Akademiese Administrasie | Vaaldriehoekkampus

Student Akademiese Lewensiklus Administrasie (Vaaldriehoekkampus)

Oor Ons
 

Die Departement, Student Lewensiklus Akademiese Administrasie (SALA),  is deurgaans by studente betrokke. Ons betrokkenheid strek vanaf jou aansoek om toelating tot nadat jy gegradueer is, aangesien die volgende kernaktiwiteite deur hierdie departement bestuur word:


Die departement se dienste word deur ons kliënte se behoeftes bepaal en interaksie vind in ’n dinamiese omgewing plaas waar ervare personeel aan uitnemendheid, integriteit, verbintenis, aanspreeklikheid en respek toegewy is.
 

 

Opgedateer deur Sonette Spangenberg - 03/03/2017