Gender Awareness Week

 

Geslagsbewustheidsweek

Ter herinnering aan die 20 000 vroue se historiese opmars op 9 Augustus 1956 om te betoog teen die land se paswette en ná die regering se onlangse "100 Men March" teen vroue- en kindermishandeling wat op 10 Julie 2018 in Pretoria plaasgevind het, beplan die Noordwes-Universiteit 'n Geslagsbewustheidsweek van 2-8 Augustus 2018.

 Seminaar vir personeel en studente

"Bewustelike beoordeling van onbewustelike bevooroordeling: reflekteer en respekteer"

Deur Prof Liezl van Dyk (Uitvoerende Dekaan, NWU Fakulteit Ingenieurswese)

Gedagtes van 'n wit, Afrikaanse, middel-40-jarige, vroulike ingenieur in 'n uitvoerende bestuursposisie in 2018 in Suid-Afrika.

Duur: 60 minute
Datum en plek
13 Augustus 2018 (12:30 - 13:30): NWU-gebou N2A, Lesinglokaal G01, Potchefstroom
 

 Seminare vir personeel en studente

Stitching a Female Corporeal Archive: Representations of Gender, Violence and Resistance in "To the Black Women We All Knew."

Deur Prof Jessica Murray (UNISA Geesteswetenskappe) 

Deur middel van ʼn literêre ontleding van uitbeelding van geslag, geweld en weerstand in “To the Black Women We All Knew” deur Kholofelo Maenetsha verken hierdie artikel hoe die liggame van vroulike karakters uiteindelik ʼn vroulike liggaamlike argief daarstel. Maenetsha beeld vier vriendinne uit wie se lewens, op verskillende maniere, gevorm word deur die samelewing se pogings om patriargale beheer oor hulle en hul keuses uit te oefen. Ek volg ʼn interdissiplinêre benadering en gebruik verskeie vertakkings van feminismeteorie om ʼn literêre ontleding te doen van uitbeeldings van geslagsgeweld en weerstand teen sodanige geweld.

Duur: 60 minute
Datums en plekke:  
2 Augustus 2018 (17:00-18:00): Vergelegensaal (Vaaldriehoekkampus)
 

Breaking the silence and reclaiming our bodies: African women’s writing as an act of resistance

Deur Susan Adaora Okpala
Foto: "Mother's sorrow" deur Findano Shikonda (Namibië). Bron: UNAIDS

Die kultuur van stilte, geheimhouding en skaamte rakende geslagskwessies soos geslagsgebaseerde geweld bly 'n beduidende faktor in die voortbestaan van hierdie maatskaplike epidemie. In haar essay getiteld “The transformation of silence into language and action” skryf die revolusionêre swart feminis en digter, Audre Lorde: “I was going to die, if not sooner, then later, whether or not I had spoken myself. My silence had not protected me. Your silence will not protect you” (Lorde, 41). Lorde se vermaning om die waarheid te praat en transformasie te dryf, lyk nou profeties en meer relevant as ooit. Want ten spyte van die skynbare vooruitgang wat al in geslagsverhoudinge gemaak is,   die beduidende verspreiding van feminisme en die bevraagtekening van bestaande maatskaplike konstrukte van geslag en patriargie in Afrika, duur kwessies soos die hetero-patriargale beheer oor vroue se liggame en geweld teen vroue steeds voort. In Suid-Afrika is geslagsbewustheid en -sensitisering absoluut onontbeerlik in die lig van die skandalige statistiek met betrekking tot vrouemoord, aanranding, seksuele teistering, verkragting en ander vorms van geslagsgeweld waaroor daar so gereeld in die media berig word.

Duur: 60 minute
Datum en plek:
3 Augusts 2018 (18:00-19:00): NWU-Potchefstroom, Gebou F20 (Kommunikasiestudies), Kamer G50 (Multimediateater)
 

 

 Werkswinkel

Queer theory and inclusive classrooms: Possibilities and approaches for students and staff

Deur Wemar Strydom (NWU Geesteswetenskappe)

Queer-teorie gaan in wese oor die herkonseptualisering van die vermeende statiese aard van identiteitskategorieë, en sien onsself eerder as “wordend”. Queer-teorie en die toepassing daarvan kan egter ook verder strek as identiteitskwessies – tot by praktiese dinge soos ervaring. In hierdie werkswinkel sal ons kyk hoe queer-teorie nie net die skep van veilige(r), meer inklusiewe klaskamers fasiliteer nie, maar ons ook help om die Universiteit as ʼn meer inklusiewe ekosisteem te herbedink.

Die werkswinkel sal in vier dele verdeel word: a) ʼn Kort inleiding tot queer-teorie, b) ʼn NWU-gevallestudie, c) Die verband tussen klasse as veilige(r) ruimtes en die Universiteit as meer inklusiewe ruimte, d) Die identifisering van potensiële samewerkingsprojekte.

Duur: 90 minute
Datum en plek:
2 Augustus 2018 (18:00-19:30): Ferdinand Postma-biblioteek-navorsingsmeent (Konferensiekamer, 3de Verdieping, Potchefstroomkampus)

Seminaar

A social constructionist attempt at resilience for LGBTIQ+ academics and students in South African universities

Deur Dr Jacques Rothman (NWU Geesteswetenskappe)

Die seminaar bied ʼn teoretiese besinning oor hoe resiprokasie van ʼn “assimilationist”, “liberationist” en/of “transgressive” benadering deur lesbiese, gay, biseksuele, transgender, interseks, queer en/of onseker (LGBTIQ+) individue op universiteitskampusse transformasie-inisiatiewe by Suid-Afrikaanse universiteite kan ondersteun. Die aanbieder verwys na die bydraes van vorige navorsingstudies oor ʼn “social constructionist”-benadering tot veerkragtigheid om te bespreek hoe individue potensieel omgaan met die dispariteit tussen seksuele struktuur en bemiddeling binne hul ideologiese en fisieke konstrukte en hul akademiese en studentepersona. ʼn Teoretiese basis word verskaf vir die invloed van maatskaplike veerkragtigheid ter beklemtoning van die gelokaliseerde, interseksionele en plurale ervaringe van "LGBTIQ+"-individue teenoor ʼn monolitiese en universele ‘óf/óf’-weergawe van hulle as gedweë slagoffers óf mense wat hul eie base is in ʼn heteronormatiewe konteks.

Duur: 90 minute
Datum en plek:
6 Augustus 2018 (16:30-18:00): Senaatsaal (Gebou F1, Potchefstroomkampus)

Uitstalling

I AM...

Deur NWU-Galery​
Foto: Kunswerk deur Christo Coetzee

Die uitstalling bestaan uit geselekteerde werke uit die NWU se kunsversameling, asook werke van ander deelnemende studente en kunstenaars. Die uitstalling sal ʼn verskeidenheid geslagsperspektiewe en kwessies verken (wat alle groepe insluit) en sal saamval met die NWU GBW. Die NWU-versameling sluit in werke van Judith Mason, Maureen Quin, Christo Coetzee, Nomusa Makhubu, Lindeka Gloria Qampi, Louisemarie Combrink en Kevin du Plessis. Deelnemende kunstenaars sluit in Yannis John Generalis, Gretchen Crots, Laurence Moorcroft en Lloyd van Schalkwyk. 

Datum en plek:
2 Augustus - 7 September 2018: NWU Botaniese Tuin-galery / NWU Galery (Potchefstroom)

 

Blokkunswerkswinkels

Block Art Project Style Activation and final showstopper piece

Deur Robin Opperman (Umcebo Design)

Uitdrukking is ʼn fundamentele onderdeel van identiteit. Hierdie werkswinkels (ʼn maksimum van 25-30 per werkswinkel) gee ʼn geleentheid aan personeel en studente om met gemeenskapskunstenaar Robin Opperman saam te werk om klein stukkies blokkuns te skep tydens die werkswinkels wat uitdrukking gee aan die deelnemer se identiteit. Verf, kwaste en blokke sal voorsien word en Robin, ʼn ervare gemeenskapsgaskunstenaar van Durban, sal deelnemers help om temas, idees of beelde te verken wat hulle wil skep vir die 15 x 15 cm-blokke. Al die blokke, geskep deur personeel en studente, sal dan saamgevoeg word en na al die kampusse toe geneem word om vir ʼn tyd lank daar uitgestal te word. Deelnemers sal kunswerke produseer op 15x15 cm-houtblokke, wat saamgevoeg sal word om ʼn finale pronkstuk op te lewer. Hierdie pièce de résistance sal op 6 Augustus 2018 bekendgestel word.

Maak seker u woon hierdie werkswinkel by in klere wat maar verfbespikkeld mag raak! Dit is ʼn wonderlike geleentheid om sáám iets tot stand te bring, by mekaar te leer en identiteit te verken deur holistiese kunswerke te skep wat getuig van ons diversiteit as mense.

Duur: 3 ure
Datums en plekke:
3 Augustus 2018 (13:00-16:00): Vaaldriehoekkampus-lapa
4 Augustus 2018 (13:00-16:00):  NWU-galery (Potchefstroom)
5 Augustus 2018 (13:00-16:00): Mafikengkampus-studentesentrumsaal
6 Augustus 2018 (16:30-18:00): NWU-galery (Potchefstroom)
 

Biblioteekuitstallings

Uitstallings oor geslag 

Deur die NWU se Biblioteek- en Inligtingsdienste


Biblioteke sal regdeur die week geslagshulpbronne (boeke) uitstal. Daar sal ook regdeur die week inligting met betrekking tot geslagskwessies op ʼn skerm vertoon word.

