Gemeenskapsverbintenis

 

As ʼn toonaangewende onderrig-leer- en navorsingsinstansie met ʼn voetspoor wat oor twee Suid-Afrikaanse provinsies strek, erken Noordwes-Universiteit dat dit ʼn verantwoordelikheid het om te verseker dat die oorvloed kennis wat via die universiteit se drie kampusse voortgebring word, ingespan word tot voordeel van die gemeenskap in wie se diens hy staan.

Van groter belang, egter, is dat ons erken dat sonder die ruim ondersteuning van en kosbare materiaal wat voortgebring word deur juis daardie gemeenskap in wie se diens ons staan, ons nie daarin sou slaag om erkenning te verkry as ʼn hoëronderwysinstansie wat diversiteit inspan en vernuwing nastreef met die spesifieke voorneme om ʼn betekenisvolle verskil in Suid-Afrika en die wêreld te bewerkstellig nie.

Voorts, selfs al sal en gaan die universiteit se gemeenskappe en die samelewing in die algemeen by sy akademiese werksaamhede baat, glo ons vas dat nóg die voortbring van kennis nóg die deel van kennis ʼn eensydige saak behoort te wees.

Dus selfs al deel ons ons navorsingsbevindinge en vernuwende idees met die samelewing in die algemeen, maak ons erns daarmee om by ons gemeenskappe betrokke te raak sodat ons van hulle kan leer en deur hulle geleer kan word. Om die waarheid te sê, Noordwes-Universiteit se kernsake-aktiwiteite kan slegs as van belang en volhoubaar beskou word mits ons, as die akademiese vennoot, daarin slaag om aktief betrokke te raak by ons belangegemeenskap en beoefeningsgemeenskap om sodoende te verseker dat beide die universiteit se kundigheid én die ryke ervaringe van die mense in wie se diens ons staan tot almal se beswil ingespan word.

Rig navrae aan: