Taaldienste, Kontak Ons, Taaldirektoraat, NWU

TAALDIREKTORAAT

Taaldienste

Die geskrewe teks is deel van die daaglikse roetine by enige universiteit. Hier praat ons nie net van die akademiese tekste nie, maar ook van inligtingsborde, bemarkingsmateriaal, beleidstukke, notules, briewe, mediaverklarings, NWU-web en interne publikasies. Dit is belangrik dat die NWU-belanghebbendes toegang het tot hierdie inligting. 'n Span taalpraktisyns (permanente personeel en vryskuttaalpraktisyns) sorg daagliks dat hierdie dokumente versorg en vertaal word. Afhangende van die taalbehoeftes en kommunikasiegeleentheid word daar in die drie amptelike tale van die NWU gewerk – Afrikaans, Engels en Setswana. Daar word egter soms ook in Sesotho gewerk wat die werkstaal op die Vaaldriehoekkampus is.

Nuttige skakels

Stylgids

Vryskuttaalpraktisyns

Aanlyn woordeboeke

Kontak ons

Taalversorging, vertaling, algemene taalnavrae

Postitel
  Mnr Johan Blaauw
  Hoof: Taalpraktyk
Telefoon
 
Faks
  +27(0)18 293 5130
E-pos
Ligging
  Gebou C1, Kamer 237
  Institusionele Kantoor

 

Taalversorging, vertaling, algemene taalnavrae

Postitel
  Mnr Willie Cloete
  Taalpraktisyn
Telefoon
 
Faks
  +27(0)18 293 5130
E-pos
Ligging
  Gebou C1, Kamer 239
  Institusionele Kantoor

 

Vertaling, algemene taalnavrae (Setswana)

Postitel
  Mnr Johan Zerwick
  Taalpraktisyn
Telefoon
Faks
  +27(0)18 293 5130
E-pos
Ligging
 

 

Taalversorging, vertaling, algemene taalnavrae (Afrikaans, Engels en Setswana)

Postitel
  Me Karien Brits
  Taalpraktisyn
Telefoon
 
Faks
  +27(0)18 293 5141
E-pos
Ligging
  Gebou C1, Kamer 238
  Institusionele Kantoor

Navorsing

ananda.vanderwalt

Postitel

  Ananda van der Walt

 

Icon - Phone Telefoon

  +27(0)18h299h2757

Icon - E-mail E-pos

  Ananda.vanderWalt@nwu.ac.za

Icon - E-mail Bussie

  155

Icon - Location Ligging

  Gebou F1, Potchefstroomkampus

 

Algemene kantooradministrasie, dokumentbestuur en finansile administrasie

Postitel
  Me Mpho Modupe
  Senior Admin Assistent
Telefoon
 
Faks
  +27(0)18 293 5130
E-pos
Ligging
  Gebou C1, Kamer 236
  Institusionele Kantoor

 

Foto's - Pertunia Thulo