Die 4de Nasionale Outismesimposium

NWU Gebeurtenisse

Gebeurtenistitel: 
Die 4de Nasionale Outismesimposium
Datum: 
Saterdag, 6 Julie 2019 to Dinsdag, 9 Julie 2019
Plek: 
Gebou E8, Dawie du Plessis Ouditorium, Potchefstroomkampus
Beskrywing: 

Die 4de Nasionale Outismesimposium sal by die NWU gehou word van 6 tot 9 Julie 2019. Hierdie gebeurtenis, ʼn vennootskap tussen Outisme Suid-Afrika (ASA) en die Instituut vir Sielkunde & Welstand (ISW) aan die NWU, is ʼn unieke gebeurtenis waar wetenskaplike, kliniese, opvoedkunde en ouerpraktykinligting gedeel word tussen ouers, opvoeders, maatskaplike werkers, gesondheidsorgpraktisyns en volwassenes met outisme. ASA en ISW beoog om die toon aan te gee met vanjaar se gebeurtenis.

 

Kontakbesonderhede: