Oor Ons | Finansiële Administrasie | NWU | Noordwes-Universiteit

Finansiële Administrasie

 

Oor ons

 

Finansiële Administrasie is verantwoordelik vir die volle finansiële funksie van die Vaaldriehoekkampus van die NWU. Ons het ’n steunfunksie vir die suksesvolle verwerking van finansiële transaksies wat met studente en personeel verband hou.


Die funksie van die departement is om die finansiële administrasie rakende studente, personeel en eksterne belanghebbers te hanteer. Hierdie finansiële administrasie behels maandelikse fakturering, rekonsiliasies, uitstuur van maandstate, skuldinvorderings, oorhandiging van debiteure aan ’n prokureur, ontvangs van kontant- en bankdeposito’s, asook alle navrae rakende finansiële administrasie.