Fakulteit Lettere en Wysbegeerte - Oor Ons

Oor Ons

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte is beslis een met 'n ryk geskiedenis, as daar in ag geneem word dat hierdie Fakulteit reeds vanaf 1876 bestaan en die Anglo-boereoorlog oorleef het, kan dit seker nie anders nie.

Alhoewel die Fakulteit  met slegs een “professor literatum” begin het, staan die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte vandag sterk met ‘n personeelkorps van meer as 170 en bied ‘n wye studieveld aan studente. Die Skole vir Musiek, Filosofie, Sosiale en Owerheidstudies, Tale, sowel as die skool vir Kommunikasiestudies kan in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte gevind word.

Binne die Fakulteit word daar ook 'n aantal kortkursusse aangebied wat studente, sowel as die publiek kreatief en intellektueel verryk. Daar is ook spesifieke navorsingsentiteite waar relevante, lewensvatbare navorsing gedoen word rakende sake in ons land en ons gemeenskap.

 

Verwelkoming

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte streef daarna om 'n gerekende fakulteit in die Geesteswetenskappe te wees.   Ons personeel beskik oor die vaardighede om prinsipieël, vernuwend en entrepreneuries te dink in 'n wêreld wat voortdurend verander.  As jy aansluit by ons Fakulteit, word jy deel van 'n groep konstruktiewe mense wat die pas aangee.

Kwaliteitsversekering

Naomi Pretorius, Senior Administratiewe Beampte, is tans verantwoordelik vir die koördinering van kwaliteitversekering in die Fakulteit.

Die visie van die NWU is om ʼn toonaangewende universiteit in Afrika te word en kwaliteitsversekering is ʼn onmisbare element in die strewe daartoe. Kwaliteit word verseker deur interne en eksterne evalueringsprosesse en word gekoördineer in samewerking met die Institusionele Kwaliteitskantoor.

Self-evaluering as primêre kwaliteitsversekeringsmeganisme is die verantwoordelikheid van elke bestuurshoof in ʼn skool, departement, eenheid of fakulteit en geld vir akademiese eenhede sowel as ondersteuningseenhede. Tydens eksterne evalueringsprosesse word die interne evalueringsproses geldig verklaar deur kundiges van buite die NWU.

Die gehalte van akademiese programme word ook deur die Raad op Hoër Onderwys se Hoëronderwys-kwaliteitskomitee (HOKK) beoordeel. Professionele liggame speel hier ʼn aanvullende rol deur te fokus op die kwaliteitsbeoordeling van professionele kwalifikasies en programme.

Personeel

Dekaan (wnd)

  Icon - Job title Postitel Prof Attie de Lange
Icon - Phone Telefoon + 27 18 299 1480
Icon - Fax Faks  + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-pos attie.delange@nwu.ac.za
Icon - Location Ligging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G5

  

Ondersteuningspersoneel

Administratiewe Bestuurder

 sonya 5 Icon - Job title Postitel Mev Sonya Bekker
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 1484
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-pos Sonya.Bekker@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G6

 

Bestuurder: Digitale Leer en Fasiliteite

juan5 Icon - Job titlePostitel Mnr Juan Steyn
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 1483
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-pos Juan.Steyn@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G10

 

Sekretaresse

lucinda 5 Icon - Job titlePostitel Me Lucinda Muller
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 1481
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-posl Lucinda.Muller@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G5 

 

Senior Administratiewe Beampte

Naomi 10 50 Icon - Job title Postitel Me Naomi Pretorius
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 4364
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mail E-pos Naomi.Pretorius@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G11