Openbare Lesing: Trustadministrasie en Belasting

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Openbare Lesing: Trustadministrasie en Belasting
Datum: 
Vrydag, 16 Augustus 2019
Tyd: 
8:00 to 13:00
Plek: 
Potchefstroomkampus, Fakulteit Regte, Skynhof
Beskrywing: 

RSVP teen 8 Augustus 2019

Kontakbesonderhede: