community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Hulpbronne | Gemeenskapsverbintenis

Hulpbronne

Beleidsdokumente rakende gemeenskapsverbintenis

Vorms

Kontak Rudi van der Merwe vir die volgende:

  1. Risiko- en vrywaringsvorms
  2. Aansoekvorm vir vennootskappe
  3. Toesighouer se evalueringsvorm vir diensleer
  4. Diensleerooreenkoms vir studente
  5. Brief van verstandhouding vir diensbegunstigdes
  6. Projekopsomming vir diensleer
  7. Ooreenkoms rakende doelwitte vir diensleer
  8. Evalueringsvorm vir studente se terugvoer oor diensleer
  9. Reëls, regulasies en vorms vir 2016 se toekennings vir uitnemende gemeenskapsverbintenis