Studiebeurse Kanada - Manitoba

 

Kanada

UMGF-studiebeurse in Kanada vir Internasionale Studente

 

Inhoud

1. Agtergrond

2. Studievelde

3. Vereistes vir aansoeke

4. Waarde van die toekenning

5. Aansoekinstruksies

6. Sperdatum vir voorleggin

7.Amptelike beurswebwerf

 

______________________________________________________________________________

 

1. Agtergrond

Die Universiteit van Manitoba se Genootskapsbeurse vir Gegradueerdes (UMGF) is toekennings wat op grond van meriete gemaak word en wat oop is vir studente, insluitend internasionale studente wat as voltydse nagraadse studente aan die Universiteit van Manitoba geregistreer sal word (meesters- of doktorsgraad) ongeag nasionaliteit of dissipline.

 

______________________________________________________________________________

 

2. Studievelde

Studente in alle velde van nagraadse studie aangebied aan die Universiteit mag aansoek doen.

 

______________________________________________________________________________

 

3. Vereistes vir aansoeke

Alle studente mag aansoek doen, ongeag burgerskap. Studente met ’n minimum GPG van 3.75 (bokant B+) aan ’n erkende universiteit gegrond op ’n baccalaureus- of meestersgraad, graaddiploma of ’n doktorsgraad. Maak asseblief gebruik van toelatingskriteria by die berekening van die GPG, d.w.s. laaste 60 kredieture of ekwivalent.  Alle studente mag aansoek doen, ongeag burgerskap.

Dit is belangrik om te weet watter spesifieke kriteria deur die Departement waaronder jy sal ressorteer, as vereistes gestel word.

 

______________________________________________________________________________

 

4. Waarde van die toekenning

Die waarde van hierdie genootskapsbeurse is $16,000 (doktorsgraad) en $12,000 (meestersgraad).  Studente word in staat gestel om die UMGF vir die eerste 24 maande van hul meestersgraadprogram en die eerste 48 maande van hul PhD-program te ontvang. Die totale maksimum UMGF-steun vir enige individuele graadstudent is 48 maande.

 

______________________________________________________________________________

 

5. Aansoekinstruksies

Aansoekvorms vir oorweging vir hierdie toekenning het teen die einde van November beskikbaar geword, en volledige aansoeke met amptelike kopieë daarby aangeheg moet normaalweg teen 15 Januarie van die volgende jaar deur die Departement waarby aansoek gedoen word, ontvang word.

Indien jy om hierdie genootskap aansoek wil doen, skryf asseblief aan die departement waarby jy aansoek wil doen en vra dat ’n aansoekvorm aan jou gestuur word. Gaan die programinligting en kontakbesonderhede van elke departement hier na: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/funding/index.html

 

______________________________________________________________________________

 

6. Sperdatum vir voorleggings

 

Middel-Januarie.

 

______________________________________________________________________________

 

7. Amptelike beurswebwerf

Dit is belangrik om die amptelike webwerf (skakel hier onder) te besoek vir breedvoerige inligting oor die manier waarop vir hierdie beurs aansoek gedoen moet word.

http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/funding/index.html

 

Skakel

http://www.scholars4dev.com/5304/masters-phd-scholarships-for-international-students-at-canada-manitoba-university/#ixzz2SEQRbLT6