NWU-Puksport, Beurse

NWU-PUKSPORT

Beurstoekennings

Die aansoek moet vergesel word van ‘n baie volledige CV met die laaste drie jaar se top sportprestasies daarop aangedui.

Beurstoekennings word deur elke Sportbestuurder op Meriete aan die aansoeker

toegestaan. Die beurse word jaarliks toegeken en daarom moet die student ook jaarliks aansoek doen vir ‘n beurs. 

Indien die aansoeker nie suksesvol was nie, kan hy wel betrokke raak by sy betrokke sportsoort en na gelang van die prestasies van die huidige jaar staan dit hom vry om weer aansoek te doen vir die volgende studiejaar vir die moontlikheid van ‘n sportbeurs.

Die beursaansoeke sluit elkejaar die 15de Oktober.

Aansoeke en CV’s kan gestuur word aan:

E-pos: corene.middleton@nwu.ac.za
Faks: (018) 299-2054
Per hand: Kantoor van die Direkteur: NWU Puksport, Mnr. James Stoffberg
HPI, FNB Gebou Kamer   101

 

Kliek op die onderstaande prent om die aansoekvorm oop te maak