Studiebeurse Verenigde Koningkryk-Chevening

Verenigde Koninkryk

Chevening UK-studiebeurse vir Internasionale Studente:

 

Agtergrondinligting:

Chevening-studiebeurse is die regering van die Verenigde Koninkryk se wêreldwye studiebeursprogram wat deur die Buitelandse en Statebondskantoor (FCO) en ander vennootskapsorganisasies befonds word. Die studiebeurse word toegeken aan uitmuntende studente met leierspotensiaal.

Die program voorsien volledige of gedeeltelike befondsing vir voltydse kursusse op nagraadse vlak – normaalweg ’n eenjaar-meestersgraad – in enige vak en aan enige universiteit in die VK.

Chevening-studiebeurse is bedoel vir talentvolle mense wat geïdentifieer is as potensiële toekomstige leiers oor ’n wye reeks terreine, met inbegrip van die politiek, besigheid, die media, burgerlike samelewing, religie en die akademiese omgewing. Aansoekers moet hoëgehalte-gegradueerdes wees met die persoonlike, intellektuele en interpersoonlike eienskappe wat vir leierskap nodig is.

 

Studieveld(e):

Chevening-studiebeurse is gerig op ’n wye reeks terreine en dissiplines. Volledige inligting oor prioriteitsvakrigtings vir lande wat Chevening-studiebeurse aanbied, is beskikbaar op die onderskeie lande se webbladsye by www.chevening.org.

 

Getal toekennings:

Chevening-beurshouers kom van meer as 110 lande oor die hele wêreld (met uitsondering van die VSA en die EU), en vanjaar ondersteun die studiebeurse ongeveer 700 individue. Daar is meer as 41,000 Chevening-alumni oor die wêreld wat saam ’n invloedryke en hoog aangeskrewe wêreldwye netwerk uitmaak.

 

Vereistes vir aansoekers:

Aansoekers moet die voorligting vir 2013/14-applikante lees by www.chevening.org/apply vir volledige kriteria vir hul aansoeke.

 

Suider-Afrikaanse Aansoekers:

Chevening in Suid-Afrika, Lesotho en Swaziland:

Die Bloodhound-Chevening-studiebeurs is gerig op Natuurwetenskappe, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde. Dit is ’n MSc-vlakprogram van ’n jaar aangebied in die VK, gekoppel aan die Bloodhound Supersonic Car-projek (gesetel in Suid-Afrika).  Aansoeke moet duidelik Bloodhound gemerk wees.

Die Dame Kelly Holmes-Chevening-studiebeurs in Sportkunde. Hierdie nuwe studiebeurs is vir ’n Suid-Afrikaanse burger om ’n nagraadse studiekursus van ’n jaar in Sportkunde in die Verenigde Koninkryk te onderneem  Aansoeke moet duidelik Dame Kelly gemerk wees.

Die Chevening-studiebeursprogram is reeds sedert 1983 in Suider-Afrika aan die gang en honderde beurshouers uit Suid-Afrika, Swaziland en Lesotho het al die VK besoek vir nagraadse studie in ’n wye reeks studierigtings.  So byvoorbeeld behels die onderwerpe vir die akademiese jaar 2012-13 van konflikvoorkoming tot mediese antropologie en van regte tot sosiale kompleksiteit.  

Chevening-alumni in Suider-Afrika sluit mense uit alle werkkringe in.  Suid-Afrika is ook die tuiste van Chevening-alumni uit ander Afrikalande.  Die Britse Hoë Kommissariaat verwelkom gereeld alumni by onthale, vergaderings of konferensies met Britse besoekers aan Suid-Afrika, insluitend lede van die Koningsgesin, Regeringsministers en Parlementslede – almal wat aan nuttige wisseling van gesigspunte en menings deel gehad het.     

In Suider-Afrika sal ’n program van stapel gestuur word gerig op prioriteitstudieterreine en uiteenlopende groepe in die gebied. Aansoeke vanuit ’n wye reeks vakgebiede word geakkommodeer. Die volgende velde ontvang egter spesiale aandag:

·    Konflikvoorkoming

·    Publieke Administrasie

·    Ekonomie

·    Besigheid

·    Natuurwetenskap en Tegnologie

 

Waarde van die toekenning:

Die meeste Chevening-studiebeurse dek onderriggeld; ’n lewenskostetoelae teen ’n vasgestelde koers (vir een individu); ’n ekonomieseklas-retoerlugreiskaartjie na die VK; en bykomende toekennings om noodsaaklike uitgawes te dek. Sommige studiebeurse dek ’n gedeelte van die koste van studie in die VK, byvoorbeeld slegs onderriggeld of slegs toelaes.

 

Inligting oor aansoeke:

Aansoeke vir ’n bepaalde jaar open normaalweg in Oktober en sluit in Desember van die vorige akademiese jaar.

 

Sperdatum vir aansoeke:

Presiese datums en sperdatums is beskikbaar op die lande-webbladsye van www.chevening.org.

 

Kontakbesonderhede:

Nadere inligting oor aansoeke om Chevening-studiebeurse kan verkry word deur aan te teken vir ‘alerts’ by www.chevening.org.  Aansoekers kan ook die Sekretariaat vir Chevening-studiebeurse kontak by www.chevening.org/enquiry.

 

Amptelike beurswebwerf:

 http://www.chevening.org/

 

Skakel:

http://www.scholars4dev.com/3299/british-chevening-scholarships/#ixzz2SEQ0wv8y

 

 

Chevening UK studiebeurse vir Internasionale Studente

Oppenheimer Fund studiebeurse vir Suid-Afrikaners

Rhodes Studiebeurse