Klasroosters | VDK Akademiese Administrasie

Student Akademiese Lewensiklus Administrasie (Vaaldriehoekkampus)

Klasroosters

Klasroosters word as voorlopig beskou en sal eers 2 tot 3 weke na die begin van elke semester gefinaliseer word.


Modulekode voorbeeld:

BMAN111 - die middelste syfer dui aan dat hierdie module 1ste semester aangebied word.
BMAN121 - die middelste syfer dui aan dat hierdie module 2de semester aangebied word.
ACCF371 - die middelste syfer dui aan dat hierdie module as 'n jaar module aangebied word, so klasse word 1ste semester en 2de semester bygewoon.

 

2018 Eerste Semester:  05 Feb - 29 Mei 2017  (NB:  2de sem modules sal eers op die 2de klasroosters verskyn)

   Kliek vir die volledige PDF-dokument:

 

2018 Tweede Semester:  16 Jul - 25 Okt

    Kliek vir die volledige PDF-dokument:

  • Voltyds  (nog nie beskikbaar nie)
  • Groep:  ALDA122 (Afr)  (nog nie beskikbaar nie)

 

  • Deeltyds  (nog nie beskikbaar nie)
     
  • Skool van Opvoedkunde:  BEd 1 - 3, 4de jaar en NGOS (nog nie beskikbaar nie) 
    Verantwoordelike persoon vir Opvoedkunde Klasroosters: kontak asb per e-pos: Marina Möller

 

Vir klasrooster navrae (uitgesluit Skool van Opvoedkunde), kontak asb:

Postitel

Administratiewe Beampte - Me Sonette Spangenberg

Telefoon

+27 (0)16 910 3148

Faks

+27 (0)16 910 3116

E-pos

Sonette.Spangenberg@nwu.ac.za

Ligging

Gebou 24, G16


Opgedateer deur Sonette Spangenberg - 23/02/2018