community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Vennootskappe | Gemeenskapsverbintenis

Vennootskappe

 

Noordwes-Universiteit rig graag ʼn ope uitnodiging aan alle nieregeringsorganisasies, openbare weldaadsorganisasies, organisasies met die burgerlike samelewing as basis, regerings en industrieë – hetsy plaaslik of in die buiteland – met ʼn belang by ware gemeenskapsverbintenis om saam met ons daaraan te werk om ons gemeenskaplike doelwitte te verwesenlik. Vir nadere besonderhede in hierdie verband, kontak die gemeenskapverbinteniskantoor.