COVID-19 Response Fund

 

NWU Covid-19-reaksiefonds geloods

Die Covid-19-pandemie ontwrig en beïnvloed steeds ons lewens op die mees ongeëwenaarde en onvoorspelbare maniere. Die maatreëls wat in plek geplaas is om die virus te bekamp, het ’n geweldige impak op die wyse waarop  hoëronderwysinstellings bedryf word, veral ten opsigte van onderrig en leer. In die konteks van die staat van inperking en ander noodsaaklike maatreëls om die gesondheid en veiligheid van personeel en studente te verseker, het ons gekies
om met behulp van ’n aanlyn leweringsmodus met ons onderrig en leer voort te gaan. As voorbereiding vir die aanlyn onderrig en leer het ons ’n opname onder studente gedoen om vas te stel hoe gereed hulle daarvoor is. ’n Groot getal
studente het aangedui dat hulle nie die nodige toestelle of netwerkverbindings en/of elektrisiteit het nie. Dit is noodsaaklik dat ons met ons akademiese aktiwiteite voortgaan om die semester en die akademiese jaar te voltooi. Ons het dus die NWU Covid-19-reaksiefonds geloods, met die volgende doelwitte:
 
a) Om studente te ondersteun deur aan hulle skootrekenaars/toestelle te verskaf
b) Om ondersteuning aan personeel, studente en die gemeenskappe om ons kampusse te bied deur die nodige toerusting te verskaf en in ander behoeftes te voorsien
 
Ons het nagenoeg R30 miljoen vir aanlyn-en af-kampusonderrig begroot, en dit gaan nie voldoende wees nie.
 
Ons doen ’n beroep op ons belanghebbers (personeel, alumni, vennote, borge en alle vriende van die NWU) om donasies aan die NWU Covid-19-reaksiefonds te maak. Donasies sal gebruik word om skootrekenaars vir studente en/of toerusting
en/of enige ander intervensie(s) te bekom om personeel, studente of gemeenskappe rondom die NWU-kampusse te ondersteun.
 

Klik hier om 'n donasie te maak

’n 18A-belastingsertifikaat sal aan kwalifiserende donateurs uitgereik word. Ons glo dat ons met julle ondersteuning ons studente kan help om hulle akademiese jaar te voltooi. Vir navrae kontak asseblief vir Celeste Rossouw by 13044249@nwu.ac.za