Oor Ons | Direkteur: Finansies | Vaaldriehoekkampus | NWU | Noordwes-Universiteit

Direkteur: Finansies


Oor Ons


Die hooffokus van die kantoor van die Direkteur: Finansies is die inisiëring, implementering, bestuur en lewering van finansiële dienste wat die unieke behoeftes van die Vaaldriehoekkampus (VDK) aanvul en die strategiese doelwitte van die Noordwes-Universiteit (NWU) sal ondersteun.