Sekuriteit en Veiligheid, NWU

DIE NWU

Sekuriteit en Veiligheid

Die NWU is daartoe verbind om die veiligheid van alle studente, personeel en besoekers te verseker. U persoonlike veiligheid is Beskermingsdienste se topprioriteit:

  • Beskermingsdienste is daar om menselewens, eiendom en geboue te beskerm deur doeltreffende patrolleerdienste te verskaf, misdaad te voorkom, sake te ondersoek, Baie Belangrike Persone (BBP’s) te beskerm en bykomende ambulans- en brandweerdienste te verskaf.

  • Beskermingsdienste kan na-ure saam met u na u voertuig toe stap. Indien u van hierdie diens gebruik wil maak, skakel die Algemene Sekuriteitsnavrae-nommer by 018 299 2211.

  • Aangewese personeellede is in noodhulp opgelei. Hulle kan gekontak word deur die noodtelefoonnommers wat op elke kampus en by die Institusionele Kantoor beskikbaar is, te skakel.


U kan ook ’n paar voorsorgmaatreëls tref deur enige potensieel gevaarlike situasies te herken en te vermy.

Veiligheid en sekuriteit by die:

  •  Institusionele Kantoor

Noodnommer:

018 – 299 2211

Tydens kantoorure:

018 – 299 2215

Na kantoorure:

018 – 299 2215

SAPD:

10111 or (018) 299 7476/7477

Brandweer:

(018) 293 111/2
(018) 299 5347 (na-ure)

Ambulans:

(018) 293 4574
10177 (na-ure)
084124 ER24

Adres: Gebou F17, Potchefstroomkampus
 


 

 •  Mafikengkampus

Noodnommer:

(018) 389 2167/ 2331

Tydens kantoorure:

(018) 389 2167/ 2331

Na kantoorure:

(018) 389 2167/ 2331

SAPD:

10111

Brandweer:

(018) 392 3333/ 5890

Ambulance:

(018) 392 3333/ 5892
10177 (na-ure)
083 124 ER24

Adres: Administrasiegebou A1, grondvloer, Mafikengkampus
 


 

  •  Potchefstroomkampus

Noodnommer:

018 – 299 2211

Tydens kantoorure:

018 – 299 2215

Na kantoorure:

018 – 299 2215

SAPD:

10111 of (018) 299 7476/7477

Brandweer:

(018) 293 111/2
(018) 299 5347 (na-ure)

Ambulans:

(018) 293 4574
10177 (na-ure)
084124 ER24

Adres: Gebou F17, Potchefstroomkampus
 


 

  •  Vaaldriehoekkampus

Noodnommer:

(016) 910 3339

Tydens kantoorure:

x8103 kode / 082 665 4386

Na kantoorure:

082 665 4386

SAPD:

10111 / (016) 910 9047

Brandweer:

10111 / (016) 440 1021

Ambulans:

10177 (na-ure)
084124 ER24
082 911 Netcare

Adres: Gebou 1, Vaaldriehoekkampus