Frederik Louw

Frederik Louw

Vestig gehalte-onderwys

Frederik Louw is ’n gerespekteerde skoolhoof in Namibië wat ’n verskil in talle kinders se lewens gemaak het sedert die opening van ’n nuwe private skool wat die pas vir akademici en skoolbesture aangee.

Die akademiese uitslae van Edugate Academy, wat Frederik in 2004 in Otjiwarongo gestig het, het die skool een van die top-10 in die land gemaak. Dit is ’n merkwaardige prestasie in ag genome dat hulle met al die groot, goed gevestigde skole in Namibië meeding.

Frederik het Edugate Academy begin om aan leerders uit alle vlakke van die samelewing die geleentheid te gee om hulle drome te bewaarheid—op akademiese sowel as sportgebied. Danksy sy aanmoediging het talle leerders ere- en Namibiese kleure vir sport, akademie en kulturele aktiwiteite ontvang.

Hy het die skool van onder af begin, wat ingesluit het dat reëls vir die skoolbestuur, die skoolraad en alle ander aspekte van die bedryf van ’n skool opgestel moes word.

Om leerders te motiveer om hoog te mik, is deel van die etos van die skool. Dit sluit in dat Graad 11-leerders blootgestel word aan die moontlikhede wat hoër onderwys kan bied. Daarmee in gedagte het Frederik honderde leerders aangemoedig om ná skool verder te studeer, en het hy persoonlik talle van hulle geneem om sy alma mater, die Noordwes-Universiteit, te besoek.

Sy jongste passie is om die skool se baanbreker-e-leerprogram na ander skole te neem, veral skole in minderbevoorregte gemeenskappe.

Frederik het ’n BA (1976), BAHons in Geografie (1977) en ’n BEd (1982), alles van die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.