Fakulteit Lettere en Wysbegeerte - Kwalifikasies

Kwalifikasies

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bied 'n wye reeks voorgraadse  kwalifikasies aan voornemende studente, sowel as nagraadse kwalifikasies met internasionale meriete.

Binne die Fakulteit vind daar voordurend vernuwing  ten opsigte van onderrig-leer plaas vir toepaslike, optimale benutting van tegnologie en ontwikkelingsgerigtheid.

Die Fakulteit lettere en Wysbegeerte bied ook 'n aantal kortkursusse aan, waaruit huidige en voornemende studente, sowel as die publiek kan voordeel trek.

Voorgraadse Studies

Vir die 2015 weergawe van die voorgraadse jaarboek.

Voornemende studente wat vir die volgende programme wil inskryf:

Filosofie en Wiskunde (L328P)
Musiek met Wiskunde as keusevak (L416P)

Let asseblief op die volgende inliging oor die opknapkurus in wiskunde betrekking het op alle bona fide eerstejaarstudente wat inskryf vir programme wat die module WISN111 bevat. Voor die aanvang van die opknapkursus, tydens die O&B -tyd, word ? Wiskunde toets deur alle studente wat vir programme in die aangehegde lys, ingeskryf is, geskryf.

Vir meer inligting.

Die toets handel oor die onderwerpe wat tydens die opknapkursus behandel word. Alle studente wat 80% of meer in die toets behaal, word vrygestel van die opknapkursus. Alle ander studente is verplig om die opknapkursus by te woon. Om vir die toets voor te berei, kan u van McMaster Universiteit se Wiskunde Handleiding vir eerstejaar wiskunde studente, gebruik. Hierdie gids sal ook as handige hulpmiddel tydens u eerstejaar dien.

Diploma in Musiek

'n Diploma in musiek is tans die enigste diplomakursus wat die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aanbied.

Kontak die Skool vir Musiek of Me Sonya Bekker by 018 299 1680 en 018 299 1484 onderskeidelik vir verdere inligting 

Nagraadse Studies

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bied geleentheid vir studente om hulle akademiese loopbane voort te sit met 'n verskeidenheid Nagraadse studies. Hierdie programme word konstant verbeter om die kwaliteit van die grade verwerf te verseker.

2015 Nagraadse Jaarboek

Navrae: Huidige en Voornemende Studente

 sonya 5 Icon - Job title Postitel Me Sonya Snyman
Icon - PhoneTelefoon + 27 18 299 1484
Icon - FaxFaks + 27 18 299 4084
Icon - E-mailE-pos Sonya.Snyman@nwu.ac.za
Icon - LocationLigging Potchefstroomkampus, Gebou F4, Kamer G6

 

Kort Leerprogramme

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bied 'n verskeidenheid kortkursusse aan. Klik op die gepaste skakel vir meer inligting.

 

ATKV- skryfskool

Kreatiwiteitssentrum

Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk