Die Entrepreneurskap-intervarsity-aansoeke is nou oop

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Die Entrepreneurskap-intervarsity-aansoeke is nou oop
Datum: 
Maandag, 1 April 2019 to Dinsdag, 30 April 2019
Beskrywing: 

Die Entrepreneurskap-intervarsity-aansoeke is nou oop

Die Entrepreneurskap-intervarsity sal uit die volgende vier kategorieë bestaan:

  • Kategorie 1: Innoverende Idees
  • Kategorie 2: Tegnologiebesighede (bestaande besighede, formeel of informeel, voorgraads of nagraads)
  • Kategorie 3: Maatskaplike-impak-besighede (bestaande besighede, formeel of informeel, voorgraads of nagraads)
  • Kategorie 4: Algemeen (bestaande besighede, formeel of informeel, voorgraads of nagraads)

 

Daar word van alle deelnemende universiteite verwag om die volgende proses te volg:

  1. Identifiseer ʼn geskikte personeellid om as universiteitskoördineerder en skakel op te tree met die EDHE-projekbestuurder, mnr Linda Dhladhla, wat by hierdie e-pos ingesluit is.
  2. Stuur naam en kontakbesonderhede van die universiteitskoördineerder aan die EDHE-projekbestuurder voor of op 1 April 2019.
  3. Alle deelnemende universiteitskoördineerders moet deelneem aan ʼn virtuele inligtingsessie met die EDHE-projekbestuurder en die Direkteur: Entrepreneurskap in die eerste week van April (presiese datum sal nog bevestig word).
  4. Belangstellende studente kan enige tyd vanaf 19 Maart 2019 aanlyn inskryf vir die Entrepreneurskap-intervarsity, deur gebruik te maak van die skakel op die volgende webwerf: www.edhe.co.za.
  5. Inskrywings vir die Entrepreneurskap-intervarsity sluit op 18 April 2019.

Kontakbesonderhede: