Oor Ons - NWU Mafikeng Kampus - Fakulteit van Handel en Administrasie

FAKULTEIT VAN HANDEL EN ADMINISTRASIE

Oor Ons

Die Fakulteit is een van die grootste fakulteite op die Mafikengkampus en wil die volgende aan die studente bied:

- ’n breë agtergrond vir persoonlike ontwikkeling en groei; asook
- tersaaklike en praktiese opleiding wat elke student se vaardighede en kundigheid sal ontwikkel terwyl die belangrikheid van ’n verbintenis tot gemeenskapsdiens ook erken word.

Ons opleiding sal voldoen aan die wyduiteenlopende behoeftes van mensehulpbronne in die privaat sektor wat strek van gesofistikeerde multinasionale maatskappye tot kleinbesighede. Voorts word die kursusse deur professionele liggame soos die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR), die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters (SAIPA) en die Suid-Afrikaanse Raad vir Personeelpraktyk (SABPP) erken.

Die Fakulteit bevorder innoverende en tegnologies gegronde benaderings vir die oplossing van ontwikkelingsprobleme en doen navorsing wat met ontwikkelingsprioriteite verband hou.