Fakulteit Lettere en Wysbegeerte - Kwalifikasies

Kwalifikasies en kortkursusse

 

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bied 'n wye reeks voorgraadse  kwalifikasies aan voornemende studente, sowel as nagraadse kwalifikasies met internasionale meriete.

Binne die Fakulteit vind daar voordurend vernuwing  ten opsigte van onderrig-leer plaas vir toepaslike, optimale benutting van tegnologie en ontwikkelingsgerigtheid.

Die Fakulteit lettere en Wysbegeerte bied ook 'n aantal kortkursusse aan, waaruit huidige en voornemende studente, sowel as die publiek kan voordeel trek.

 

Navrae: Voornemende en huidige studente

 sonya 5 Icon - Job title Postitel Me Sonya Snyman
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 1484
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-pos Sonya.Snyman@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G6