VTC, Bedryfsbestuur, Oor ons

Vaaldriehoekkampus - Bedryfsbestuur

Oor ons

Die departement Bedryfsbestuur moet infrastruktuur en fasiliteite op die Kampus voorsien. Dit word gedoen om die uitbouing van die Vaaldriehoekkampus tot ’n verdienstelike instelling met ’n kwaliteitgedrewe reputasie en die strategiese doelwitte van die Noordwes-Universiteit te ondersteun.

Die ontwikkeling van ’n meesterplan wat ooreenstem met die Institusionele plan vir die oprigting van nuwe geboue en infrastruktuur op die Vaaldriehoekkampus, is een van die departement se verantwoordelikhede. Die departement is ook verantwoordelik vir die voorsiening en instandhouding van studentehuisvesting op die Kampus.

Geleë in ’n geproklameerde natuurreservaat, is die bestuur van natuurlewe nog ’n verantwoordelikheid van die departement.