Studiebeurse Oostenryk-Franz Werfel

Oostenryk

Franz Werfel-beurs

 

Inhoud

1. Agtergrond

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________
 

1.Agtergrond

Franz Werfel is in 1890 in Praag gebore en is in 1945 in Kalifornië oorlede. Hy was een van die toonaangewende verteenwoordigers van die Oostenrykse letterkunde.

Om daardie rede is die Franz Werfel-beurs gemik op jong universiteitsdosente wat hoofsaaklik met Oostenrykse letterkunde werk. Hierdie genootskapsprogram wat in 1992 ingestel is, is oop vir kandidate van oor die hele wêreld.

 

______________________________________________________________________________

 

2. Studievelde

Oostenrykse letterkunde.

 

______________________________________________________________________________

 

3. Vereistes vir aansoeke

’n Werfel-beurshouer kan as ’n besoekende navorser in ’n universiteitsdepartement werk of spesialisstudie onderneem in ’n biblioteek, argief of ander navorsingsinstelling. Dit is nie bloot ’n studiebeurs wat betref materiële ondersteuning vir tot 18 maande nie, maar deur die insluiting van ’n verskeidenheid opvolgmaatreëls word langertermynvolhoubaarheid verseker.

Die opvolgmaatreëls sluit die volgende in:

  • ’n Jaarlikse uitnodiging na ’n toepaslike professionele simposium
  • ’n Maand-navorsingstoekenning elke drie jaar
  • ’n Na-doktorale genootskap
  • ’n Publikasietoekenning

 

______________________________________________________________________________

 

4. Waarde van die beurs

  1. Maandelikse toekenningskoers:
  • Toekenning: €1040
  • Boeketoelaag: €93

 

  1. Ongeluks- en siekteversekering, verblyf:

Indien nodig moet die Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Oostenrykse Agentskap vir Internasionale Samewerking op die gebied van die Onderwys en Navorsing) (OeAD-GmbH) ongeluks- en siekteversekering namens die ontvanger van die toekenning uitneem.

Die OeAD-GmbH sal poog om verblyf te voorsien (studentekoshuis of woonstel) vir beurshouers wat verlang dat die OeAD vir hulle verblyf reël. Maandelikse koste: €220 tot €470 (na gelang van hoeveel gerief die beurshouer verlang). Administrasiekoste van €18 per maand is aan die OeAD-GmbH betaalbaar vir die reël van verblyf.

L.W.: Die ontvanger van die toekenning moet die koste van versekering en verblyf uit die toekenning betaal.

 

  1. Beurshouers word vrygestel van die betaling van klasgeld.


 

______________________________________________________________________________

 

5. Geldigheidsduur van die toekenning

Die duur van die genootskap is tot 18 maande.

 

______________________________________________________________________________

 

6. Inligting oor aansoeke

Sperdatum vir voorleggings:

Jaarliks op 1 Maart vir aanlynindiening: www.scholarships.at

 

______________________________________________________________________________

 

7. Amptelike beurswebwerf

Skakel: www.oead.at/werfel

 

______________________________________________________________________________

 

8. Ander studiebeurs opsies

Ernst Mach Beurs

Franz Werfel Beurs