Datums en plekke:
2-8 Augustus 2018: NWU-biblioteke: Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark
 

 Werkswinkel vir studente

Storying Ourselves: podcasts and identity

Deur Hannelie Otto (NWU Geesteswetenskappe)

Luister na podcast 1: 15-20 minute
Luister na podcast 2: 10 minute
 
Vereistes: Selfoon wat stem/klank kan opneem. Baie entoesiasme. Deelname.
In hierdie werkswinkel sal ons u voorstel aan geslagsniekonformerende stemme in die vorm van podcasts. Ons sal luister na ʼn paar stemme uit die Verenigde State, maar ook na plaaslike stories soos vertel deur vier honneursstudente in joernalistiek. Ons sal uitvind wat NWU-studente weet, dink of voel oor “geslag op kampus” deur hulle die geleentheid te gee om hul stories in ʼn plaaslik geproduseerde podcast te vertel.
Na afloop van die werkswinkel sal u dus hopelik geïnspireerd voel om meer openlik om te gaan met al die kwessies rondom geslag. Maar dit is immers ʼn werkswinkel en leer is doen.
Ons sal u leer oor podcast-vertelkuns deur te fokus op enkele pre- en postproduksieaspekte van die vervaardiging van u eie podcast in u eie stem – maak nie saak hoe die stem klink of wat die stem wil sê nie.
Sluit dus by ons aan as u u stem wil laat hoor!
 
Duur: 90 minute
Datums en plekke:
3 Augustus 2018 (13:00-14:30): Gebou A1, Raadsaal (Lokaal 261, Mafikengkampus)
7 Augustus 2018 (13:00-14:30): Vaaldriehoekkampus-biblioteek (Honneurslokaal, Biblioteek)
8 Augustus 2018 (13:00-14:30): Kommunikasiekunde Potchefstroom (Gebou F20, G11 Ouditorium)

Werkswinkel en voorlesing

Werkswinkel en Voorlesing

Deur Mpho 'Ya Badimo' Nkomo (Digter/uitvoerende kunstenaar)

Tyd, ruimte en omstandighede het ʼn impak op wie ons is as individue en gemeenskappe. Digter en uitvoerende kunstenaar Mpho, wat ook ʼn NWU-alumnus is, sal werkswinkeldeelnemers help om hierdie konsepte met mekaar in verband te bring, om geslag en identiteit deur taal te verken.

Duur: +/- 120 minutes
Datums en plekke:
2 Augustus 2018 (13:00-14:00): Vaaldriehoekkampus-biblioteek (Honneurslokaal)
3 Augustus 2018 (13:00-14:00): Potchefstroomkampus Totiussaal (Gebou F6)
6 Augustus 2018 (13:00-14:00): Gebou A1, Raadsaal (Lokaal 261, Mafikengkampus)

Musiekkonsert

Ons vier Vroulike en "LGBTIQ+"-komponiste

Deur NWU  Skool vir Musiek

Die Universiteit en breër gemeenskap word vriendelik uitgenooi na ʼn konsert deur studente en personeel van die NWU se Skool vir Musiek ter viering van die musiek van vroue en "LGBTIQ+"-komponiste wat beduidende bydraes tot musiek gemaak het. Die gehoor sal ʼn bietjie leer oor elkeen van die komponiste en ook na geselekteerde verwante musiekitems luister. Die doel daarvan is om sowel konteks as perspektief te verskaf ten opsigte van die komponis se ontwikkeling en fokus.

Duur: 60 minute
Datum en plek:
6 Augustus 2018 (13:00-14:00): School vir Musiek, Konservatoriumsaal (Gebou K1, Potchefstroom)

 

Paneelbespreking

Paneelbespreking: 'Gesin, Liefde en Geslag'

Deur die NWU se Fakulteit Teologie met gassprekers Dr Maria Frahm-Arp (Universiteit van Johannesburg) and Dr Manitza Kotze (NWU)

Lede van die Universiteit word vriendelik uitgenooi deur die NWU se Fakulteit Teologie na 'n paneelbespreking op Woensdag 8 Augustus om 11:00 in die Besembos-lokaal in die Hoofbiblioteek (Potchefstroom).

Geslag is 'n onderwerp wat ons almal diep raak – manlike, vroulike en nie-binêre persone. Die paneel sal kyk hoe ons begrip van geslag 'n rol speel in ons beskouing van die gesin en liefde, en Suid-Afrikaaanse kerke se impak hierop. Dit sluit kwessies in soos wat is 'n gesin, hoe moet die gesinslewe moet lyk, geslagstereotipering en lewe/werk-balans, moeder- en vaderskap, en geweld in die huislike en openbare sfeer. Dr Maria Frahm-Arp (UJ) sal fokus op geweld, met spesifieke verwysing na gewilde Suid-Afrikaanse kerke.

 


Rig navrae aan: