community engagement

Fotogalery | Kontak ons

Befondsing | Gemeenskapsverbintenis

Befondsing van gemeenskapsbetrokkenheid

Aangesien die Noordwes-Universiteit gemeenskapsbetrokkenheid as ʼn integrale deel van sy kernaktiwiteite beskou, kan enige aktiwiteit wat as óf gemeenskapsbetrokke navorsing of gemeenskapsbetrokke onderrig-leer beskou word, dalk vir befondsing via die universiteit se tersaaklike begrotingskanale kwalifiseer. Uiteraard sluit dit filantropiese aktiwiteite uit waar studente en personeel hul tyd en vaardighede gratis buite die trefwydte van die universiteit aanbied.

Alhoewel die gemeenskapverbinteniskantoor opsigself nie enige gemeenskapverbintenisprojekte borg nie en ook nie oor ʼn begroting beskik om sodanige aktiwiteite te befonds nie, kan belangstellendes ons gerus kontak vir verwysings na daardie instansies binne die omvang van die universiteit wat dalk kan help om fondse in te samel.

 

NWU-gemeenskapontwikkelingstrust

Die NWU-gemeenskapontwikkelingstrust het in Junie 2009 tot stand gekom en dien as ʼn kanaal om projekte te befonds asook om toesig te hou oor die wyse waarop spesifieke projekte bestuur word en om die impak van projekte binne die breër gemeenskap te moniteer. As ʼn entiteit sonder ʼn winsoogmerk aan wie die opdrag gegee is om oor gemeenskapsprojekte toesig te hou, word die trust beheer deur ʼn raad van trustees bestaande uit interne en eksterne belanghebbendes sowel as ʼn waarnemer van elk van die drie NWU-kampusse.

Deur staat te maak op ʼn beproefde interne en eksterne ouditstelsel, word fondse afgekamp en na ʼn spesifieke projek of gemeenskap gekanaliseer teen min of geen koste vir die donateur of begunstigde. Een voorbeeld hiervan is die gesamentlike projek wat die trust ooreenkomstig ʼn memorandum van ooreenkoms met Mosaic SA aangegaan het –  ʼn projek wat daarop afgestem is om te verseker dat wees- en kwesbare kinders sowel as hul versorgers op volhoubare sorg kan reken. Die NWU-gemeenskapontwikkelingstrust het onlangs sy strategie verfyn sodat die versekering deurentyd gelewer kan word dat wetenskap tot volle voordeel van volhoubare gemeenskapsontwikkeling ingespan word.