Fakulteit Lettere en Wysbegeerte - Kwalifikasies

Fakulteit Lettere en Wysbegeerte

Kwalifikasies en kortkursusse

 

Die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bied 'n wye reeks voorgraadse  kwalifikasies aan voornemende studente, sowel as nagraadse kwalifikasies met internasionale meriete.

Binne die Fakulteit vind daar voordurend vernuwing  ten opsigte van onderrig-leer plaas vir toepaslike, optimale benutting van tegnologie en ontwikkelingsgerigtheid.

Die Fakulteit lettere en Wysbegeerte bied ook 'n aantal kortkursusse aan, waaruit huidige en voornemende studente, sowel as die publiek kan voordeel trek.