Internasionale Studente - Nuttige Wenke - CV

Nuttige Wenke


Curricula vitae

 

Wenke vir die skryf van curricula vitae:

 

’n Curriculum vitae behoort die volgende generiese inligting in te sluit:

 

Lengte:

Tensy spesifieke instruksies tot die teendeel gegee word, moet ’n curriculum vitae nooit langer wees as twee tot drie bladsye nie. Maak seker dat die inhoud daarvan duidelik, logies, gestruktureer, bondig en relevant is. Die aanwending van kolpunte eerder as volsinne kan woordgebruik tot die minimum help beperk.

 

Taal, spelling en grammatika:

Maak seker dat jy gerbuik maak van ’n goeie woordeboek indien nodig. Kontroleer jou spelling drie keer en moenie bloot op die rekenaar staatmaak om aspekte soos korrekte grammatikagebruik na te gaan nie. As jy by ’n universiteit in die VK aansoek doen, gebruik VK-Engels. As jy by ’n VSA-universiteit aansoek doen, gebruik Ameriaanse Engels, en so voort.

  1. Persoonlike besonderhede: Probeer om die belangrikste inligting te verstrek. Vermy byvoorbeeld oorbodige inligting soos kerkverband, die name van kinders, ens.
  1. Opvoeding en kwalifikasies: Verstrek die name van instellings (met datums) waar jy gestudeer het in omgekeerde volgorde. Jou universiteitsresultate moet dus genoem word voor jou hoërskoolinligting, ens.
  1. Werkervaring: Jou diensrekord en loopbaangeskiedenis moet in omgekeerde datumvolgorde aangebied word deur te begin met jou mees onlangse werksaamhede. Maak seker dat jou posverantwoordelikhede, sleutelprestasie-areas (SPA’s) en/of suksesse by elke aanstelling vermeld word. Lê meer klem op jou mees onlangse poste.
  1. Vaardighede: Vermeld rekenaarverwante vaardighede en (werklike) vreemdetaal-vaardighede asook enige ander onlangse opleiding/ontwikkeling wat ter sake is ten opsigte van die rol waarvoor aansoek gedoen word.

 

Wat om te vermy: Moenie te veel tyd verspil met uitvoerige inligting oor goed soos stokperdjies en belangstellings nie, en tensy die universiteit spesifiseer dat die werklike name en adresse en kontakbesonderhede vir alle referente verstrek word, kan by hierdie afdeling bloot gesê word 'beskikbaar op versoek'.

 

Voorbeelde van Curricula vitae

 

 

Nuttige Webwerwe

Daar is baie webwerwe wat jou kan ondersteun met jou curriculum vitae, insluitende die volgende:

 

http://jobsearch.about.com/cs/curriculumvitae/a/curriculumvitae.htm

 

http://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm

 

http://www.wikihow.com/Write-a-CV-(Curriculum-Vitae)

 

http://www.auckland.ac.nz/uoa/preparing-cv