Registrasie en Webregistrasie | VDK Akademiese Administrasie

Student Akademiese Lewensiklus Administrasie (Vaaldriehoekkampus)

Registrasie en Webregistrasie

Kliek op die skakel om 'n pin te skep vir toegang tot Akademiese rekords, uitslae en eFundi.
 

Webregistrasie:

(Webregistrasie datums:  verwys na die onderstaande dokumente)

  * 2018 Webregistrasie Inligtingsbrief  (net in Engels beskikbaar)
  * 2018 Webregistrasie Riglyne  (net in Engels beskikbaar)
  * Registreer aanlyn
 

Registrasie:

Voorgraadse Studente - 1ste jaars:

Voorgraadse Seniors / Honneurs / Internasionale Studente:

(vir RSA studente en Internationale studente)


Meestersgraad- en Doktorale studies:

(M + D registrasiedatums:  verwys na die onderstaande dokumente)

 

 

Opgedateer deur Sonette Spangenberg - 15/01/2018