Oor Ons - Kwaliteitsbevorderingskantoor

Die Kwalteitsbevorderingskantoor

Oor ons

Die Kwaliteitsbevorderingskantoor bied raad en bystand met die ontwikkeling en implementering van kwaliteitsversekering en verbeteringsinisiatiewe regdeur die universiteit. Hierdie kantoor:

Bied ondersteuning vir kwaliteitsverwante inisiatiewe soos in die strategiese doelwitte en die Jaarlikse Prestasieplan weerspieël word;

bevorder en help met die ontwikkeling van ’n kwaliteitskultuur in alle aspekte van die universiteit;

vestig en handhaaf beleide, stelsels, aktiwiteite, strukture, prosesse en prosedures wat gerig is op die bereiking, handhawing, monitering en bevordering van kwaliteit;

help met die kwaliteitsversekering van beide akademiese werksaamhede en ondersteuningsdienste;

ondersteun die ontwikkeling van gespesifiseerde kwaliteitsversekering-standaarde wat deurlopend en herhaaldelik bereik word; en

gee binne ’n ononderbroke siklus van standaardstelling raad oor sleutelwerksaamhede, beoordeling en bevestiging van die welslae teen gestelde standaarde, beplanning vir verbetering, en optrede om die gewenste veranderings in werking te stel.