VDK Inwoning- en Voedseldienste, Dienste, Koshuise

VDK - Inwoningsdienste

Koshuise


Elke koshuis het ’n koshuisbestuur wat bestaan uit:

■  Inwoningsbeampte – NWU-Vaal-koshuise
■  Huisouers
■  Huiskomitees

Die NWU-Vaal bied studente ’n keuse van koshuise:

Opkampus

Dagkoshuise

Afkampus wooneenhede