VTC Inwoning en Voedseldienste, Oor ons

VDK- Inwoning en Voedseldienste

Oor ons

Inwoning en Voedseldienste op die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU-Vaal) streef daarna om te verseker dat ’n woon- en leeromgewing die basis van hulle koshuiskultuur is. Die koshuise is op die walle van die Vaalrivier geleë en die koshuislewe vorm die kern van die studentelewe op die kampus. Die koshuise op die kampus is in ’n geproklameerde natuurreservaat geleë. Ons bied aangename verblyf wat bevorderlik is vir onderrig, studie en studenteontwikkeling, en waar jongmense onafhanklik in ’n tuiste weg van die huis kan woon.

Die verskillende dames- en manskoshuise op die kampus is almal binne loopafstand van die akademiese en administratiewe geboue. Die NWU-Vaal het vyf koshuise, waarvan drie op die terrein van die kampus en twee in Vanderbijlpark geleë is. Al die koshuise is selfsorgeenhede. Alles moontlik word gedoen om seker te maak dat studente se koshuislewe hulle holistiese ontwikkeling sal bevorder en ook hulle akademiese program ten volle sal ondersteun.
Koshuislewe is ’n besondere ervaring. Om in ’n koshuis te woon, is vir studente ’n verlenging van hulle universiteitsopvoeding waar hulle uit al die geriewe en dienste soos studente-leersentrums, sosiale en sportaktiwiteite, lewensvaardighede- en portuuronderrigprogramme voordeel kan trek.

’n Koshuis is ’n gemeenskap waar ’n mens uiteenlopende studente ontmoet en lewenslange vriendskappe smee.