet hulle ook toegang tot Rhodes House, ’n vroeë 20ste-eeuse herehuis met talle openbare ruimtes, tuine, ’n biblioteek, studieruimtes en ander geriewe.

 

Studievelde:

Alle dissiplines.

 

Vereistes vir aansoekers:

Keuring in elke Rhodes-afdeling geskied deur middel van komitees saamgestel uit Rhodes-alumni en vooraanstaande nie-beurshouerlede van die gemeenskap. Alhoewel die keuringskriteria oor alle lande eenvormig is, is daar sommige keuringsvereistes wat uniek is.  

Die volgende keuringskriteria is van toepassing op alle aansoekers om die Rhodes-studiebeurse:

 1. Burgerskap & verblyf: 

Elke aansoeker moet voldoen aan die burgerskap- en verblyfvereistes van die Rhodes-afdeling waarvoor hulle aansoek doen.  Gaan asseblief die uitvoerige inligting versigtig na via die lande-skakels op die Rhodes-studiebeurs-webwerf.

 1. Ouderdom:

Ouderdomsbeperkings wissel tussen afdelings en strek van ’n minimum-ouderdomsbeperking van 18 tot hoogstens 28 teen 1 Oktober van die jaar wat volg op keuring. In die meeste afdelings is die ouderdomsbeperking 24 of 25. Let asseblief noukeurig op die spesifieke ouderdomsvereistes vir jou afdeling voordat jy aan soek doen.  Suksesvolle kandidate kom in Oxford aan in die Oktobermaand wat volg op die keuringsproses.  Die Studiebeurs mag normaalweg nie oorgehou word nie.

 1. Opvoedkundige status:

Alle aansoekers moes ’n genoegsaam gevorderde akademiese status verwerf het om verseker te wees van voltooiing van ’n VK-baccalaureusgraad (of gelykwaardige kwalifikasie) teen die Oktobermaand wat volg op keuring. Akademiese status moet genoegsaam hoog wees om toelating tot die Universiteit van Oxford te verseker – wat uiters mededingende toelatingsvereistes het – en om vertroue te verleen dat Rhodes-beurshouers ’n hoë akademiese standaard aan Oxford sal handhaaf. Individuele afdelings mag ’n eersteklas of gelykwaardige slaagsyfer (d.w.s. onderskeiding) spesifiseer. Gaan asseblief die uitvoerige vereistes na via die lande-skakels op die Rhodes-studiebeurs se webwerf.

Sommige afdelings vereis ’n voorgraadse graad wat behaal moes word binne die afdeling waarin aansoek gedoen word.

 

Waarde van die toekenning:

’n Rhodes-studiebeurs dek alle universiteits- en kollegegelde, ’n persoonlike stipendium en een ekonomieseklaslugreiskaartjie na Oxford by aanvang van die Studiebeurs, asook ’n ekonomieseklasvlug terug na die student se land van herkoms na afloop van die studietermyn.

 

Waarde van die stipendium:

In 2012 was die waarde van ’n Rhodes-studiebeursstipendium £13,000 p.j. wat inbetaal is in die beurshouer se persoonlike bankrekening in tweemaandelikse paaiemente van ten minste £2,150.  Die eerste inbetaling geskied gewoonlik per tjek aan die beurshouer by aankoms in Oxford.  

L.W.: Rhodes-beurshouers moet alle verblyf- en lewenskoste uit die stipendium betaal.

 

Vestigingstoelae:


Bykomend tot die eerste stipendium word ’n vestigingstoelae (ter waarde van £225 in 2012) by aankoms aan alle Rhodes-beurshouers betaal.

 

Beskikbare studiekursusse en voorwaardes vir studietermyn aan die Universiteit van Oxford

Behoudens beperkende bepalings mag Rhodes-beurshouers vir enige voltydse nagraadse graad aan die Universiteit van Oxford studeer (insluitend die BA met senior status oor twee jaar).  Die basiese termyn van die studiebeurs is twee jaar, altyd en te alle tye onderhewig aan bevredigende akademiese prestasie en persoonlike gedrag. Die volledige lys grade aangebied aan die Universiteit van Oxford verskyn by www.ox.ac.uk.

Volgens die oordeel van die Trustees mag die Studiebeurs verleng word vir ’n derde jaar vir diegene wie se rigting duidelik behoort uit te loop op ’n D.Phil. 

L.W.: Die Meestersgraad in Besigheidsadministrasie (MBA) en die Meestersgraad in Finansiële Ekonomie (MFE) kan slegs in die tweede jaar van die Studiebeurs verwerf word.

 

Inligting oor aansoeke:

Aansoeke om Rhodes-studiebeurse open gedurende die lente in die VK en die somer van die voorafgaande jaar.

Gedetailleerde aansoekvereistes vir elke afdeling kan besigtig word in die lande-webbladsye via die lande-skakels op die Rhodes-studiebeurswebwerf.

In breë trekke sal alle afdelings die volgende materiaal in verskillende vorms vereis:

 1. Bewys van akademiese rekord / afskrif (voltooi of in voorbereiding) van voorgraadse graad en enige nagraadse studie.

 2. Curriculum vitae / beknopte oorsig of lys van belangrikste werksaamhede.

 3. Persoonlike verklaring of skripsie (insluitend – en dit is uiters belangrik – ’n duidelike verklaring van wat die aansoeker graag aan Oxford wil studeer en waarom).

 4. Bewys van ouderdom / geboortesertifikaat / paspoort.

 5. Taalvaardigheid in Engels (as Engels nie jou eerste taal is nie).

 6. ’n Onlangse foto.

 7. ’n Lys referente (gewoonlik word etlike referente verlang) wat in vertroulike getuigskrifte kan getuig van die karakter en intellek van die aansoeker, insluitend akademiese, persoonlike, buite-universitêre en leierskapsprestasies (en wat nooit mense mag insluit aan wie jy verwant is nie).

 

Kontakbesonderhede:

Skakel: http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/

 

Chevening UK Scholarships for International Students

Oppenheimer Fund scholarships for South Africans

Rhodes Scholarships