VTC Inwoning en Voedseldienste, Welkom

VDK - Inwoningsdienste

Verwelkomingsboodskap

Welkom by die webwerf van die koshuise en hulle dienste. Ons vertrou dat hierdie webwerf al die relevante inligting verskaf wat jy nodig het om deel van die Res-familie te word. Elke koshuis het sy eie karakter wat dit van die ander koshuise onderskei.

Res-groete