Ingenieurswese Tuis

NWU Faculty of Engineering  New Building

                

                         
     

Die Fakulteit Ingenieurswese op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit streef voortdurend daarna om 'n opleidingsmiddelpunt vir hoë kwaliteit, veelsydige en innoverende ingenieurs te wees. Ons is trots op ons wêreldklas standaarde, gegronde waardesisteme, innoverende denke en passie.

 

 

Die NWU B.Ing Graad word herken in die VSA, Kanada, Nieu-Seeland, die VK en Hong Kong as 'n kwalifiserende graad vir registrasie as 'n professionele ingenieur in daardie lande.